Практика застосування колового методу тренування на уроках фізичної культури

Педагогіка » Використання методу колового тренування на уроках фізичної культури » Практика застосування колового методу тренування на уроках фізичної культури

Сторінка 3

Розучуються вправи всією групою одночасно без зайвих перестроювань. Спочатку вправи 5 і 10 (див. приклад комплексу) з палицями потім 4 і 9, 3 і 7, далі 1 і 6 на лавках і, нарешті, 8 і 2. Бажано кожну вправу повторити 3 - 4 рази. Після цього учнів можна посадити на лавки і роздати картки. Стисло (5 - 7 хвилин) розказати про заняття за методом «колового тренування», в результаті якого розвиваються рухові якості в їх комплексному прояві; про систематичне збільшенні дозування для всіх і в той же час з індивідуальним навантаженням для кожного. Навчити правильно робити записи в картці. Учні записують в картках прізвище, ім'я і інші загальні відомості і потім йдуть на вказані місця (станції), готують для себе потрібні прилади і записують в картки номер станції, на якій знаходяться (а подальші - в порядку проходження їх).

Перед виконанням першої вправи учні підраховують пульс (по команді) протягом 10 секунд (потім це число помножують на 6). Вчитель нагадує, що на кожну вправу витрачається 1 хвилина: 30 секунд на виконання вправ з підрахунком, 30 секунд на запис результатів і перехід до наступної станції (активний відпочинок) по колу проти годинної стрілки.

Попередивши учнів про те, що починається визначення максимального тесту, що секундомір буде зупинений тільки через 10 хвилин, вчитель командує: «Вихідне положення - прийняти! Вправа почи-най!». Через 30 секунд: «Стоп!» В такому ж порядку виконуються всі 10 вправ. Потрібно уважно стежити за секундоміром і вчасно подавати команди.

Після виконання останньої вправи знову по команді ведеться підрахунок пульсу протягом 10 секунд.

Учням, у яких пульс після вправи перевищує 180 - 200 ударів в хвилину, на подальших заняттях пропонується знизити навантаження.

Максимальне число повторень вправи за 30 секунд - це і є МТ (максимальний тест), залежно від якого встановлюється індивідуальне дозування на подальші 6 занять циклу.

На II занятті дається таке навантаження, щоб вправа виконувалася в два рази повільніше за максимальний тест, але з широкою амплітудою, найбільшою точністю. Наприклад вправа 10 (прикладу-комплексу) в максимальному темпі виконувалася не дивлячись на зауваження з неповним нахилом тулуба, з погано прогнутою спиною, палиця не підіймалася вище за голову. Отже виконуючи цю вправу в два рази повільніше, учень повинен стежити за тим, щоб після глибокого вдиху разом з видихом палиця підіймалася точно вгору одночасно з нахилом тулуба до горизонтального положення (палиця вище за голову, дивитися на палицю). Також більш точно і правильно виконувати і все інші вправи.

Дозування на III - VIІ заняттях: вчитель може змінювати в залежності від підготовленості своїх учнів.

На VIII занятті (заключному в циклі) визначається II МТ. Його показники і дані педагогічних спостережень служать відправним моментом для ускладнення або зміни комплексу на наступний цикл.

Всі 45 хвилин уроку займає тільки перше заняття по «коловому тренуванню», на інших: 10 хвилин – якщо комплекс виконується один раз (одне коло); 20 хвилин - якщо комплекс повторюється двічі (два кола) і 30 хвилин - якщо комплекс повторюється три рази (три кола).

Вправи з дозуванням в одне коло доцільно проводити в перші або останні 15 хвилин уроку; з дозуванням в два кола - в останні 20 хвилин; в три кола - в останні 35 хвилин уроку.

Між повтореннями бажані 2- 3 хвилинні паузи, під час яких виконуються спокійна ходьба, вправи на розслаблення і відновлення дихання.

Страницы: 1 2 3 4 5

Цікаве про педагогіку і навчання:

Методи формування креативних умінь старшокласника в освітньому процесі
Кардинальні зміни в політичних, економічних, духовної сферах, які відбуваються в нашій країні в останнє десятиліття спричиняють радикальну зміну державних, особистісних і суспільних пріоритетів. Пере ...

Спільна навчальна робота молодших школярів як чинник їх розумового та соціального розвитку
Розвиток особистості дитини стає основним завданням школи. Тому постає питання про пошук таких форм організації навчального процесу школярів, які б найбільшою мірою забезпечували цей розвиток. Однією ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.educationua.net