Формування патріотичних почуттів засобами народної пісні

Педагогіка » Значення народної пісні у вихованні патріотичних почуттів школяра » Формування патріотичних почуттів засобами народної пісні

Сторінка 4

Літо — це апогей хліборобського року, пора найбільшого напруження сил, праці майже без перепочинку. Народний геній тонко підмітив і відобразив у пісні всі психологічні стани людини, включеної до тривалого трудового процесу. Тому зажнивні пісні часто звучать як стимул до праці, особливо для молоді. У жнивних піснях думка про втому переплітається з жартом, легкою іронією, зверненням до природних сил за підтримкою. Женці просять сонечка, щоб воно не сходило так рано і не заходило так пізно, щоб продовжило години перепочинку. Вони просять дощика, щоб дав їм відпочинок хоч на часинку, В обжинкових піснях звучить радість, гордість за результати праці, величання хліборобів.

З текстів календарних пісень чітко постає одвічна тріада «Бог — природа — людина». Бог Отець уособлює для хлібороба благословіння, прихильність вищих сил. Мати-природа дає наснагу, натхнення в праці, допомагає людям дощем, сонцем, теплим вітром. У тріаді поруч з Богом і природою людина посідає останнє місце, але саме для неї звучать найвеличніші слова. Навіть пісня про невправних трудівників звучить як легка іронія, а не дошкульний жарт.

Таким чином, обрядові пісні хліборобського року своїм поетичним словом не лише вводили дитину у світ дорослого, трудового життя, а й допомагали їй осягнути філософську картину світу, зокрема, усвідомити роль праці як основи людського буття.

Робота досліджувала одну з актуальних проблем сучасної методики виховання – значення народної пісні у вихованні патріотичних почуттів молодшого школяра. Вивчення та аналіз низки літературних джерел, спостереження за практикою в школі дали змогу зробити такі висновки і узагальнення:

1. Народна пісня є одним із найбільш популярних жанрів музичного мистецтва. Світ пісенної культури українського народу безмежний. Це скарбниця людської духовності, що полонить почуття, розум і серце. В українській пісні відтворюється світогляд народу, його морально-етичні та естетичні цінності, педагогічний геній, багатовіковий досвід виховання підростаючих поколінь у дусі високої духовності та моралі.

2. Невичерпність духовних цінностей народної пісні, новаторство українських композиторів у галузі хорової обробки народних пісень і створені ними високохудожні обробки піднесли жанр на небувалу височінь. Цей національний мистецький скарб, без сумніву, заслуговує на увагу педагогів і підлягає детальному вивченню в загальноосвітніх школах.

3. У музично-виховній роботі значне місце відводиться вивченню народної пісні. Властивість відгукуватися на найважливіші події народного життя, висока художність і доступність надають народнопісенній творчості важливого педагогічного значення, адже найкращі її зразки допомагають виховувати у дітей високі моральні якості, розвивають музичну пам'ять і художній смак, пробуджують інтерес і любов до прекрасного.

4. Вивчення народних пісень проводиться у певній послідовності — від часткової творчої активізації під час розучування твору до безпосередньої індивідуальної творчої діяльності дитини при активній цілеспрямованій ролі учителя.

Вивчення народних пісень стимулює творчу активність учнів. Важливо тільки вміло використовувати різноманітні прийоми, узгоджуючи їх з відомими методами навчання.

Важливим засобом виховання молодого покоління в українській народній педагогіці здавна були календарно-обрядові пісні. Ще з дохристиянських часів вони стали поетичним супроводом виснажливої землеробської праці, окрилювали, надихали на переборення труднощів, тамували душевні болі, підносили настрій, множили сили.

Формуванню патріотичних почуттів сприяють й українські народні пісні, історичні думи у виконанні кобзарів, легенди, які оспівували героїчну минувшину.

Обрядові пісні хліборобського року своїм поетичним словом не лише вводили дитину у світ дорослого, трудового життя, а й допомагали їй осягнути філософську картину світу, зокрема, усвідомити роль праці як основи людського буття.

1.

Страницы: 1 2 3 4 

Цікаве про педагогіку і навчання:

Нетрадиційні уроки у системі навчання мови учнів початкових класів
В останні роки зроблено чимало спроб удосконалити побудову уроку як форми організації навчальної діяльності учнів, що диктує необхідність застосування так званих « нетрадиційних » форм навчання. Нетр ...

Реформування системи освіти Великобританії
Після простежених нами зрушень в реформуванні системи освіти України ми пропонуємо більш докладно поглянути на реформи, проведені так би мовити країною-авторитетом у справі надання освітніх послуг, а ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net