Конструювання програмно-методичного забезпечення модульно-рейтингової технології

Педагогіка » Принцип модульності в організації навчально-пізнавальної діяльності студентів » Конструювання програмно-методичного забезпечення модульно-рейтингової технології

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

Сторінка 4

4. Принцип оптимального поєднання навчального матеріалу. На нашу думку, навчальний матеріал модульної програми з методики професійного навчання слід структурувати таким чином, щоб він у вигляді пізнавальних і операційних модулів, на відміну від традиційної системи викладання, спрямованої у більшості на практичну підготовку, забезпечував гармонійне поєднання фахової теоретичної, технічної й методичної підготовки студентів. Зміст навчального матеріалу з методики професійного навчання, що охоплюється окремим модулем, повинен бути логічно завершеним блоком інформації, при цьому обов'язковою є можливість побудови з різних модулів єдиного змісту навчання, який відповідає комплексній дидактичній меті.

5. Принцип оперативного зворотного зв'язку передбачає управління процесом засвоєння знань. У модульній програмі з методики професійного навчання, в тому числі і в окремих модулях, реалізується циклічне управління, тобто управління зі зворотним зв'язком регуляцією руху керованого процесу з боку керуючої системи.

Безумовно, що зворотний зв'язок і регуляція процесу навчання повинні здійснюватися на різних етапах протікання процесу. Для цього необхідно визначити зміст зворотного зв'язку, розробити діагностику якості засвоєння та визначити частоту зворотного зв'язку. У процесі побудови структури будь-якого модуля необхідно передбачити навчальний елемент, який містить відповідний контрольно-діагностичний комплекс.

6. Принцип оптимальної інформаційної структури модуля. Реалізація означеного принципу здійснюється шляхом представлення матеріалів модуля в такій формі, щоб забезпечувалося найбільш ефективне їх засвоєння студентами в конкретних умовах. П. Юцявічене пропонує за основу структури модуля брати структуру його навчальних елементів (НЕ) плюс три додаткових елементи (НЕ-цілеутворення; НЕ - резюме-узагальнення; НЕ - контроль).

Ураховуючи протиріччя між постійно зростаючим обсягом інформації та обмеженою кількістю навчальних годин, ми вважаємо за доцільне усунути обов'язковий НЕ - резюме і ввести як третій додатковий-обов'язковий НЕ - самостійна робота, призначений для більш ґрунтовного засвоєння студентами навчальної інформації модуля. Зміст модуля доцільно подавати у комбінованому вигляді (поєднання графічного (рис.2.4) й текстового варіанта) з послідовною нумерацією навчальних елементів і урахуванням ієрархії їх підпорядкування.

Реалізація принципу оптимальної інформаційної структури модуля здійснюється шляхом представлення визначених змістовних характеристик навчальних елементів модуля:

НЕ-0

Цілі й завдання

НЕ-1

Змістовний модуль

НЕ-n

Змістовний модуль

НЕ-n+1

Самостійна робота

НЕ-n+2

Контроль

НЕ

1.1

НЕ

1.2

НЕ

1.2.1

НЕ

1.2.2

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8

Цікаве про педагогіку і навчання:

Особливості гностико-конативної складової процесу навчальної діяльності емоційно нестабільних дітей молодшого шкільного віку
Шкільний вік – це період значних змін у становленні особистості. Однією з найважливіших рис у школяра в цей час є потяг до самоствердження, бажання бути визнаним оточуючими. В молодшому шкільному віц ...

Організація і зміст експериментального навчання
З метою виявлення ефективності використання системи вправ, що передбачає розгляд як художньої, так і пізнавальної сторони науково-художніх творів як засобу підвищення рівнів їх сприйняття було провед ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educationua.net