Вимоги до модульно-рейтингової технології навчання

Педагогіка » Принцип модульності в організації навчально-пізнавальної діяльності студентів » Вимоги до модульно-рейтингової технології навчання

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

За останні піввіку суспільство змінилося кардинальним образом. Воно перетворилося з індустріального суспільства в суспільство інформаційне. Такий тип суспільства припускає, що випускники навчальних закладів усіх ступенів (школа – професійне навчання – ВНЗ) зможуть самостійно адаптуватися до нових вимог життя.

Таким вимогам у найбільш повному обсязі відповідає модульно-рейтингова технологія навчання.

Можна виділити кілька основних вимог, пропонованих до випускників навчальних закладів:

самостійно здобувати необхідні знання, застосовувати їх на практиці для рішення різних задач, що виникають у житті і професійній діяльності;

самостійно критично мислити, бачити виникаючі в реальній дійсності проблеми і шукати шляхи раціонального їхнього рішення, використовуючи сучасні технології; бути здатними генерувати нові ідеї, творчо мислити;

грамотно працювати з усією доступною інформацією (уміти збирати необхідні факти, аналізувати їх, висувати гіпотези рішення проблем, робити необхідні узагальнення, установлювати закономірності, робити аргументовані висновки, застосовувати отримані висновки для виявлення і рішення нових проблем);

психологічно грамотно будувати модель поводження в різних соціальних групах;

уміти працювати спільно в різних областях, у різних ситуаціях, мати навички колективної роботи і виходу з будь-яких конфліктних ситуацій;

мати високий рівень готовності до самоосвіти, розвиткові власної моральності і культурного рівня.

Давно відомо, що знання, придбані самостійно, набагато міцніші за тих, котрі отримані в готовому виді. Тому необхідно змінити роль викладача в навчальному процесі. Викладач перестає бути просто «репродуктором» знань.

Принцип модульності дозволяє конструювати курс по предмету з окремих блоків з урахуванням внутрішньо-предметних зв'язків. Побудова курсу з окремих модулів повинна відповідати визначеній структурі, для того, щоб окремі модулі, вибудовуючи в єдиний, логічно завершений курс, не суперечили освітньому стандартові.

Робота над методичним забезпеченням модульно-рейтингової технології повинна починатися зі структурного аналізу програми. Аналіз дозволить об'єднати логічно зв'язані між собою теми програми в крупніші модулі.

До складу модулів включені, крім лекційних занять, індивідуальні завдання студентам, виконуючи які, студенти повинні використовувати додаткову літературу, публікації в спеціальних журналах, довідники, каталоги і т.д. Літературу підбирає і рекомендує викладач. Індивідуальні завдання видаються студентам на першій лекції по кожному модулю, а виконані вони повинні бути до семінарського заняття цього модуля. При несвоєчасному виконанні завдання в оцінці його вводяться понижуючі коефіцієнти 0,8 – 0,5. Індивідуальне завдання останнього 6-го модуля найбільш ємне і вимагає знань за всім курсом предмета, воно є узагальнюючим. Семінари включені до складу кожного модуля, виконуючи функцію проміжного контролю знань, а також дозволяючи в бесідах, у дискусіях виявити питання, що не одержали належного розуміння у студентів.

Методика проведення семінарських занять може бути різною:

1. Дискусія – обговорення питань, обмін думками. Її задача – знайти розходження в розумінні питання й у суперечці установити істину. Дискусії можуть бути вільними і керованими. Звичайно у формі дискусії обговорюються питання технології і застосування матеріалів.

2. Ділова гра - це імітаційна гра, у якій відтворюється дійсна діяльність конкретних працівників.

3. Мозкова атака. Суть цього методу полягає в тім, що для обговорення конкретної проблеми створюється малі групи, що представляють «генераторів ідей» і «критиків». «Генератори ідей» висувають всі ідеї за рішенням запропонованої проблеми, які тільки вони можуть висунути, а «критики» аналізують, оцінюють запропоновані ідеї і вибирають ті, котрі забезпечують рішення проблеми.

4. Колективна розумова діяльність - ця робота малими групами над підготовкою до відповідей на запропоновані питання. Викладачем оцінюється робота кожної групи і видається на групу сума отриманих нею балів. Персональну оцінку кожного визначають студенти усередині малих груп.

Контроль знань учнів по кожнім модулю закінчується узагальнюючою контрольною роботою на комп'ютерах, для чого розроблені програми підсумкового контролю по 6 модулям. Робота тестова складається з 30 питань, що складені так, щоб охопити всі розділи і теми модуля.

Цікаве про педагогіку і навчання:

Основні методи соціально-реабілітаційної роботи
Тепер слід зупинитися на методах роботи шкільного соціального реабілітолога. Вивчення стосунків усередині сім'ї і їх обговорення допоможуть педагогові представити положення учня. Після вивчення сім'ї ...

Педагогічні умови успішного статевого виховання підлітків
Виходячи з загальних цілей статевого виховання, а саме — виховати здорову і цілісну особистість жінки та чоловіка, які можуть адекватно усвідомлювати свої психологічні і фізіологічні особливості відп ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educationua.net