Конструювання програмно-методичного забезпечення модульно-рейтингової технології

Педагогіка » Принцип модульності в організації навчально-пізнавальної діяльності студентів » Конструювання програмно-методичного забезпечення модульно-рейтингової технології

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

Сторінка 3

- принцип цілеспрямованого формування банку навчальної інформації (на основі комплексу гносеологічних і діяльнісних цілей);

- принцип ієрархії дидактичних цілей (комплексні, інтегруючі, окремі дидактичні);

принцип відносної самостійності навчальних елементів модуля;

принцип оптимального поєднання навчального матеріалу;

принцип оперативного зворотного зв'язку;

принцип оптимальної інформаційної структури модуля;

принцип діалогічності.

Коротко означимо сутність кожного з принципів

І. Принцип цілеспрямованого формування банку навчальної інформації. Зміст модульної програми та окремих модулів (банк інформації) формується на основі дидактичних цілей навчання. Змістовна частина модульної програми з методики професійного навчання визначається дидактичною метою прикладного спрямування і побудована за ознаками діяльності. Такі модульні програми в науковій літературі названо операційними. Вони, в свою чергу, розподіляються на рецептурні, які забезпечують формування практичних професійних умінь і навичок, та системні, що створюють умови за яких уміння і навички студентів формуються на системі фундаментальних професійних знань. Професійно-технічна підготовка студентів на педагогічних спеціальностях передбачає як формування умінь і навичок професійної діяльності, так і засвоєння ними системи фундаментальних знань, які визначають перспективний розвиток майбутніх спеціалістів та їх адаптацію до нових умов професійної діяльності.

З огляду на означене вище, ми можемо стверджувати, що модульна програма з методики професійного навчання має системно-операційну спрямованість, але це не виключає наявність у її структурі модулів, банк інформації яких формується за гносеологічними ознаками. Побудовані за такими ознаками модулі створюють умови для досягнення пізнавальних цілей і розробляються з метою засвоєння системи фундаментальних теоретичних знань.

2. Принцип ієрархії дидактичних цілей реалізується у визначенні структури модульної програми й окремих модулів. Комплексна дидактична мета курсу методика професійного навчання реалізується всією модульною програмою. Кожен конкретний модуль програми реалізує інтегруючі дидактичні цілі - структурні одиниці комплексної дидактичної мети. Окремі модулі структуровані за відповідними навчальними елементами, які реалізують окремі дидактичні цілі модульної програми, і в такому випадку, одному навчальному елементу модуля відповідає окрема дидактична мета (рис. 2.3).

Комплексна дидактична мета

Реалізація

Модульна програма

Інтегруючі дидактичні цілі

Реалізація

Навчальні модулі

Окремі дидактичні цілі

Реалізація

Навчальні елементи модулів

Рис. 2.3 Ієрархія дидактичних цілей модульної програми з „Методики професійного навчання”

Таким чином, принцип ієрархії дидактичних цілей забезпечує досягнення комплексної дидактичної мети шляхом послідовного вирішення освітніх завдань на рівні окремих навчальних елементів і окремих модулів.

3. Принцип відносної самостійності навчальних елементів модуля тісно пов'язаний з принципом ієрархії дидактичних цілей і підтверджує структуризацію змісту навчання на окремі елементи. Означений принцип указує на те, що ступінь самостійності елементів модуля залежить від ступеня самостійності окремих дидактичних цілей, які складають одну інтегруючу мету. Навчальні елементи модуля можуть бути як самостійними, так і взаємопов'язаними, а логічна структура модуля, що складається з цих елементів, може бути відображена графічно.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8

Цікаве про педагогіку і навчання:

Модель комплексної педагогічної підтримки творчої самореалізації школярів у науково-дослідницькій діяльності
У випадку педагогічної організації і підтримки самореалізації творчого потенціалу учнів у їх дослідницькій роботі ми повинні були створити докладну модель діяльності, що включала б: а) загальну мету, ...

Розробка змісту тестового контролю навчальних досягнень учнів з теми "Постійний струм"
Перевірка знань і вмінь учнів є важливою частиною учбового процесу, тому що дозволяє встановити однозначний зв’язок, між методами навчання і якістю засвоєння матеріалу, а відповідно є і степеню підго ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educationua.net