Загальні основи та засоби логоритміки

Педагогіка » Логоритміка в системі корекції заїкання » Загальні основи та засоби логоритміки

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

Сторінка 1

Логопедична ритміка є своєрідною формою активної терапії, засобом дії в комплексі методик.

Об'єктом логопедичної ритміки є структура мовного дефекту, немовні психічні функції і мовні порушення у осіб з мовною патологією.

Предметом - різноманітні порушення психомоторних, сенсорних функцій і система рухів у поєднанні з музикою і словом.

Мета - подолання мовного порушення шляхом розвитку і корекції немовних і мовних психічних функцій і зрештою адаптація людини до умов зовнішнього і внутрішнього середовища.

Завдання логопедичної ритміки визначаються як оздоровчі, освітні(пізнавальні), виховні, корекційні.

В результаті рішення оздоровчих завдань у людей з мовними порушеннями зміцнюється кістково-м'язовий апарат, розвиваються дихання, моторні, сенсорні функції, виховується почуття рівноваги, правильна осанка, хода, грація рухів.

Здійснення освітніх завдань сприяє формуванню рухових навичок і умінь, просторовому представленні і здатності довільно пересуватися в просторі відносно інших людей і предметів; розвитку спритності, сили, витривалості, перемикаємості, координації рухів, організаторських здібностей.

Рішення виховних завдань сприяє розумовому, моральному, естетичному і трудовому вихованню людей з мовною патологією. Рішення виховних завдань сприяє:

1) розвитку почуття ритму, здатності відчувати в музиці, рухах і мові ритмічну виразність;

2) розвитку здатності сприйняття музичних образів і умінню ритмічно, виразно рухатися відповідно до цього чину, тобто умінню перевтілюватися, проявляти художньо-мистецькі здібності;

3) вихованню позитивних особових якостей, почуття колективізму, навчанню правилам в різних видах діяльності та ін.

Корекційна спрямованість заняття обумовлена обліком механізму і структури мовного порушення, комплексністю і поетапністю логопедичної роботи. Логопед враховує вікові і особові особливості дитини, стан його рухової системи, характер і міру порушення мовних і немовних процесів : просторового праксиса, гнозиса, слухового і зорового сприйняття, уваги, пам'яті і так далі.

Логопедична ритміка будується на дидактичних і специфічних принципах. Вони пов'язані між собою і визначають єдність виховання, розвитку і корекції функціональних систем людей з мовними розладами.

Щоденне виконання в певний час різних за своїм характером логоритмічних вправ (ранкова дихально-голосова зарядка з рухами, вправи на релаксацію, спів гласних звуків і коротких пісеньок, вправи на поєднання ритму рухів і мови і тому подібне) привчає дітей до встановленого щадящо-оздоровчому режиму.

Під впливом регулярного логоритмічного заняття в організмі і психомоториці відбувається позитивна перебудова різних систем, наприклад серцево-судинної, дихальної, рухової, мовнорухової, сенсорної і ін.

Логоритмічна корекція вимагає повторення рухових навичок, що виробляються. Тільки при багатократних систематичних повтореннях утворюються здорові рухові динамічні стереотипи.

В процесі логоритмічного виховання і перевиховання дітей із заїканням важливо спиратися на свідоме і активне відношення дитини до свого дефекту. Активність дітей дошкільного віку на логоритмічних заняттях стимулюється емоційністю педагога, образністю музики, різними іграми або ігровими прийомами і вправами.

Е. Кілінська-Евертовська визначає логоритміку в широкому значенні слова як систему музично-рухових вправ, здійснюваних для потреб корекційної логопедії. Логоритміка, незважаючи на свою організовану систему, є лише доповненням до системи логопедичного заняття, оскільки логоритмічні вправи завжди підпорядковані цілям логопедії.

А. Розенталь вважає, що логоритміка - новий спосіб корекції мови, що спирається на поєднання музичного ритму із застосуванням слова. Значення ритмічної і логоритмічної дії на людей підкреслювали багато дослідників. Так, В.М. Бєхтєрєв виділяв наступні цілі ритмічного виховання : виявити ритмічні рефлекси, пристосувати організм дитини відповідати на певні подразники(слухові і зорові), встановити рівновагу в діяльності нервової системи дитини, стримати занадто збуджених дітей і розгальмувати загальмованих дітей, врегулювати неправильні і зайві рухи. В.А. Гиляровський писав, що логопедична ритміка робить вплив на загальний тонус, на моторику, на настрій, вона сприяє тренуванню рухливості нервових процесів центральної нервової системи, активуванню кори.

Страницы: 1 2

Цікаве про педагогіку і навчання:

Виховання дисциплiнованостi та вiдповiдальностi
Життя вимагає від людини високої дисципліни і виконавської чіткості. У їх формуванні значна роль належить навчально-виховному процесу школи, зокрема шкільній дисципліні. Шкільна дисципліна — дотриман ...

Організація тренувального процесу з молодшими школярами на уроках фізичного виховання
Для ефективної реалізації навчально-тренувальних завдань необхідно раціонально розподілити бюджет часу на занятті для розучування рухових дій і для розвитку фізичних якостей. Загальноприйняту схему у ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educationua.net