Розробка змісту та методики викладання навчальної дисципліни на основі модульно-рейтингової технології

Педагогіка » Принцип модульності в організації навчально-пізнавальної діяльності студентів » Розробка змісту та методики викладання навчальної дисципліни на основі модульно-рейтингової технології

Сторінка 1

Зміст навчальної дисципліни є елементом змісту освіти по спеціальності.

Зміст освіти – це спеціально відібрана і признана державою система елементів об’єктивного досвіду людства, засвоєння якого необхідно для успішної діяльності в окремій сфері елементами цього змісту є знання, які встановленні і виведені в дослідженні способи діяльності, емоційно-ціннісне відношення до вивчаємих об’єктів і реальної дійсності, у тому числі і відношення до інших людей і до самого себе, потреби і мотиви суспільної, наукової і професійної діяльності.

В змісті навчальної дисципліни находить відображення відповідної галузі науки від якої воно відрізняється кількісними і якісними параметрами. Кількісні параметри навчальної дисципліни характеризуються об’ємом змісту навчальної дисципліни (він визначається її задачами в загальній підготовці фахівців і обмежена числом учбових часів, які заплановані для її вивчення в навчальному плані спеціальності) і включенням в зміст навчальної дисципліни системи способів діяльності. Якість змісту визначається змістом необхідних базисних (основних) і спеціальних знань (прикладних аспектів дисципліни, які відбираються з об’єму змісту відповідної науки з урахуванням профілю навчального курсу), логікою викладення (послідовність вивчення і науково-дослідницька діяльність не збігаються). Зміст базисних знань характеризується його структурою, яка розроблена з урахуванням педагогічних принципів керування навчальною діяльністю.

Розробка змісту навчання по учбовій дисципліні і її складовим включає стадії відбору і конструювання навчального матеріалу. При цьому на етапі відбору навчального матеріалу визначаються його якісні та кількісні характеристики, а на етапі конструювання – його структура та особливості пред’явлення студентам. Залежно від варіанта побудови навчального процесу зміст навчального матеріалу може бути пред’явлено різними методами і в різній формі, від чого залежить особливості характеру діяльності студента по його засвоєнню (репродуктивний чи продуктивний).

При розробці модульно-рейтингової технології викладання може бути використаний як міждисциплінарний, так і внутрішньо-дисциплінарний підхід. У першому випадку, проектування модульної підготовки вимагає переробки змісту навчального процесу на основі інтеграції двох або декількох споріднених і взаємозв'язаних учбових дисциплін на основі виділення формуючих результатів діяльності і розробки єдиної технології їх забезпечення. У другому випадку, основа для визначення змісту підготовки за модульною технологією залишається навчальна програма по дисципліні, проте і в цьому випадку орієнтація на результати формування різних видів діяльності і способів діяльності є пріоритетний.

Дослідження почалися з розробки на основі учбового плану робочої навчальної програми по дисципліні „Технічна експлуатація автомобілів”. Учбовий матеріал, який входить в модульний елемент, структурується не тільки за змістом, але і по рівням складності.

Навчальний матеріал першого рівня складності представлений у вигляді тексту, що базується на простій і лаконічній мові. Другий рівень узагальнює і деталізує матеріал першого рівня. Окрім вербальної інформації використовуються засоби узагальнення інформації – структурно-логічні схеми. Матеріал третього рівня відображає найскладніші виробничі технології. На цьому рівні домінують не вербально-ілюстровані пояснення, а схематичне, модельне і формалізоване пояснення.

Кожна модульна одиниця забезпечується варіантами тестів самоконтролю, які відповідають 3-м рівням складності. Студент виступає як активний суб'єкт діяльності, а процес навчання – як керівництво учбовою діяльністю студентів. Зміст процесу навчання визначає ієрархією педагогічних цілей. Експериментальний підхід дозволяє враховувати особливості конкретної учбової групи, багатофакторність учбового процесу, його ситуативність. Результат навчання знаходитиметься в замкнутому інтервалі, який відображає діхотомічну апріорну мету заняття.

Страницы: 1 2 3 4

Цікаве про педагогіку і навчання:

Методи вивчення пейзажного живопису в школі
Розкриваючи суть, мету та завдання, а також методику образотворчої діяльності у школі слід вказати, що основним завданням педагога є розширення знання про мистецтво, його особливості, виражальні засо ...

Творчий розвиток учнів початкової школи засобами мистецтва
Мистецтво має особливий предмет пізнання – ставлення до реального світу і, відповідно, особливий тип мислення – емоційно-образний для пізнання цієї сфери. Настав час нарешті зрозуміти, що ніякими, ди ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.educationua.net