Особливості проектування і методичного забезпечення виконавчої, орієнтуючої і пізнавальної частини модуля

Педагогіка » Принцип модульності в організації навчально-пізнавальної діяльності студентів » Особливості проектування і методичного забезпечення виконавчої, орієнтуючої і пізнавальної частини модуля

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

Сторінка 2

1. Порівняльний та системний аналіз теоретичних джерел стосовно досліджуваної проблеми дозволяє сформулювати такі внсновки: пошук шляхів реформування освіти на нових концептуальних засадах здійснюється в межах компетенції нової галузі знань - педагогічної інноватики, яка забезпечує теоретико-методологічне обґрунтування нового (педагогічна неологія), можливості засвоєння новою педагогічною спільнотою (педагогічна аксіологія), впровадження нововведення в освітню практику та закономірності перебігу цього процесу (педагогічна праксеологія).

Поширення інноваційних процесів у широкому освітянському просторі є суттєвим рушійним фактором формування нових поглядів і на професійну педагогічну підготовку.

Продуктом локальних інноваційних процесів у системі педагогічної освіти снові технології професійної підготовки, що можна вважати оптимальним результатом вирішення проблеми.

У вітчизняній педагогіці практично відсутні фундаментальні дослідження стосовно теоретичних основ проектування освітніх технологій; проблема технологізації професійної підготовки у педагогічних навчальних закладах вирішується, переважно, на технологічному рівні.

Переважну більшість описаних у науково-методичній літературі технологій можна вважати за такі лише певною мірою через те, що їх основні характеристики подаються, переважно, описово (на рівні педагогічного досвіду); не запропоновано чітко визначених критеріїв ефективності (ціле досягнення); основний акцент наголошується на використанні певного підходу (контекстного, диференційованого, програмованого та ін.), що ускладнює уявлення пропонованого нововведення як продукту системного мислення.

• Незважаючи на достатню кількість прикладних досліджень щодо розробки нових технологій професійної підготовки, не визначено, на наш погляд. концептуального підходу до їх конструювання; з нашої точки зору, основою професійної підготовки можна вважати моделі, професії компетентного фахівця, що забезпечить повну ймовірність результатів і керованість процесу, оскільки рівні компетентності можуть виступати одночасно й універсальними критеріями.

. Найменш розробленим у технологічному відношенні є процес професійної підготовки.

.Складність розробки моделей-еталонів майбутнього фахівця як кінцевої мети процесу професійної підготовки, представленого технологічно, є однією з причин повільного поширення ідей технологічних інновацій.

9. На тлі існуючих підходів та ідей розробки моделей особистості майбутнього спеціаліста нами вважається найбільш конструктивною ідея створення такої моделі на основі поняття професійної компетентності.

10. Потребує вирішення складна проблема визначення критеріїв ефективності процесу професійної підготовки майбутнього інженера-педагога, один із шляхів розв'язання якої ми пропонуємо на основі моделі компетентного фахівця через рівні професійної компетентності.

11. На сучасному етапі розвитку педагогічної науки оптимальним уявляється вирішення завдань професійної підготовки через проектування освітніх технологій як педагогічної системи на засадах принципу модульності, та дозволяє забезпечити гуманістичні пріоритети розвитку особистості, створення позитивної мотивації навчання, формування професійної "концепції". спрямованості на самоосвіту, самовдосконалення.

Страницы: 1 2 

Цікаве про педагогіку і навчання:

Індивідуальний підхід до учнів як засіб формування інтересу в образотворчій діяльності
Дослідження проведені в експериментальному класі показали, що молодші школярі мають в основному середній рівень інтересу до художньої діяльності. Вони малюють з задоволенням тільки з натури чи декора ...

Обладнання фізкультурного залу
У фізкультурному залі встановлюється все необхідне обладнання для проведення занять з фізичної культури. Гімнастична стінка (висота 2,5 м, ширина прольоту 80 см, відстань між рейками 15-20 см) - 6-8 ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educationua.net