Ефективність запропонованої методики, порівняльний аналіз

Педагогіка » Логоритміка в системі корекції заїкання » Ефективність запропонованої методики, порівняльний аналіз

Сторінка 4

Порівняльне експериментальне вивчення стану довільних рухів у дітей з нормальною промовою і із заїканням до лікування і занять виявило нижчі показники у останніх.

У свою чергу діти з неврозоподібним заїканням виявляли слабкіший розвиток моторних функцій за усіма позначеними параметрами, чим діти з невротичним.

В ході експериментальної роботи, була запропонована диференціальна методика Н.А, Ричкової по організації логоритмічних занять з дітьми, що заїкаються.

Отримані результати обгрунтовують необхідність диференційованого проведення логоритмічних занять з урахуванням типу заїкання.

Особливості логоритмічної роботи для дітей 5 літнього віку з невротичним типом заїкання полягають в необхідності виховання організованості, чіткості рухів, уміння перемикати активну увагу на якість необхідних в даний момент дій.

Дітям дошкільного віку, страждаючим неврозоподібним типом заїкання, потрібна ретельна корекція, формування і розвиток моторних функцій.

Експериментальне навчання із застосуванням диференційованих прийомів логоритмічної роботи позитивно позначалося на стані рухів і мови як у дітей з невротичним, так і з неврозоподібним заїканням.

При порівнянні результатів динаміки, отриманих протягом місяця, встановлено, що діти з невротичним заїканням дають швидше позитивне зрушення, ніж діти з неврозоподібним.

Показники стану довільної рухової діяльності після лікування і корекційного навчання в групі дошкільнят з невротичним заїканням наближалися до контрольної групи дітей без мовної патології. Діти з неврозоподібним заїканням, незважаючи на виконану позитивну динаміку, продовжували відрізнятися в гіршу сторону за основними показниками моторики як від дітей з нормальною промовою так і з невротичним заїканням.

Зміни в стані рухової сфери і мови при невротичному заїканні у дітей носять функціональний характер.

При неврозоподібному заїканні міра порушень довільної рухової діяльності залежить від вираженості органічної поразки центральної нервової системи.

Диференційований підхід з урахуванням типу заїкання в процесі логоритмічної роботи з дітьми дошкільного віку, сприяє нормалізації рухової діяльності і мови, забезпечує ефективність корекційної дії.

План-конспект з логоритмічного заняття для дітей дошкільного віку (5 років) із заїканням.

Тема: "Підводний світ"

Мета.

Навчальна: збільшення словникового запасу; словотворча робота; рахунок в поєднанні з рухами; розвивати орієнтацію в просторі, сприяти розвитку уваги, уяви, вербальної пам'яті.

Виховна: виховувати бережливе ставлення до природи; сприяти розвитку колективних відносин в групі, ініціативності, уваги (пісня М. Красєва "Рибка")

Корекційна: сприяти розвитку мовних і мімічних рухів, розвиток плавних рухів і дрібної моторики рук ("Рибка пливе"), розвивати ритмічний слух, сприяти нормалізації діяльності переферичних відділів мовленнєвого апарату і просодики.

Страницы: 1 2 3 4 

Цікаве про педагогіку і навчання:

Технолого-економічні аспекти проблеми дистанційного навчання
Відставання Росії по кількості основного працездатного населення у віці (25 - 60 років), що має вищу освіту посилюється важким положенням утворення в Росії взагалі і вищої освіти, - зокрема. Велике б ...

Теорія розвитку понять
Мета навчання дати усвідомлені, систематичні і міцні знання учням. Правильна організація мислительної діяльності учнів в процесі навчання є вирішальною умовою високої якості їхніх знань. Дослідженням ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net