Практика застосування колового методу тренування на уроках фізичної культури

Педагогіка » Використання методу колового тренування на уроках фізичної культури » Практика застосування колового методу тренування на уроках фізичної культури

Сторінка 4

Процес упровадження «колового тренування» починається, як правило, з визначення педагогом конкретної програми дій, здійснення контролю за її упровадженням, виправлення помилкових дій або уточнень окремих вправ. Учні, у свою чергу, отримавши завдання, осмислюють його, виконують пробні підходи і спроби. Якість їх роботи педагог коментує і уточнює.

Специфічною організаційно-методичною формою методу комбінованої вправи є метод колового тренування.

Характерною рисою методу кругової вправи є почергове дозоване виконання комплексу із 6-10 вправ, тренувальний вплив яких спрямований на розвиток конкретної рухової якості, чи певних функціональних систем організму. Тренувальне завдання складається із 2-4-разового повторення певного комплексу за точно визначений час. При цьому в залежності від поставленої педагогічної задачі, виконується 2-4 рази одна і та ж вправа, а потім у тому ж режимі 2-га, 3-тя і т.д. вправи, або у кожній вправі робиться по одному підходу, і увесь комплекс повторюється кілька разів по колу.

До позитивних рис методу колової вправи слід віднести досить високий емоційний фон, можливість як вузько спрямованого так і комплексного впливу на розвиток рухових якостей. Систематичні заняття за методом колової вправи сприяють вихованню самостійності, чесності, наполегливості, цілеспрямованості та інших морально-вольових якостей. Виконання тренувальних завдань методом кругової вправи вимагає точного дозування навантажень і відпочинку у відповідності з індивідуальними можливостями кожної людини, що дозволяє досягти високого оздоровчого ефекту занять. Він проявляється в підвищенні лужних резервів організму та функціональних можливостей серцево-судинної і дихальної систем, покращенні обміну речовин, сенсомоторної координації.

До відносних недоліків методу кругової вправи можна віднести організаційні складності у підготовці місць для виконання вправ комплексу та необхідного інвентарю і обладнання.

Під час колового тренування слід дотримуватись таких правил:

вправлятися так, щоб зміцнювалося здоров’я;

вправлятися всебічно;

вибирати придатні для себе вправи й способи їх виконання;

вправлятися регулярно й цілеспрямовано;

повторювати свій комплекс вправ протягом тривалого часу;

навантаження підвищувати систематично, поступово;

тренуватися регулярно, щоб сила, швидкість і витривалість в разі вимушених перерв довго залишалися стійкими;

вправлятися у відповідності зі своїм віком, статтю, тренованістю й здоров’ям.

Крім означеного, при застосуванні методу колового тренування слід керуватись такими положеннями:

– МП визначають у змаганнях через проміжки часу, достатні для зростання якостей;

– метод має багато чисельні варіанти в підборі засобів залежно від завдань, і це дозволяє використовувати його для дітей різного віку і підготовленості;

– перед коловим тренуванням проводьте загальну, а при потребі й індивідуальну спеціальну розминку;

– на станціях розмістіть навчальні карточки, рисунки, схеми;

– перш, ніж запропонувати програму колового тренування класові, апробуйте її особисто з кращими учнями;

– розміщуйте на станціях не більше 3 учнів;

– при систематичному використанні методу та при роботі за цим методом самостійно рекомендуйте учням здійснювати самоконтроль і вести щоденник. Цим ви підтримаєте інтерес учнів до власного розвитку.

– до достоїнств методу належить можливість чітко управляти великою групою учнів та організувати самостійні заняття;

Страницы: 1 2 3 4 5

Цікаве про педагогіку і навчання:

Ознайомлення учнів зі складеними задачами
Для того щоб ознайомити учнів із складеною задачею, доцільно взяти складену задачу, яка розв'язується різними діями першого ступеня. Питання про те, якого виду ця задача, дискусійне. Так, можна почин ...

Система Вища освіта в Україні
Система освіти складається із навчальних закладів, наукових, науково-методичних і методичних установ, науково-виробничих підприємств, державних і місцевих органів управління освітою та самоврядування ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net