Напрямки удосконалення наочності та сприйняття основних властивостей функцій в шкільній програмі курсу алгебри

Педагогіка » Формування поняття функції в курсі середньої школи » Напрямки удосконалення наочності та сприйняття основних властивостей функцій в шкільній програмі курсу алгебри

Сторінка 3

Вже 8 років, як перші інтерактивні «електронні» дошки типу SMART Board появились в українських школах на уроках інформатики. У світового лідера з освіти – Великобританії – 73% всіх класів мають інтерактивну класну дошку типу SMART Board, в США – 40%, в Мексиці – 30%, в Португалії – 30%, в Іспанії – 25%, в Німеччині та Росії – 10%, в Україні – 2%.

Розмір зображення на інтерактивній дошці типу SMART Board по діагоналі складає 195,6 см, що відповідає всім ергономічним вимогам тексту з першої і останньої парти в класі.

В склад інтерактивної дошки входить власна операційна система та прикладне програмне забезпечення SMART Notebook 11, також дошка працює як другий (проекційний) дисплей підключеного до неї комп’ютера викладача.

Для використання в процесі викладання курсів алгебри функцій в загаль-ноосвітній школі з застосуванням інтерактивної дошки типу SMART Board в дипломному проекті розглянутий професійний математичний пакет фірми Microsoft для загальноосвітньої школи Microsoft Mathematics 4.0 .

Microsoft Mathematics 4.0 (випущений фірмою Microsoft з 11 січня 2011 року як безкоштовний програмний продукт) – це спеціальний калькулятор для розв’язання математичних задач, візуалізації двомірних та трьохмірних графіків. Інструмент не можна порівнювати з можливостями професійних англомовних графічних пакетів Maple або Mathematica, але він є надзвичайно корисний для процесу навчання математики в загальноосвітній школі.

Особливостями застосування програмного комплексу Microsoft Mathematics 4.0 в загальноосвітній школі на комп’ютерних робочих станціях у комплексі з інтерактивною класною дошкою типу SMART Board є наступне:

1. Наявність планшетної технології набору всіх алгебраїчних виразів та виконання всіх дій дотиком пальця чи світовим лазерним пером до спеціальної «калькуляторної» клавіатури інтерфейсів управління;

2. Наявність планшетної технології набору всіх алгебраїчних виразів та виконання всіх дій дотиком пальця (для планшетів з ОС Windows 8), або застосування маніпулятора «миш» для звичайних комп'ютерів при роботі з спеціальною «калькуляторною» клавіатурою оконних інтерфейсів управління;

3. Розв’язання рівнянь, нерівностей та побудова графіків функцій з використанням системи управління «калькуляторною» клавіатурою операцій, яка не потребує ручного набору операторів мов програмування на англійській мові, як в загальновідомих професійних математичних англомовних пакетах MAPLE, MATHCAD, MATLAB;

4. Динамічне форматування побудованих графіків, можливість переміщення по осях координат для пошуку необхідних інтервалів, динамічна деталізація в масштабі в точках перетинання для графічного пошуку рішень чи інтервалів розв’язання;

5. Побудова графіків систем функцій та побудова графіків спеціальних функцій (функції, які включають модулі виразів; складні функції, які включають одночасно логарифмічні, ірраціональні та тригонометричні функції та побудова яких крейдою на безмасштабній класній дошці неможлива).

Багатооконний інтерфейс Microsoft Mathematics 4.0 включає повнофункціональний калькулятор з можливістю побудови графіків, що працює точно так само, як звичайний калькулятор. Додаткові математичні засоби дозволяють порівнювати трикутники, перетворювати дані з однієї системи виміру в іншу й вирішувати системи рівнянь (рис. 3.1.2).

Рис. 3.1.2. Використання Microsoft Mathematics для побудови найскладніших графіків суперпозицій тригонометричних функцій

Можливості управління масштабом вікна графіків дозволяє проводити операції інтерактивної зміни масштабу окремо по кожній з координатних осей, що дозволяє наочно розглядати довільний проміжок побудованої функції (рис. 3.1.3).

Рис. 3.1.3 Масштабування видимих осей координат побудованої функції для аналізу деталізованих проміжків в Microsoft Mathematics 4.0

Страницы: 1 2 3 4

Цікаве про педагогіку і навчання:

Система роботи із розвитку читацьких інтересів учнів засобами активних методів
В основі навчання української літератури в усіх типах шкіл лежать загально-дидактичні принципи, які зумовлюють доцільний вибір методів і прийомів навчання, які забезпечують належний рівень засвоєння ...

Головні особливості системи розвивального навчання
Проблема розвивального навчання має глибоке історичне коріння. Її витоки - у педагогічній спадщині видатних педагогів гуманістів ХVII-XIX століття – Я.А.Коменського, Ж.-Ж.Руссо, Й.Г.Песталоцці, А.Діс ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net