Сутність, принципи та переваги модульно-рейтингової технології

Педагогіка » Принцип модульності в організації навчально-пізнавальної діяльності студентів » Сутність, принципи та переваги модульно-рейтингової технології

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

Сторінка 2

Проміжний контроль – це перевірка повноти знань по освоєному матеріалу дисциплінарного модуля.

Підсумковий контроль – це підведення підсумків поточної роботи і проміжних контролів по дисциплінарних модулях. Підсумковий контроль не припускає проведення іспитів у традиційній формі.

Добір балів – це перевірка знань студентів, що бажають відзвітуватися по заборгованостях або підвищити свій рейтинг, здійснювана на додаткових заняттях.

Рейтингова оцінка по дисципліні в календарному модулі - це оцінка знань студентів, що складається з кількості балів, набраних за поточну роботу й отриманих при проміжних контролях по сукупності дисциплінарних модулів.

Підсумкова рейтингова оцінка по дисципліні - це інтегрована оцінка знань студентів по дисципліні за всі календарні модулі, протягом яких вона вивчалася. Якщо дисципліна вивчається протягом тільки одного календарного модуля, то підсумкова рейтингова оцінка по дисципліні збігається з рейтинговою оцінкою по дисципліні в календарному модулі.

Рейтинг – це інтегральна оцінка результатів усіх видів навчальної діяльності студента в академії, що включає:

вивчення навчальних дисциплін;

написання і захист курсових робіт;

проходження усіх видів практик;

проходження підсумкової державної атестації.

Проміжна атестація – підведення підсумків навчання студентів за навчальний рік для ухвалення рішення про переклад його на наступний курс або про відрахування.

Модульно-рейтингова технологія використовує свої елементи в контексті педагогіки співробітництва. Це гуманізує педагогічний процес. Разом з тим на етапі переходу на нову технологію навчання на 20-25 % збільшується навантаження на викладача; робота над учбово-методичною документацією, дидактичним забезпеченням модулів, індивідуальні консультації, перевірка виконання завдань і т.д. Часто ця додаткова праця зовсім не оплачується, або оплачується нерозмірно його трудомісткості. Є ще одна проблема з упровадженням модульно-рейтингової технології. Цю технологію важко перенести з одного навчального закладу в інше, запозичити десь учбово-методичну документацію. Викладач сам повинний освоїти принципи мндульно-рейтингової технології, сам уміти скласти модульну програму, сам розробити комплект задач, вправ, тестів і т.д.

Страницы: 1 2 

Цікаве про педагогіку і навчання:

Розвиток інноваційної поведінки педагога
На сучасному рівні розвитку цивілізації особливу роль відіграє інноваційний потенціал суспільства, що потребує людей, здатних системно й конструктивно мислити, швидко знаходити потрібну інформацію, п ...

Переваги і недоліки використання комп’ютера
Оновлення всіх сторін життя суспільства, необхідність виходу на передові рубежі науково-технічного прогресу, забезпечення високої ефективності і розвитку творчого потенціалу суспільства – усе це став ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net