Конструювання програмно-методичного забезпечення модульно-рейтингової технології

Педагогіка » Принцип модульності в організації навчально-пізнавальної діяльності студентів » Конструювання програмно-методичного забезпечення модульно-рейтингової технології

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

Сторінка 1

Аналіз специфічних принципів модульного навчання, які визначають його загальне спрямування, цілі, зміст і методику організації свідчить, що практична реалізація означених принципів повинна забезпечуватися певними педагогічними правилами, а саме: зміст навчання слід конструювати таким чином, щоб він у вигляді модульної програми і навчальних модулів забезпечував досягнення дидактичних цілей кожним студентом; навчальний матеріал кожного модуля повинен бути закінченим блоком інформації, а відтак, існувала можливість конструювання (у відповідності до комплексної дидактичної мети) єдиного змісту навчання із окремих модулів; у кожній інтегрованій дидактичній меті (меті модуля) слід виділяти структуру окремих дидактичних цілей, а їх досягнення повинно повністю забезпечуватися навчальним матеріалом кожного елемента модуля.

Такий підхід до реалізації основоположних принципів модульного навчання зумовив нас звернути особливу увагу на питання побудови змісту навчання з дисципліни "Технічна експлуатація автомобілів". Більшість принципів модульного навчання розкривають специфіку побудови змісту у вигляді модульної програми й окремих модулів. І це не випадково. Модульна програма, яка складається з окремих модулів, є основним засобом модульного навчання.

Ретроспективний аналіз досліджень теоретичних основ модульного навчання свідчить про досить різні погляди науковців па проблеми проектування навчальних програм. Перші спроби у цьому напрямку зробив Б. Скіннер, який сформулював ідею програмованого навчання. Його навчальні програми мали лінійний характер, але були основані, на жаль, на біхевіористичному розумінні процесу навчання людини; стимул-реакція-підкріплення. На той час безумовно, це був прогресивний крок з точки зору раціонального опрацьовування навчальної інформації, але на сьогоднішній день очевидною стає його обмеженість як з точки зору згортання інформації, так і з точки зору особистісного підходу (учень - об'єкт). Наступним кроком у розвитку програмованого навчання було створення Н. Кроудером розгалужених навчальних програм, які фактично реалізували біхевіористичний підхід до навчання, але пропонували завдання "на мислення", індивідуалізували темп, а в деяких випадках і зміст навчання, що створювало умови для збільшення ролі суб'єкт-суб'єктних відносин. Прагнення до підвищення ефективності та продуктивності навчального процесу призвело до поєднання лінійних і розгалужених програм і виникненню на початку 60-х років змішаних програм, розроблених Шеффілдськими психологами. Експериментальні шеффілдські програми вдосконалювалися далі польськими науковцями, які створили блочний метод змішаного програмування. В концептуальних положеннях варшавського методу спостерігалося прагнення до гармонійного поєднання програмованих і конвенціональних текстів у змістовно та логічно єдину систему. Крім того, програмовані тексти обов'язково містили елементи проблемності, що, безумовно, підвищувало ефективність навчання. На подальших етапах розвитку педагогічної науки на особливу увагу заслуговують асоціативно-рефлекторна теорія Ю. Самаріна та теорія поетапного формування розумових дій П. Гальперіна, в яких ретельно досліджувалися психологічні особливості процесу засвоєння знань. Значний внесок у процес створення та впровадження експериментальних розвивальних навчальних програм зробили наукові праці С. Архангельського, Ю. Бабанського, В. Беспалька, Н. Тализіної та ін.

Пошуки шляхів оптимізації навчального процесу сприяли зростанню обсягу експериментальних досліджень у галузі модульного підходу до сгруктурування змісту навчання. Концепції конструювання модульних програм розробляли у різні роки І. Богданова, Б. Годдшмід. М. Голдшмід. С. Постлейтвей, І. Прокопенко, Дж. Pассел, А. Фурман, П. Юцявічене та ін. Результати наукових досліджень у галузі проектування та впровадження модульної технології свідчать, що ефективність і продуктивність модульного навчання значною мірою залежить від високої якості модулів, які складають модульну програму, а відтак, першим етапом організації модульного навчання є проектування відповідної модульної програми. Корекція освітньої моделі інженера-педагога як компетентного фахівця у відповідності до сучасних вимог ініціювала нас на пошуки оптимальної системи структурування навчального матеріалу однієї з провідних дисциплін у професійній підготовці майбутнього викладача технічних дисциплін. У процесі створення модульної програми з дисципліни „Технічна експлуатація автомобілів” ми спиралися на принципи та правила конструювання модульних програм, що запропоновані C. Вітвицькою.

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Цікаве про педагогіку і навчання:

Математичні куточки в класах
В результаті проведення різноманітних форм класної та позакласної роботи з математики виникає необхідність в тому, щоб наочний матеріал, вимірювальні та інші інструменти й прилади, стінні газети, зош ...

Вплив розвитку дрібної моторики на формування мовлення дітей дошкільного віку
Формування правильної вимови у дітей - це складний процес, дитині потрібно навчитися керувати своїми органами мовлення, сприймати зверненне до неї мовлення, здійснювати контроль за мовленням оточуючи ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educationua.net