Розробка змісту та методики викладання навчальної дисципліни на основі модульно-рейтингової технології

Педагогіка » Принцип модульності в організації навчально-пізнавальної діяльності студентів » Розробка змісту та методики викладання навчальної дисципліни на основі модульно-рейтингової технології

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

Сторінка 1

Зміст навчальної дисципліни є елементом змісту освіти по спеціальності.

Зміст освіти – це спеціально відібрана і признана державою система елементів об’єктивного досвіду людства, засвоєння якого необхідно для успішної діяльності в окремій сфері елементами цього змісту є знання, які встановленні і виведені в дослідженні способи діяльності, емоційно-ціннісне відношення до вивчаємих об’єктів і реальної дійсності, у тому числі і відношення до інших людей і до самого себе, потреби і мотиви суспільної, наукової і професійної діяльності.

В змісті навчальної дисципліни находить відображення відповідної галузі науки від якої воно відрізняється кількісними і якісними параметрами. Кількісні параметри навчальної дисципліни характеризуються об’ємом змісту навчальної дисципліни (він визначається її задачами в загальній підготовці фахівців і обмежена числом учбових часів, які заплановані для її вивчення в навчальному плані спеціальності) і включенням в зміст навчальної дисципліни системи способів діяльності. Якість змісту визначається змістом необхідних базисних (основних) і спеціальних знань (прикладних аспектів дисципліни, які відбираються з об’єму змісту відповідної науки з урахуванням профілю навчального курсу), логікою викладення (послідовність вивчення і науково-дослідницька діяльність не збігаються). Зміст базисних знань характеризується його структурою, яка розроблена з урахуванням педагогічних принципів керування навчальною діяльністю.

Розробка змісту навчання по учбовій дисципліні і її складовим включає стадії відбору і конструювання навчального матеріалу. При цьому на етапі відбору навчального матеріалу визначаються його якісні та кількісні характеристики, а на етапі конструювання – його структура та особливості пред’явлення студентам. Залежно від варіанта побудови навчального процесу зміст навчального матеріалу може бути пред’явлено різними методами і в різній формі, від чого залежить особливості характеру діяльності студента по його засвоєнню (репродуктивний чи продуктивний).

При розробці модульно-рейтингової технології викладання може бути використаний як міждисциплінарний, так і внутрішньо-дисциплінарний підхід. У першому випадку, проектування модульної підготовки вимагає переробки змісту навчального процесу на основі інтеграції двох або декількох споріднених і взаємозв'язаних учбових дисциплін на основі виділення формуючих результатів діяльності і розробки єдиної технології їх забезпечення. У другому випадку, основа для визначення змісту підготовки за модульною технологією залишається навчальна програма по дисципліні, проте і в цьому випадку орієнтація на результати формування різних видів діяльності і способів діяльності є пріоритетний.

Дослідження почалися з розробки на основі учбового плану робочої навчальної програми по дисципліні „Технічна експлуатація автомобілів”. Учбовий матеріал, який входить в модульний елемент, структурується не тільки за змістом, але і по рівням складності.

Навчальний матеріал першого рівня складності представлений у вигляді тексту, що базується на простій і лаконічній мові. Другий рівень узагальнює і деталізує матеріал першого рівня. Окрім вербальної інформації використовуються засоби узагальнення інформації – структурно-логічні схеми. Матеріал третього рівня відображає найскладніші виробничі технології. На цьому рівні домінують не вербально-ілюстровані пояснення, а схематичне, модельне і формалізоване пояснення.

Кожна модульна одиниця забезпечується варіантами тестів самоконтролю, які відповідають 3-м рівням складності. Студент виступає як активний суб'єкт діяльності, а процес навчання – як керівництво учбовою діяльністю студентів. Зміст процесу навчання визначає ієрархією педагогічних цілей. Експериментальний підхід дозволяє враховувати особливості конкретної учбової групи, багатофакторність учбового процесу, його ситуативність. Результат навчання знаходитиметься в замкнутому інтервалі, який відображає діхотомічну апріорну мету заняття.

Страницы: 1 2 3 4

Цікаве про педагогіку і навчання:

Огляд мети та завдань краєзнавства
У педагогічній науці визначена специфічна роль педагогічного краєзнавства у підготовці педагогів, яка полягає: по-перше, у зміцненні педагогічної компетентності; по-друге, в удосконаленні професійних ...

Тенденції розвитку музичної освіти Німеччині та Швейцарії
Одним з найяскравіших представників швейцарської методики музичного виховання був видатний композитор і педагог Еміль Жак-Далькроз (1865-1950). Аналізуючи систему музично-ритмічного виховання, створе ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educationua.net