Інноваційні процеси в педагогічній системі вищої освіти як продуктивний механізм реформування системи професійної підготовки

Педагогіка » Принцип модульності в організації навчально-пізнавальної діяльності студентів » Інноваційні процеси в педагогічній системі вищої освіти як продуктивний механізм реформування системи професійної підготовки

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

Сторінка 4

За класифікаційними ознаками наведені інновації вважаються локальними й вирішують лише один з аспектів фахової підготовки - загально-педагогічний. Таким чином вирішуються, хоча й досить ефективно, лише окремі завдання професійної підготовки. Пошуки нових технологічних моделей педагогічної підготовки, безперечно, суттєвий прогресивний крок на шляху до вирішення стратегічних завдань фахової підготовки. Але без урахування контексту майбутньої спеціальності, тобто, наявність деякої "паралельності", не дозволяє отримати більш вагомі результати, що можливі тільки за умови системних перетворень.

У напрямку розробки системних технологічних моделей вищої педагогічної освіти можна зазначити експериментальну діяльність педагогів-дослідників Вінницького педагогічного університету, які відпрацьовують етапно-блокову технологію навчання. Ідея полягає у виділенні в змісті навчання (на підставі навчального плану, кваліфікаційної характеристики та на основі контекстного підходу) основних технологічних блоків, які пов'язані ієрархією цілей і становлять цілком завершені етапи підготовки спеціаліста, а також піддаються об'єктивному контролю й діагностиці. Важливою ланкою є проведення етапної експертизи й корекції. За описаною стратегією визначається тактика вирішення конкретних дидактико-методичних завдань - розробляється технологія викладання окремих дисциплін, що становлять зміст кожного технологічного блоку на даному етапі.

Наведена модель відповідає гуманістичним тенденціям в освіті - з метою плідного співробітництва та співтворчості, цільові настанови діяльності й уся необхідна інформація доводиться до відома всіх суб'єктів (учасників) процесу на кожному етапі навчання.

Стратегічним орієнтиром у розробці більшості технологій професійної підготовки як правило виступає кваліфікаційна характеристика майбутнього фахівця, або еталонна модель його особистості, про що свідчить наведений вище аналіз упроваджуваних технологій. Дещо окрему позицію в цьому питанні займає М.О. Чошанов, який за системоутворюючий фактор технології обирає професійну компетентність, яку описує як складну різнорівневу структуру, виходячи з її узагальненого визначення. На його думку, професійна компетентність складається з таких підструктур як мобільне знання, гнучкий метод і критичність мислення й може проявлятися на рівні мінімальної компетентності (обмежується лише мобільним знанням), медіальної компетентності (поєднує мобільність знань та гнучкість умінь) і повної компетентності, що уособлює всі три компоненти. На підставі проведеного науково-педагогічного дослідження М.Чошановим визначено провідні фактори формування професійної компетентності - інженерія знань ("стиснення" інформації), модульність, проблемність і відповідно розроблена технологія її досягнення (гнучка проблемно-модульна технологія).

Ідея розробки технологій професійної підготовки, стратегічним орієнтиром якої виступає компетентність, є більш продуктивною порівняно з іншими через ряд причин. По-перше, цей термін більш системно й інтегративного відбиває значення традиційного поняття -тріади ЗУН (знання, уміння, навички); по-друге - за допомогою поняття "компетентність" можна більш точно описати основні характеристики й реальний рівень підготовки фахівця, особливо у порівнянні з цільовими настановами, які є скоріше ідеальними, ніж реальними; по-третє - компетентність відзначається критичністю мислення, що допомагає оптимальному вирішенню професійних завдань. При цьому ґрунтовність підготовки проявляється у вільному володінні знанням (знання-трансформації) ще й трансформація знань щодо виконання актуальної діяльності й варіативності використовуваних методів (професійна рефлексія).

Страницы: 1 2 3 4 

Цікаве про педагогіку і навчання:

Конструювання програмно-методичного забезпечення модульно-рейтингової технології
Аналіз специфічних принципів модульного навчання, які визначають його загальне спрямування, цілі, зміст і методику організації свідчить, що практична реалізація означених принципів повинна забезпечув ...

Козацькі організації Задністров’я початку 90-х років ХХ століття
Народна мудрість говорить: якщо хочеш прожити 50 років – саджай сад, 100 років – будуй будинок, 1000 років – виховай сина. Тому народ, що бажає зберегти себе в історії, повинен піклуватися про вихова ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educationua.net