Конструювання програмно-методичного забезпечення модульно-рейтингової технології

Педагогіка » Принцип модульності в організації навчально-пізнавальної діяльності студентів » Конструювання програмно-методичного забезпечення модульно-рейтингової технології

Сторінка 3

- принцип цілеспрямованого формування банку навчальної інформації (на основі комплексу гносеологічних і діяльнісних цілей);

- принцип ієрархії дидактичних цілей (комплексні, інтегруючі, окремі дидактичні);

принцип відносної самостійності навчальних елементів модуля;

принцип оптимального поєднання навчального матеріалу;

принцип оперативного зворотного зв'язку;

принцип оптимальної інформаційної структури модуля;

принцип діалогічності.

Коротко означимо сутність кожного з принципів

І. Принцип цілеспрямованого формування банку навчальної інформації. Зміст модульної програми та окремих модулів (банк інформації) формується на основі дидактичних цілей навчання. Змістовна частина модульної програми з методики професійного навчання визначається дидактичною метою прикладного спрямування і побудована за ознаками діяльності. Такі модульні програми в науковій літературі названо операційними. Вони, в свою чергу, розподіляються на рецептурні, які забезпечують формування практичних професійних умінь і навичок, та системні, що створюють умови за яких уміння і навички студентів формуються на системі фундаментальних професійних знань. Професійно-технічна підготовка студентів на педагогічних спеціальностях передбачає як формування умінь і навичок професійної діяльності, так і засвоєння ними системи фундаментальних знань, які визначають перспективний розвиток майбутніх спеціалістів та їх адаптацію до нових умов професійної діяльності.

З огляду на означене вище, ми можемо стверджувати, що модульна програма з методики професійного навчання має системно-операційну спрямованість, але це не виключає наявність у її структурі модулів, банк інформації яких формується за гносеологічними ознаками. Побудовані за такими ознаками модулі створюють умови для досягнення пізнавальних цілей і розробляються з метою засвоєння системи фундаментальних теоретичних знань.

2. Принцип ієрархії дидактичних цілей реалізується у визначенні структури модульної програми й окремих модулів. Комплексна дидактична мета курсу методика професійного навчання реалізується всією модульною програмою. Кожен конкретний модуль програми реалізує інтегруючі дидактичні цілі - структурні одиниці комплексної дидактичної мети. Окремі модулі структуровані за відповідними навчальними елементами, які реалізують окремі дидактичні цілі модульної програми, і в такому випадку, одному навчальному елементу модуля відповідає окрема дидактична мета (рис. 2.3).

Комплексна дидактична мета

Реалізація

Модульна програма

Інтегруючі дидактичні цілі

Реалізація

Навчальні модулі

Окремі дидактичні цілі

Реалізація

Навчальні елементи модулів

Рис. 2.3 Ієрархія дидактичних цілей модульної програми з „Методики професійного навчання”

Таким чином, принцип ієрархії дидактичних цілей забезпечує досягнення комплексної дидактичної мети шляхом послідовного вирішення освітніх завдань на рівні окремих навчальних елементів і окремих модулів.

3. Принцип відносної самостійності навчальних елементів модуля тісно пов'язаний з принципом ієрархії дидактичних цілей і підтверджує структуризацію змісту навчання на окремі елементи. Означений принцип указує на те, що ступінь самостійності елементів модуля залежить від ступеня самостійності окремих дидактичних цілей, які складають одну інтегруючу мету. Навчальні елементи модуля можуть бути як самостійними, так і взаємопов'язаними, а логічна структура модуля, що складається з цих елементів, може бути відображена графічно.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8

Цікаве про педагогіку і навчання:

Аналіз дефініції міжособистісні стосунки. Особливості, види прояву у дошкільників
Найбільш поширеним підходом до розуміння міжособистісних відносин дошкільнят є соціометричний. Міжособистісні відносини розглядаються при цьому як виборчі уподобання дітей у групі однолітків. У числе ...

Зміст соціально-профілактичної роботи щодо жорстокого поводження з дітьми
Соціальна робота з дітьми та молоддю – це діяльність уповноважених органів підприємств, організацій та установ незалежно від їх підпорядкування і форми власності, та окремих громадян, яка спрямована ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net