Сутність, принципи та переваги модульно-рейтингової технології

Педагогіка » Принцип модульності в організації навчально-пізнавальної діяльності студентів » Сутність, принципи та переваги модульно-рейтингової технології

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

Сторінка 1

Перебудова сучасного виробництва вимагає фахівців з конкурентоздатним рівнем кваліфікації. Отже, необхідно докорінно змінювати технологію їхнього навчання.

Досягти нових цілей можна лише на основі нових педагогічних технологій.

Педагогічна технологія – це сукупна діяльність викладача і навчаємого, яка вміщує у собі два її компоненти – викладання і навчання. При цьому у цій системі інженер-педагог є організуючою і направляючою ланкою.

Існуюча традиційна технологія навчання погана вже тим, що орієнтується на колективні методи роботи з так названим середнім студентом.

Курс „Технічна експлуатація автомобілів” є основним обов’язковим нормативним навчальним курсом спеціальностей по підготовці молодших спеціалістів автомобільного профілю, і по його програмі навчаються всі студенти спеціальностей “Обслуговування та ремонт автомобілів” незалежно від профілю підготовки.

Основна мета курсу „Технічна експлуатація автомобілів” – навчити студентів управляти технологічним процесом по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів. Для цього, в першу чергу, їм необхідно навчитися проектувати свою власну діяльність на уроці, що дозволить їм у майбутньому управляти діяльністю підприємства таким чином, що результат навчання дозволить досягти його мети самим оптимальним шляхом.

Тому, нова технологія повинна змінити самого викладача – ключову фігуру утворення, підняти його педагогічну культуру, розвити потенціал, звільнити від монотонної і рутинної роботи.

Перерахованим вимогам відповідає така дидактична модель, як «модульно-рейтингова технологія навчання». Модуль – це основний засіб модульного навчання, що є закінченим блоком інформації, а також містить у собі цільову програму дій і методичне керівництво, що забезпечує досягнення поставлених дидактичних цілей.

Модуль - це певний обсяг змісту навчального матеріалу і практичних навичок, які повинен отримати учень для виконання якої-небудь конкретної роботи. Модуль складається з декількох модульних одиниць.

Модульна одиниця - це логічно прийнята частина роботи в рамках виробничого завдання, спеціальності, професії або області діяльності з чітко позначеним початком і кінцем. Іншими словами, модульна одиниця - це обсяг знань і вмінь, необхідних для виконання однієї закінченої операції або якої-небудь логічно завершеної частини роботи.

Рейтинг – індивідуальний сумарний індекс студента, встановлюваний у виді балів, на кожнім етапі поточного, проміжного і підсумкового контролю.

Основні принципи модульно-рейтингової технології:

компактність (формування блоку з декількох дисциплін на певний строк – календарний модуль);

структурування змісту кожної навчальної дисципліни на відособлені частини – дисциплінарні модулі;

інтенсифікація самостійної роботи студентів за рахунок більш раціональної організації навчання і постійного контролю його результатів;

рейтингування досягнутих результатів навчання для підвищення мотивації студентів до освоєння дисципліни, а також для своєчасної корекції змісту і методики викладання;

регулярність і об'єктивність оцінки результатів роботи студентів і викладачів;

строге дотримання виконавської дисципліни всіма учасниками освітнього процесу (студенти, професорсько-викладацький склад, учбово-допоміжний

Для ефективного функціонування модульно-рейтингової технології необхідна наявність:

сучасного комплексного учбово-методичного забезпечення по кожній з дисциплін;

нормативних і інструктивно-методичних документів по застосуванню модульно-рейтингової технології;

матеріально-технічної бази, що забезпечує реалізацію в навчальному процесі сучасних навчальних технологій і інформатизацію всіх процесів у функціонуванні модульно-рейтингової технології.

Основні поняття і терміни модульно-рейтингової технології

Календарний модуль – структурована частина навчального року, протягом якої одночасно вивчається блок дисциплін, визначених робочим навчальним планом.

Блок дисциплін – це набір дисциплін, одночасно досліджуваних протягом одного календарного модуля, об'єднаних у відповідності зі структурно-логічною схемою освітньої програми по напрямку (спеціальності) для забезпечення концентрації зусиль студентів на освоєння у визначений період часу даного блоку дисциплін.

Кредит (залікова одиниця) – умовна міра трудомісткості вивчення навчальних дисциплін, рівного 36 годинам, використовувана для виміру обсягу всіх дисциплін, практик, курсових робіт і підсумкової державної атестації.

Дисциплінарний модуль – частина навчальної дисципліни, по закінченні вивчення якої здійснюється проміжний контроль знань студентів. Кількість дисциплінарних модулів визначається в залежності від змісту і трудомісткості дисципліни.

Вхідний контроль – це виявлення залишкових знань по раніше вивченим суміжним дисциплінам, що необхідні для успішного засвоєння нової дисципліни.

Поточна робота - усі види аудиторної і позааудиторної роботи студентів по даному дисциплінарному модулю, результати якої оцінюються до проміжного контролю.

Страницы: 1 2

Цікаве про педагогіку і навчання:

Обгрунтування потреби підготовки фахівців заявленого напряму
Підготовка фахівців з педагогіки вищої школи кардинально відрізняється від системи підготовки інших освітянських кадрів. Основні відмінності визначаються такими обставинами. По-перше, освітня підгото ...

Функції та роль мотивації у процесі навчання учнів 6 років
Основними новоутвореннями молодшого шкільного віку є довільність пам'яті й уваги, внутрішній план дій, рефлексія своєї навчальної діяльності, усвідомлення себе, як суб'єкта навчання, поява нової житт ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educationua.net