Порушення моторної, Емоційно-вольової сфер і довільної поведінки у дітей із заїканням

Педагогіка » Логоритміка в системі корекції заїкання » Порушення моторної, Емоційно-вольової сфер і довільної поведінки у дітей із заїканням

Сторінка 1

Дослідники надавали особливе значення зв'язку стану загальної моторики і мови при заїканні. В.А. Гіляровський відмічав, що запізнілий розвиток мови може бути частковим проявом загального недорозвинення моторики. М.Ф. Брунс, досліджуючи моторику дітей, що заїкаються, дійшла висновку, що у них є виражена відсталість в загальному моторному розвитку.

М.А. Кольцова довела наявність кореляції між мірою розвитку тонкої моторики кисті руки і рівнем розвитку мови дитини. Є усі підстави розглядати кисть руки як орган мови - такий же, як артикуляційний апарат. З цієї точки зору проекція руки є ще одна мовна зона мозку.

Відмічаючи важливість дослідження довільних рухів, А.В. Запорожець вказував, що формування довільних рухів у людини відбувається за участю мови, під впливом абстрагуючої і узагальнюючої функції другої сигнальної системи.

Таким чином, зв'язок загальної моторики і мови дозволяє розвивати необхідні якості рухів органів артикуляційного апарату шляхом розвитку аналогічних властивостей загальної моторики. При заїканні відзначається різноманіття моторних порушень. У деяких дітей, що заїкаються, можна виявити моторну обдарованість вище за свій вік на три місяці. Проте у більшості є відставання в розвитку моторики від чотирьох місяців до майже п'яти років. Порушення торкаються не лише загальної, але і мімічної моторики і орального праксиса.

М.Ф. Брунс виявила кореляцію між формою заїкання(тонічною і клонічною) і особливостями моторики, підкресливши, що "коригуюча гімнастика повинна узгоджуватися з формою заїкання".

У дослідженнях ГА. Волкової показано, що у деяких дітей, що заїкаються, 4-7 років моторика не порушена, у більшості ж дітей є різноманітні і численні порушення загальної моторики, тонкої довільної моторики рук і пальців, мімічних м'язів і орального праксиса. Переважають порушення моторної функції у формі загальної моторної напруги, скутості, уповільненої перемикаємості рухів, є порушення і у формі рухового занепокоєння, расторможеності, некоординованості, хаотичності рухів, з наявністю гіперкінезів, з широкою амплітудою виконання рухів.

Діти з моторною напруженістю не відразу реагують на зауваження і прохання логопеда і товаришів що-небудь принести, подати. Повільно переходять від одних рухів до інших, упускають м'яч, обруч і інші предмети в рухливих іграх, більше часу витрачають на ігри з розбірним матеріалом - будівельним, вежами, барильцями, матрьошками. У дітей 4-5 років моторна скутість проявляється в незручності, незграбності, в невмінні швидко і правильно виконати той або інший рух. У дітей 5-6, 6-7 років моторна напруга чіткіше зв'язується із заїканням і проявляється при спробах коментувати свої дії. Неможливість вільно говорити з приводу здійснюваних дій ще більше сковує рухи дитини : зникає легкість, невимушеність в поведінці, сповільнюється темп рухів, не виконується до кінця дія. Загальмованість особливо яскраво проявляється в іграх при ходьбі і бігу : діти напружено згинають руки в ліктьових суглобах, із зусиллям притискають їх до тулуба, бігають на прямих ногах, не згинаючи їх в колінних суглобах. Скутість м'язів шиї і плечей виявляється в поворотах дітей усім тулубом, в моторній незручності. Переважання моторної напруженості простежується по усіх вікових групах дітей із заїканням: 4-5, 5-6, 6-7 років.

Рухова расторможеність дітей, що заїкаються, позначається в тому, що вони легко збуджуються, метушаться під час ігор, підстрибують, присідають, змахують руками, виражаючи таким чином своє збудження. Рухи поривчасті, недостатньо цілеспрямовані, некоординовані, тонкі довільні рухові акти формуються із затримкою, амплітуда рухів має великі розмахи. Після гри діти, намагаючись обговорити її течію і результати, відтворюють її хід в численних некоординованих рухах.

Половині дітей, що заїкаються, 4-7 років властиві найрізноманітніші супутні рухи.

Досить часто моторні відхилення у дітей із заїканням знаходяться в прямій залежності від таких психічних процесів, як нестійкість уваги, недостатня гнучкість перемикання, підвищена збудливість дитини або його загальмованість.

Страницы: 1 2

Цікаве про педагогіку і навчання:

Дидактичні основи навчання хімії у спеціалізованих класах. Розробка уроків-модулів з теми “Залізо та його сполуки”
Комплексна дидактична мета 1. На прикладі Феруму конкретизувати знання учнів про особливості будови атомів металів побічних підгруп. 2. Удосконалити вміння прогнозувати властивості елементів і сполук ...

Експериментальна перевірка методики формування умінь говоріння учнів старших класів в умовах інтенсивного навчання
Цілком виправданою є необхідність експериментальної перевірки ефективності методики формування навичок учнів старших класів з на основі розробленого комплексу вправ. Експериментальна перевірка провод ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net