Сутність, принципи та переваги модульно-рейтингової технології

Педагогіка » Принцип модульності в організації навчально-пізнавальної діяльності студентів » Сутність, принципи та переваги модульно-рейтингової технології

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

Сторінка 1

Перебудова сучасного виробництва вимагає фахівців з конкурентоздатним рівнем кваліфікації. Отже, необхідно докорінно змінювати технологію їхнього навчання.

Досягти нових цілей можна лише на основі нових педагогічних технологій.

Педагогічна технологія – це сукупна діяльність викладача і навчаємого, яка вміщує у собі два її компоненти – викладання і навчання. При цьому у цій системі інженер-педагог є організуючою і направляючою ланкою.

Існуюча традиційна технологія навчання погана вже тим, що орієнтується на колективні методи роботи з так названим середнім студентом.

Курс „Технічна експлуатація автомобілів” є основним обов’язковим нормативним навчальним курсом спеціальностей по підготовці молодших спеціалістів автомобільного профілю, і по його програмі навчаються всі студенти спеціальностей “Обслуговування та ремонт автомобілів” незалежно від профілю підготовки.

Основна мета курсу „Технічна експлуатація автомобілів” – навчити студентів управляти технологічним процесом по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів. Для цього, в першу чергу, їм необхідно навчитися проектувати свою власну діяльність на уроці, що дозволить їм у майбутньому управляти діяльністю підприємства таким чином, що результат навчання дозволить досягти його мети самим оптимальним шляхом.

Тому, нова технологія повинна змінити самого викладача – ключову фігуру утворення, підняти його педагогічну культуру, розвити потенціал, звільнити від монотонної і рутинної роботи.

Перерахованим вимогам відповідає така дидактична модель, як «модульно-рейтингова технологія навчання». Модуль – це основний засіб модульного навчання, що є закінченим блоком інформації, а також містить у собі цільову програму дій і методичне керівництво, що забезпечує досягнення поставлених дидактичних цілей.

Модуль - це певний обсяг змісту навчального матеріалу і практичних навичок, які повинен отримати учень для виконання якої-небудь конкретної роботи. Модуль складається з декількох модульних одиниць.

Модульна одиниця - це логічно прийнята частина роботи в рамках виробничого завдання, спеціальності, професії або області діяльності з чітко позначеним початком і кінцем. Іншими словами, модульна одиниця - це обсяг знань і вмінь, необхідних для виконання однієї закінченої операції або якої-небудь логічно завершеної частини роботи.

Рейтинг – індивідуальний сумарний індекс студента, встановлюваний у виді балів, на кожнім етапі поточного, проміжного і підсумкового контролю.

Основні принципи модульно-рейтингової технології:

компактність (формування блоку з декількох дисциплін на певний строк – календарний модуль);

структурування змісту кожної навчальної дисципліни на відособлені частини – дисциплінарні модулі;

інтенсифікація самостійної роботи студентів за рахунок більш раціональної організації навчання і постійного контролю його результатів;

рейтингування досягнутих результатів навчання для підвищення мотивації студентів до освоєння дисципліни, а також для своєчасної корекції змісту і методики викладання;

регулярність і об'єктивність оцінки результатів роботи студентів і викладачів;

строге дотримання виконавської дисципліни всіма учасниками освітнього процесу (студенти, професорсько-викладацький склад, учбово-допоміжний

Для ефективного функціонування модульно-рейтингової технології необхідна наявність:

сучасного комплексного учбово-методичного забезпечення по кожній з дисциплін;

нормативних і інструктивно-методичних документів по застосуванню модульно-рейтингової технології;

матеріально-технічної бази, що забезпечує реалізацію в навчальному процесі сучасних навчальних технологій і інформатизацію всіх процесів у функціонуванні модульно-рейтингової технології.

Основні поняття і терміни модульно-рейтингової технології

Календарний модуль – структурована частина навчального року, протягом якої одночасно вивчається блок дисциплін, визначених робочим навчальним планом.

Блок дисциплін – це набір дисциплін, одночасно досліджуваних протягом одного календарного модуля, об'єднаних у відповідності зі структурно-логічною схемою освітньої програми по напрямку (спеціальності) для забезпечення концентрації зусиль студентів на освоєння у визначений період часу даного блоку дисциплін.

Кредит (залікова одиниця) – умовна міра трудомісткості вивчення навчальних дисциплін, рівного 36 годинам, використовувана для виміру обсягу всіх дисциплін, практик, курсових робіт і підсумкової державної атестації.

Дисциплінарний модуль – частина навчальної дисципліни, по закінченні вивчення якої здійснюється проміжний контроль знань студентів. Кількість дисциплінарних модулів визначається в залежності від змісту і трудомісткості дисципліни.

Вхідний контроль – це виявлення залишкових знань по раніше вивченим суміжним дисциплінам, що необхідні для успішного засвоєння нової дисципліни.

Поточна робота - усі види аудиторної і позааудиторної роботи студентів по даному дисциплінарному модулю, результати якої оцінюються до проміжного контролю.

Страницы: 1 2

Цікаве про педагогіку і навчання:

Кібернетичний підхід до навчання
Навчання - складний і діалектико-суперечливий процес. В ньому поєднуються три взаємопов'язані між собою компоненти: зміст навчання (програм і підручників, наочних і дидактичних посібників, збірників ...

Мовні вправи, контроль і оцінка вмінь в діалогічному мовленні
Мовні вправи за значенням розрізняють наступні типи: мовні рецептивні і репродуктивні, аспектні і комплексні, навчальні і природно-комунікативні, тренувальні і контрольні Пропонована система вправ мо ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educationua.net