Ефективність запропонованої методики, порівняльний аналіз

Педагогіка » Логоритміка в системі корекції заїкання » Ефективність запропонованої методики, порівняльний аналіз

Сторінка 4

Порівняльне експериментальне вивчення стану довільних рухів у дітей з нормальною промовою і із заїканням до лікування і занять виявило нижчі показники у останніх.

У свою чергу діти з неврозоподібним заїканням виявляли слабкіший розвиток моторних функцій за усіма позначеними параметрами, чим діти з невротичним.

В ході експериментальної роботи, була запропонована диференціальна методика Н.А, Ричкової по організації логоритмічних занять з дітьми, що заїкаються.

Отримані результати обгрунтовують необхідність диференційованого проведення логоритмічних занять з урахуванням типу заїкання.

Особливості логоритмічної роботи для дітей 5 літнього віку з невротичним типом заїкання полягають в необхідності виховання організованості, чіткості рухів, уміння перемикати активну увагу на якість необхідних в даний момент дій.

Дітям дошкільного віку, страждаючим неврозоподібним типом заїкання, потрібна ретельна корекція, формування і розвиток моторних функцій.

Експериментальне навчання із застосуванням диференційованих прийомів логоритмічної роботи позитивно позначалося на стані рухів і мови як у дітей з невротичним, так і з неврозоподібним заїканням.

При порівнянні результатів динаміки, отриманих протягом місяця, встановлено, що діти з невротичним заїканням дають швидше позитивне зрушення, ніж діти з неврозоподібним.

Показники стану довільної рухової діяльності після лікування і корекційного навчання в групі дошкільнят з невротичним заїканням наближалися до контрольної групи дітей без мовної патології. Діти з неврозоподібним заїканням, незважаючи на виконану позитивну динаміку, продовжували відрізнятися в гіршу сторону за основними показниками моторики як від дітей з нормальною промовою так і з невротичним заїканням.

Зміни в стані рухової сфери і мови при невротичному заїканні у дітей носять функціональний характер.

При неврозоподібному заїканні міра порушень довільної рухової діяльності залежить від вираженості органічної поразки центральної нервової системи.

Диференційований підхід з урахуванням типу заїкання в процесі логоритмічної роботи з дітьми дошкільного віку, сприяє нормалізації рухової діяльності і мови, забезпечує ефективність корекційної дії.

План-конспект з логоритмічного заняття для дітей дошкільного віку (5 років) із заїканням.

Тема: "Підводний світ"

Мета.

Навчальна: збільшення словникового запасу; словотворча робота; рахунок в поєднанні з рухами; розвивати орієнтацію в просторі, сприяти розвитку уваги, уяви, вербальної пам'яті.

Виховна: виховувати бережливе ставлення до природи; сприяти розвитку колективних відносин в групі, ініціативності, уваги (пісня М. Красєва "Рибка")

Корекційна: сприяти розвитку мовних і мімічних рухів, розвиток плавних рухів і дрібної моторики рук ("Рибка пливе"), розвивати ритмічний слух, сприяти нормалізації діяльності переферичних відділів мовленнєвого апарату і просодики.

Страницы: 1 2 3 4 

Цікаве про педагогіку і навчання:

Фізкультпауза в режимі навчального дня
Фізкультпауза – форма короткочасного активного відпочинку при виконанні домашніх завдань. Сигналом до неї є послаблення уваги дитини. Втома настає переважно через 30-35 хвилин розумової діяльності. П ...

Формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя
Формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя як невід’ємної частини загальної культури особистості, сприяння повноцінному фізичному розвитку особистості, формування її фізичних здібностей ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.educationua.net