Дослідно експериментальна робота по вивченню моторики у дітей із заїканням

Педагогіка » Логоритміка в системі корекції заїкання » Дослідно експериментальна робота по вивченню моторики у дітей із заїканням

Сторінка 1

Вивчення порушень моторної сфери і проведення занять з дітьми, що заїкаються, було організоване на базі ДНЗ№ 6 "Барвінок" м. Артемівська.

У дослідженні взяли участь 6 дітей: Оля Воробйова, Кіра Паламарчук., Світлана Миколаєва. - діти з неврозоподібним типом заїкання; Олег Астахов, Уляна Миронова, Ліза Тихонова. - з невротичним типом заїкання.

Також була створена контрольна група дітей з нормальною мовою, до якої увійшли 6 дітей : Іван Рубан, Марина Радик, Алевтина Шишко, Крістіна Іванющенко, Кирило Вєлічко, Ліза Лук'янова. Усі діти п'ятирічного віку.

Мета експерименту - встановлення характеру порушень довільної моторики, виявлення ступеню затримки або відставання в моторному розвитку.

Мета обумовлює завдання експерименту :

встановити наявність моторного порушення у дітей із заїканням;

визначити рівень затримки або відставання в моторному розвитку;

порівняти патологію з нормою.

Обстеження стану довільної моторики включає наступні моменти:

обстеження довільної мімічної моторики(якість і об'єм рухів м'язів лоба, очей, щік);

мовної моторики(сила, точність, об'єм, перемикаємість рухів губ, язика, щік);

стани окремих компонентів загальної довільної моторики : статична і динамічна координація, одночасність, виразність рухів;

обстеження тонкої моторики пальців рук(якості і міри диференційних рухів, можливості дій з предметами).

Обстеження довільної мімічної моторики.

Для обстеження дітей від 4 до 6 років використовуються тести Л. А. Квінта в модифікації Г.Гельнітца(методика адаптована стосовно різних віків). Якщо звернути увагу на критерії оцінювання, то можна побачити, що підвищення балу свідчить про наявність моторного порушення у дитини із заїканням. Нижче приведена методика проведення обстеження :

Підняти брови ("Здивування").

Злегка зімкнути повіки.

Примружити очі ("Яскраве сонце").

Щільно зімкнути повіки ("Стало темно").

Стиснути губи.

Надати губам таке положення, яке потрібно для гри на духовому інструменті.

Витягнути губи як для вимовлення звуку "о".

Надути щоки.

Вискалити зуби ("Огорожа").

Витягнути губи, як для свисту.

Завдання повторюються підряд 3 рази.

Бажано проводити обстеження в ігровій формі.

Оцінка робиться по трибальній системі. За задумом авторів методики вона повинна відбивати вираженість порушення функції, тому

повноцінне, чітке виконання оцінюється 1 балом;

часткове, нечітке виконання- 2 балами;

невиконання більше 7 завдань - 3 балами.

Дається загальна характеристика міміки по спостереженню за дитиною(жива, в'яла, напружена, спокійна, амімічна, гримаснічан*є, диференційована і недиференційована міміка).

Обстеження мовної моторики.

Відкривання і закривання рота.

Рот напіввідкрити, широко відкрити, закрити.

Імітація жувальних рухів.

Поперемінне надування щік.

Втягування щік.

Відтягування кутів рота як для вимовлення звуку "і", губи зробити

круглими.

"о"; витягнути губи - "у".

Висовування "широкого" і "вузького" язика, утримання заданої пози на

рахунок до п'яти.

Покусування кінчика язика.

Торкання кінчиком язика по черзі правого і лівого кутів рота, верхньої і

нижньої губи("Годинник").

Упор кінчика язика в нижні зуби з одночасним вигинанням спинки

Страницы: 1 2 3

Цікаве про педагогіку і навчання:

Практичне використання краєзнавчої роботи в загальноосвітній школі
На різни етапах краєзнавчого дослідження використовувався комплекс таких методів: історико-порівняльний, історико-ретроспективний. історико-генетичний та історико-типологічний. Порівняльний метод доз ...

Методика педагогічного контролю оцінки успішності знань студентів при модульній організації навчального процесу
Під контролем ступеню навчання (дидактичним контролем) сучасні дидактики розуміють сукупність дій, які дозволяють виявити якісну і кількісну характеристику результатів навчання, оцінити, яка частина ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net