Ефективність запропонованої методики, порівняльний аналіз

Педагогіка » Логоритміка в системі корекції заїкання » Ефективність запропонованої методики, порівняльний аналіз

Сторінка 3

Сучасний підхід до подолання заїкання настійно вимагає розробки і застосування диференційованих методів корекції цієї мовної патології. Саме з позицій диференційованого підходу слід не лише усувати, але і настійно вивчати заїкання.

Заїкання - порушення темпо-ритмічної організації мови, обумовлене судорожним станом м'язів мовного апарату.

Темп, ритм і плавність мови при заїканні порушуються вимушеними і раптовими перервами її течії. Причиною цих зупинок є судоми в тій або іншій частині периферичного мовного апарату : в дихальній, голосовій або артикуляційній. Найчастіше судоми з'являються на початку слова або навіть фрази. Судоми бувають двох видів: клонічні і тонічні.

У більшості дітей, що заїкаються, є різноманітні і численні порушення загальної моторики, тонкої довільної моторики рук і пальців, мімічних м'язів і орального праксиса. Переважають порушення моторної функції у формі загальної моторної напруги, скутості, уповільненої перемикаємості рухів, є порушення і у формі рухового занепокоєння, разгальмованості, некоординованості, хаотичності рухів, з наявністю гіперкінезів, з широкою амплітудою виконання рухів.

Логопедична ритміка є своєрідною формою активної терапії, засобом дії в комплексі методик в даному випадку при подоланні заїкання.

У даній роботі була проведена дослідно - експериментальна частина, яка була спланована і організована на базі ДНЗ№6 "Барвінок" м.Артемівська Донецької області, і яка освітила проблему з різних сторін. У експерименті брала участь група дітей з 6 чоловік, яка була поділена на 2 підгрупи за типом заїкання /неврозоподібне і невротичне/. Упродовж усього експерименту, ці 2 підгрупи порівнювалися з контрольною групою дітей без мовленнєвої патології.

Експериментальне вивчення довільної рухової діяльності у дітей дошкільного віку, що страждають заїканням виявило відхилення в їх стані.

Рухи дітей, що страждають невротичним типом заїкання характеризувалися недостатньою чіткістю і організованістю, невпевненістю при правильному відтворенні їх формули. Виявлені утруднення в точному утриманні пози, нестійкість м'язового тонусу, темпові розлади. Виявлена неточність, метушливість при виконанні дрібних рухів. Довільні мовні і мімічні рухи відрізнялися від норми незначно. Разом з цим відзначалася гарна динамічна координація, перемикаємість і одночасність рухів, достатній розвиток почуття ритму, орієнтування в просторі, висока вправність в моторних навичках. Супутні розмові рухи порівняно легко піддавалися корекції.

У дітей, що страждають неврозоподібним типом заїкання спостерігалися у різному ступені вираженості порушення загальних, мовних, тонких і мімічних рухів. Були виявлені затруднення у виконанні проб на статичну і динамічну координацію, відзначався слабкий розвиток почуття ритму, порушення одночасності рухів. Виявилася слабка рухова пам'ять, повільна перемикаємість рухів, стомлюваність, виснажуваність, недостатня вправність в моторних навичках. У ряді випадків страждали виразність рухів, спритність, швидкість рухової реакції.

Спостерігалися патологічні рухи, сінкенезії. Відмічена недостатність мовних рухів по силі, точності, об'єму і перемикаємості. Виявлені труднощі в координації тонких рухів пальців рук, а також зміни в стані мімічної моторики.

Страницы: 1 2 3 4

Цікаве про педагогіку і навчання:

Реформи освіти другої половини 20 сторіччя
Останні десятиліття для Канади, як для більшості країн світу, стали періодом реформ у галузі навчання , основна мета яких – встановлення повнішої відповідності між освітою і суспільними проблемами. У ...

Переваги і недоліки комп'ютерних повчальних систем
Проблеми комп'ютеризації навчання можна розглянути з боку об'єктивних і суб'єктивних чинників. Об'єктивні чинники. До цієї групи проблем можна віднести: недолік необхідного комфорту при роботі з ПК ( ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net