Розробка змісту та методики викладання навчальної дисципліни на основі модульно-рейтингової технології

Педагогіка » Принцип модульності в організації навчально-пізнавальної діяльності студентів » Розробка змісту та методики викладання навчальної дисципліни на основі модульно-рейтингової технології

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

Сторінка 3

Рис. 2.1 Структурно-логічна схема дисципліни МПН

Слід пам’ятати, що модульна технологія навчання пред’являє більш високі вимоги до підготовки матеріалів для навчання, чіткіше продуманих логічних зв’язків між ними. Особливу роль відіграє робота з навчальною літературою, так як для модульної технології навчання підручники на даний час відсутні і зміст модульних елементів, модульних одиниць та дидактичних модулів розробляють викладачі, а для їх оформлення залучають учнів.

Кожен модуль характеризується певною самостійністю і є логічно завершеною частиною системи знань і умінь. Для успішного засвоєння змісту дисципліни, для мінімізації часу на це засвоєння важливим є оптимальне співвідношення теорії і практики. Тому кожен модуль програми повинен передбачати рекомендації по використовуванню певних методів і форм організації процесу навчання. Ці рекомендації не повинні обмежувати творчої і методичної діяльності викладачів, але повинні давати їм певні можливості для вибору.

Методи навчання повинні бути органічні пов'язані із змістом навчання. Слід провести аналіз тематики курсу з метою відбору таких тем, засвоєння яких можливе за допомогою активних методів навчання. Для того, щоб навчання не носило формальний характер, поставлені цілі по кожному модулю необхідно продіагностувати. Тому для кожного розділу – модуля необхідно підготувати тестування з обов'язковою розробкою критеріїв оцінки знань.

У першому, другому, четвертому інформаційних блоках змістовні модульні елементи повинні вивчатися в строгій послідовності, в третьому модулі черговість вивчення модульних елементів можна змінювати, тобто студент самостійно може вибирати послідовність вивчення будь-якого з модульних елементів (МЕ 3.1 – МЕ 3.3), чим фактично визначає тему свого курсового проекту.

Після вивчення модуля 3 студент одержує завдання на курсовий проект на теми: “Проектування підрозділу АТП”, причому наявність банку завдань і відмінність варіантів дозволяє підібрати індивідуальні завдання з урахуванням підготовки і здібностей студентів, однак до його виконання студент приступає тільки після вивчення будь-якого з модульних елементів 3.1 – 3.3.

На вступному занятті необхідно роз'яснити порядок виконання завдань, кожному студенту видається графік організації учбової роботи на семестр з вказівкою структури змістовних модулів; дати і форми проведення підсумкового контролю по модулю; захисту курсового проекту; системи рейтингових оцінок; графік індивідуальних і групових консультацій. Теми і завдання для самостійної роботи студента з вказівкою форм їх контролю, які видаються на початку семестру, що дозволить працювати студентам в індивідуальному темпі.

При модульно-рейтинговій технології основною навчальною одиницею є змістовний модуль відповідної навчальної дисципліни. Модулі конструюються в структурі робочої навчальної програми навчальної дисципліни як система навчальних елементів, об’єднаних ознакою відповідності визначеному об’єкту професійної діяльності. Останній розглядається як деякий обсяг навчальної інформації, що має самостійну логічну структуру і зміст. Що дає змогу оперувати цією інформацією в процесі навчальної дисципліни вимагає глибокої аналітико-логічної роботи над змістовим її наповненням, структурування її як системи. Кожний модуль має бути спрямований на розкриття і засвоєння генеральної наскрізної ідеї професійної діяльності.

Змістовні модулі по дисципліні «Технічна експлуатація автомобілів» навчання в своєї більшості мають міцні міжпредметні зв’язки, та використовуються при виконанні дипломного проекту. Всі завдання для самостійного виконання видаються студенту на початку семестру. Що дозволить студентам, які бажають працювати в своєму індивідуальному темпі реалізувати право на дострокове виконання семестрового графіку і достроково атестацію по навчальній дисципліні.

Страницы: 1 2 3 4

Цікаве про педагогіку і навчання:

Методика планування діяльності соціального педагогика в загальноосавтньому навчальному закладі
Місце та роль соціального педагога в соціально-педагогічному просторі школи визначаються його місією бути гарантом прав та інтересів дітей, їхнього розвитку згідно з власною внутрішньоінтенційною спр ...

Виховання і навчання дітей в ісламській традиції
Найефективніший спосіб виховання, за ісламською традицією, це бути людиною для наслідування. Не залежно від того хочемо ми того чи ні, діти вчаться поводитися в життя спостерігаючи за нами. Навіть ві ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educationua.net