Технологія розвитку творчої активності учнів

Педагогіка » Класне самоврядування як одна із форм виховної роботи » Технологія розвитку творчої активності учнів

Виходячи з теоретичних знань та життєвого досвіду, я прийшла до висновку, що тоталітарні методи виховання не дадуть позитивних результатів. Лише партнерське спілкування з учнями, розвиток активної творчості кожного, усвідомлення значущості, віри в свої сили допоможуть створенню учнівського колективу з єдиними цілями, бажаннями і в майбутньому сприятимуть творчо підходити учням до вирішення будь-яких проблем. Можна виділити такі етапи розвитку творчої особистості:

гуманістичні парадигми, в основі яких базуються захист гідності особистості, визначення її прав на свободу, щастя, розвиток і прояв свого хисту, створення для цього відповідних сприятливих умов життя, праці, навчання;

особистісно-орієнтований підхід у вихованні полягає у виборі методів впливу на окремого учня з урахуванням його індивідуальних особливостей, характеру, темпераменту, нахилів і інтересів;

диференційний підхід передбачає урахування рівня розвитку розумових, творчих здібностей учня.

У проведеній роботі було встановлено:

процес розвитку творчої активності активізується завдяки взаємодії учнів між собою;

розвиток творчої активності учнів повинен опиратися на творчі задатки, притаманні даній особистості в цілому, творчому відношенню до вибраної професії;

творча активність виявляє кращі риси характеру підлітка;

елемент змагання відкриває простір для розвитку творчої ініціативи і активності;

заслужена адекватна похвала стимулює розвиток творчої активності;

переживання успіху надихає виникненню більш глибокого зацікавлення, бажання творити;

велику роль відіграє приклад класного керівника.

Пасивність і байдужість учнів до громадської діяльності класу і школи є наслідками:

незнання своїх можливостей;

неправильних дій вчителя у молодших класах;

згадки про минулі невдачі;

заниженої самооцінки;

проблем у сім’ї, спілкуванні з колективом;

фізичні недоліки.

Класний керівник повинен бути людиною творчою і не зупинятися перед труднощами. З бажанням допомогти підліткам, класний керівник має розробити план розвитку творчої активності класу, який зміг би з одного боку допомогти створити згуртований колектив, а з іншого – зберегти в кожному учневі індивідуальність і розвинути в ньому самозначимість.

В цьому плані можуть бути розглянуті такі напрямки і методи роботи:

Учнівський колектив

загальні учнівські збори;

розробка перспектив розвитку колективного життя, правил поведінки в школі;

активна участь у житті класу та школи;

колективні походи та екскурсії;

розв’язання побутових проблем;

чергування у класі та школі;

аналіз результатів колективної роботи;

диспути на тему поведінки, виховання;

випуск газет;

виховні бесіди на теми взаємовідносин з батьками;

адекватна похвала;

індивідуальні бесіди.

Робота з активом класу

бесіди, навчання основам організаторської роботи, впливу на людей;

формування прийомів управління учнівським колективом;

розробка планів виховної роботи; участь у роботі старостату школи;

допомога невстигаючим учням;

аналіз успішності класу;

вирішення побутових проблем;

збереження матеріальних цінностей.

Робота з батьками

залучення до активності у вихованні дітей, розвитку їх здібностей;

зміцнення дружніх зв’язків між дітьми і батьками;

надання основ педагогічних знань;

індивідуальна робота;

робота з батьківським комітетом.

Самовдосконалення

підвищення педагогічної кваліфікації;

розширення кругозору;

втілення типових якостей рідного народу, його духовного, культурного і морального багатства;

культура мови;

розвиток здібностей;

громадська діяльність;

самодисципліна.

Розвиток творчої активності учнів звичайно не може обмежуватись планами та програмами. Це постійний процес, під час якого можуть з’являтися нові нетрадиційні напрямки і форми роботи.

Цікаве про педагогіку і навчання:

Роль керівника навчального закладу в створенні умов щодо організації науково-дослідницької роботи учнів у школах нового типу
Умова в словнику С.І. Ожегова – це обставина, від якої що-небудь залежить; обстановка, у якій відбувається, здійснюється будь-що. Умови об'єктивні. Аналіз наукової літератури дозволяє виділити два пі ...

Особливості методики проведення уроків фізичної культури в 1-4 класах
Під час проведення уроків фізичної культури учні здобувають необхідні знання, навички та вміння. Внаслідок цього зміст уроку фізкультури, його організація проведення визначаються відповідними методам ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.educationua.net