Особливості проектування і методичного забезпечення виконавчої, орієнтуючої і пізнавальної частини модуля

Педагогіка » Принцип модульності в організації навчально-пізнавальної діяльності студентів » Особливості проектування і методичного забезпечення виконавчої, орієнтуючої і пізнавальної частини модуля

Сторінка 1

Особливістю проектування модульної технології навчального процесу є перенесення основної уваги на проектування виконавчої діяльності учнів. Перелік практичних задач і завдань, які повинні навчитися виконувати учні відповідно до розроблених цілей модулів і дисципліни в цілому, при модульній технології визначає зміст орієнтуючої і пізнавальної частин модуля і передує їх проектуванню.

Орієнтуюча частина модуля є вказівками по виконанню цих задач і завдань. При цьому залежно від поставлених цілей і задач це орієнтування може бути повним або неповним, конкретним або загальним. Методичними засобами пред'явлення орієнтуючої частини модулів що вивчаються можуть бути методичні вказівки, письмові інструкції, усні інструктажі і т.д.

Зміст пізнавальної частини модулів проектується на основі аналізу знань і способів діяльності, необхідних для сприйняття орієнтовної частини модуля і виконання завдань. При такому підході до проектування змісту, його структура і об'єм учбового матеріалу можуть відрізнятися від аналогічних характеристик типової навчальної програми і підручника по дисципліні. Це вимагає конструювання змісту і вибору послідовності представлення навчального матеріалу.

Зміст інформаційної частини учбового матеріалу модулів включає:

- нові знання (факти, поняття, закони, закономірності, алгоритми і т.д.);

- опорні (базові) знання, сформовані в зв'язаних навчальних дисциплінах або вивчених раніше модулях, якщо вони вивчаються на вищому рівні засвоєння або в нових аспектах;

- новітні способи діяльності або розвиток здатності використовування загальних, предметних або спеціальних способів діяльності.

Для вибору послідовності представлення нового матеріалу використовують логічний аналіз його змісту (визначення переліку даних об'єктів вивчення (понять), аналіз їх об'єму і відносин), після чого вибирають характер подання учбового матеріалу, який може бути по предметним, поаспектним або змішаним.

Як методичне забезпечення змістовної частини модулів можуть бути використані різні джерела інформації (змістовні матеріали), що пред'являються будь-яким способом.

Модуль містить пізнавальну і учбово-професійну частини. Перша формує теоретичні знання друга – професійні уміння і навики на основі придбаних знань. Співвідношення теоретичної і практичної частин модуля повинне бути оптимальним, що вимагає професіоналізму і високої педагогічної майстерності викладача.

У основу модульної інтерпретації учбового курсу повинен бути встановлений принцип системності, що припускає:

- системність змісту, тобто те необхідне і достатнє знання (тезаріус), без наявності якого ні дисципліна в цілому, ні будь-який з її модулів не можуть існувати;

- чергування пізнавальної і учбово-професійної частин модуля, яке забезпечує алгоритм формування пізнавально-професійних умінь і навиків;

- системність контролю, який логічно завершує кожен модуль, що приводить до формування здібностей навчаємих трансформувати придбані навики систематизації в професійні уміння аналізувати, систематизувати і прогнозувати інженерні рішення.

При модульній інтерпретації учбової дисципліни слід встановити число і наповнюваність модулів, співвідношення теоретичної і практичної частин в кожному з них, їх черговість, зміст і форму модульного контролю, графік виконання проектного завдання (якщо воно передбачене планом), зміст і форми підсумкового контролю.

Страницы: 1 2

Цікаве про педагогіку і навчання:

Суть колового методу тренування та доцільність його використання на уроках фізичної культури
На уроках фізичної культури використовуються різні способи виконання вправ і методи організації діяльності учнів. У кожному конкретному випадку застосовується такий спосіб або метод, який найбільшою ...

Якість освіти як мета реформування
Реконструкція системи освіти в умовах активного державотворення супроводжувалась напрацюванням нормативно-правової бази в цій галузі, вироблення загальних стратегічних цілей та конкретизацію їх за до ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net