Технологія розвитку творчої активності учнів

Педагогіка » Класне самоврядування як одна із форм виховної роботи » Технологія розвитку творчої активності учнів

Виходячи з теоретичних знань та життєвого досвіду, я прийшла до висновку, що тоталітарні методи виховання не дадуть позитивних результатів. Лише партнерське спілкування з учнями, розвиток активної творчості кожного, усвідомлення значущості, віри в свої сили допоможуть створенню учнівського колективу з єдиними цілями, бажаннями і в майбутньому сприятимуть творчо підходити учням до вирішення будь-яких проблем. Можна виділити такі етапи розвитку творчої особистості:

гуманістичні парадигми, в основі яких базуються захист гідності особистості, визначення її прав на свободу, щастя, розвиток і прояв свого хисту, створення для цього відповідних сприятливих умов життя, праці, навчання;

особистісно-орієнтований підхід у вихованні полягає у виборі методів впливу на окремого учня з урахуванням його індивідуальних особливостей, характеру, темпераменту, нахилів і інтересів;

диференційний підхід передбачає урахування рівня розвитку розумових, творчих здібностей учня.

У проведеній роботі було встановлено:

процес розвитку творчої активності активізується завдяки взаємодії учнів між собою;

розвиток творчої активності учнів повинен опиратися на творчі задатки, притаманні даній особистості в цілому, творчому відношенню до вибраної професії;

творча активність виявляє кращі риси характеру підлітка;

елемент змагання відкриває простір для розвитку творчої ініціативи і активності;

заслужена адекватна похвала стимулює розвиток творчої активності;

переживання успіху надихає виникненню більш глибокого зацікавлення, бажання творити;

велику роль відіграє приклад класного керівника.

Пасивність і байдужість учнів до громадської діяльності класу і школи є наслідками:

незнання своїх можливостей;

неправильних дій вчителя у молодших класах;

згадки про минулі невдачі;

заниженої самооцінки;

проблем у сім’ї, спілкуванні з колективом;

фізичні недоліки.

Класний керівник повинен бути людиною творчою і не зупинятися перед труднощами. З бажанням допомогти підліткам, класний керівник має розробити план розвитку творчої активності класу, який зміг би з одного боку допомогти створити згуртований колектив, а з іншого – зберегти в кожному учневі індивідуальність і розвинути в ньому самозначимість.

В цьому плані можуть бути розглянуті такі напрямки і методи роботи:

Учнівський колектив

загальні учнівські збори;

розробка перспектив розвитку колективного життя, правил поведінки в школі;

активна участь у житті класу та школи;

колективні походи та екскурсії;

розв’язання побутових проблем;

чергування у класі та школі;

аналіз результатів колективної роботи;

диспути на тему поведінки, виховання;

випуск газет;

виховні бесіди на теми взаємовідносин з батьками;

адекватна похвала;

індивідуальні бесіди.

Робота з активом класу

бесіди, навчання основам організаторської роботи, впливу на людей;

формування прийомів управління учнівським колективом;

розробка планів виховної роботи; участь у роботі старостату школи;

допомога невстигаючим учням;

аналіз успішності класу;

вирішення побутових проблем;

збереження матеріальних цінностей.

Робота з батьками

залучення до активності у вихованні дітей, розвитку їх здібностей;

зміцнення дружніх зв’язків між дітьми і батьками;

надання основ педагогічних знань;

індивідуальна робота;

робота з батьківським комітетом.

Самовдосконалення

підвищення педагогічної кваліфікації;

розширення кругозору;

втілення типових якостей рідного народу, його духовного, культурного і морального багатства;

культура мови;

розвиток здібностей;

громадська діяльність;

самодисципліна.

Розвиток творчої активності учнів звичайно не може обмежуватись планами та програмами. Це постійний процес, під час якого можуть з’являтися нові нетрадиційні напрямки і форми роботи.

Цікаве про педагогіку і навчання:

Мовленнєва діяльність в дослідженнях мовознавців та методистів
В українській методичні літературі проблема застосування ситуативно-комунікативних та лінгвостилістичних завдань не нова. Сучасних методистів цікавлять різні аспекти цієї проблеми, про що і свідчать ...

Виховання
Виховання є найефективнішим засобом запобігання проявам нетерпимості. Виховання в дусі толерантності починається з прищеплення людям знань про їхні права та свободи з метою забезпечити їхню реалізаці ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net