Практика застосування колового методу тренування на уроках фізичної культури

Педагогіка » Використання методу колового тренування на уроках фізичної культури » Практика застосування колового методу тренування на уроках фізичної культури

Сторінка 3

Розучуються вправи всією групою одночасно без зайвих перестроювань. Спочатку вправи 5 і 10 (див. приклад комплексу) з палицями потім 4 і 9, 3 і 7, далі 1 і 6 на лавках і, нарешті, 8 і 2. Бажано кожну вправу повторити 3 - 4 рази. Після цього учнів можна посадити на лавки і роздати картки. Стисло (5 - 7 хвилин) розказати про заняття за методом «колового тренування», в результаті якого розвиваються рухові якості в їх комплексному прояві; про систематичне збільшенні дозування для всіх і в той же час з індивідуальним навантаженням для кожного. Навчити правильно робити записи в картці. Учні записують в картках прізвище, ім'я і інші загальні відомості і потім йдуть на вказані місця (станції), готують для себе потрібні прилади і записують в картки номер станції, на якій знаходяться (а подальші - в порядку проходження їх).

Перед виконанням першої вправи учні підраховують пульс (по команді) протягом 10 секунд (потім це число помножують на 6). Вчитель нагадує, що на кожну вправу витрачається 1 хвилина: 30 секунд на виконання вправ з підрахунком, 30 секунд на запис результатів і перехід до наступної станції (активний відпочинок) по колу проти годинної стрілки.

Попередивши учнів про те, що починається визначення максимального тесту, що секундомір буде зупинений тільки через 10 хвилин, вчитель командує: «Вихідне положення - прийняти! Вправа почи-най!». Через 30 секунд: «Стоп!» В такому ж порядку виконуються всі 10 вправ. Потрібно уважно стежити за секундоміром і вчасно подавати команди.

Після виконання останньої вправи знову по команді ведеться підрахунок пульсу протягом 10 секунд.

Учням, у яких пульс після вправи перевищує 180 - 200 ударів в хвилину, на подальших заняттях пропонується знизити навантаження.

Максимальне число повторень вправи за 30 секунд - це і є МТ (максимальний тест), залежно від якого встановлюється індивідуальне дозування на подальші 6 занять циклу.

На II занятті дається таке навантаження, щоб вправа виконувалася в два рази повільніше за максимальний тест, але з широкою амплітудою, найбільшою точністю. Наприклад вправа 10 (прикладу-комплексу) в максимальному темпі виконувалася не дивлячись на зауваження з неповним нахилом тулуба, з погано прогнутою спиною, палиця не підіймалася вище за голову. Отже виконуючи цю вправу в два рази повільніше, учень повинен стежити за тим, щоб після глибокого вдиху разом з видихом палиця підіймалася точно вгору одночасно з нахилом тулуба до горизонтального положення (палиця вище за голову, дивитися на палицю). Також більш точно і правильно виконувати і все інші вправи.

Дозування на III - VIІ заняттях: вчитель може змінювати в залежності від підготовленості своїх учнів.

На VIII занятті (заключному в циклі) визначається II МТ. Його показники і дані педагогічних спостережень служать відправним моментом для ускладнення або зміни комплексу на наступний цикл.

Всі 45 хвилин уроку займає тільки перше заняття по «коловому тренуванню», на інших: 10 хвилин – якщо комплекс виконується один раз (одне коло); 20 хвилин - якщо комплекс повторюється двічі (два кола) і 30 хвилин - якщо комплекс повторюється три рази (три кола).

Вправи з дозуванням в одне коло доцільно проводити в перші або останні 15 хвилин уроку; з дозуванням в два кола - в останні 20 хвилин; в три кола - в останні 35 хвилин уроку.

Між повтореннями бажані 2- 3 хвилинні паузи, під час яких виконуються спокійна ходьба, вправи на розслаблення і відновлення дихання.

Страницы: 1 2 3 4 5

Цікаве про педагогіку і навчання:

Розробка методичних матеріалів із застосуванням тестового контролю
Мета: узагальнити та систематизувати знання з теми «Хімічні реакції»; закріпити вміння та навички щодо складання рівнянь окисно-відновних реакцій і використання методу електронного балансу, складання ...

Організація навчально-виховного процесу з фізики у 9-11 класах
Викладання фізики у 9-11 класах здійснюється відповідно до розподілу годин, який визначено наказами Міністерства освіти і науки України від 25.04.2001 №342 "Про Типові навчальні плани загальноос ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.educationua.net