Конструювання програмно-методичного забезпечення модульно-рейтингової технології

Педагогіка » Принцип модульності в організації навчально-пізнавальної діяльності студентів » Конструювання програмно-методичного забезпечення модульно-рейтингової технології

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

Сторінка 5

Рис. 2.4 Графік-схема змістовного модуля з нумерацією навчальних елементів.

НЕ - 0 (цілі й завдання) - інтегруюча дидактична мета модуля; окремі дидактичні цілі; форми організації навчання.

НЕ - 1, . НЕ - .n (змістовні навчальні елементи) — структурована відповідним чином навчальна інформація, а саме: програмні запитання з теорії методики професійного навчання, практичний програмний матеріал, система формування методичної підготовки студентів (завдання, рекомендації, вказівки, зразки, критерії оцінювання).

НЕ - .n+1 (самостійна робота) - навчальні завдання теоретичного й практичного характеру для самостійного опрацьовування та повторення студентами окремих фрагментів навчального матеріалу модуля.

НЕ - .n+2 (контроль) - передбачувані форми контролю у вигляді контрольних запитань, тестових завдань тощо.

При складанні модульної програми з методики професійного навчання ми дотримувались і специфічних принципів конструювання, які властиві програмам операційного типу:

1. Принцип діяльнісного підходу до формування комплексної дидактичної мети. Проектуючи модульну програму з методики професійного навчання, ми ураховували те, що комплексною дидактичною метою, яка визначає структуру й зміст модульної програми, є підготовка студентів до конкретної професійної діяльності, а саме - проведення різних форм занять. У такому випадку діяльнісна мета навчання обумовлює відповідний підхід до структурування й змісту майбутньої програми.

2. Принцип функціональності змісту навчання. Означений принцип обумовлює спрямованість інтегруючої дидактичної мети модулів операційного типу на розвиток професійних умінь і навичок щодо реалізації конкретних функцій практичної діяльності. Ми вважаємо, що реалізація цього принципу обумовлює розподіл кожної функції на конкретні дії, якими студенти можуть оволодівати й удосконалювати їх окремо за спеціально розробленою методикою.

Визначені таким чином окремі частини навчального матеріалу ми вважаємо за основу побудови змісту відповідних навчальних елементів другого й третього порядку (на першому році навчання) або окремих модулів (на подальших етапах навчання). Дотримання нами означених вище принципів проектування модульних програм (з урахуванням специфіки предмета) дозволило у процесі теоретичного етапу дослідження визначити структуру модульної програми з методики професійного навчання та розпочати формування змісту комплексу навчальних модулів.

Проектування структури модульної програми з методики професійного навчання та окремих її модулів. Ураховуючи необхідність досягнення діяльнісних цілей, які зумовлюють операційний підхід до формування банку навчальної інформації, нами зроблена спроба проектування структури експериментальної модульної програми з методики професійного навчання, яка орієнтована на професійну модель компетентного фахівця у галузі професійно-технічної підготовки. Модульна програма, на нашу думку, повинна відбивати спрямованість і зміст професійної підготовки.

З метою забезпечення зручності користування пропонованою програмою, в її структурі нами виділено п'ять підструктур, які відповідають етапам навчання на педагогічних спеціальностях. Тобто, логічно завершеними структурними одиницями програми з дисципліни "Технічна експлуатація автомобілів" є модульні програми на відповідний рік навчання. Кожній підструктурі властивий як фундаментальний підхід до представлення інформації, так і діяльнісний підхід, тому їх зміст формувався з модулів пізнавального й операційного типів. Слід ураховувати, що зміст модулів пізнавального типу опрацьовується студентами тільки на одному з відповідних програмним вимогам етапів навчання. Практичний і теоретичний матеріал наскрізних модулів операційного типу засвоюється студентами протягом усього періоду вивчення методики професійного навчання і в такому випадку операційні модулі є структурними компонентами майже кожної підструктури (модульної програми відповідного етапу навчання). Системний аналіз змісту навчання на підставі принципу ієрархії та поєднання комплексної мети, інтегруючих і окремих дидактичних цілей дозволив нам спроектувати модульні програми кожного етапу вивчення методики професійного навчання на педагогічних спеціальностях вищих інженерно-педагогічних навчальних закладів. У якості прикладу розглянемо графічну структуру модульної програми для студентів третього курсу (рис.2.6).

Модульна програма для студентів 3 курсу

(весняний семестр)

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8

Цікаве про педагогіку і навчання:

Формування здорового способу життя засобами фізичної культури
Термін „фізична культура” має декілька значень. Під ним розуміють „втілення в самій людині, результати використання матеріальних і духовних цінностей, які відносяться до фізичної культури в широкому ...

Національна система навчавння та виховання в Україні
Сучасний період розвитку української держави вимагає докорінної перебудови процесу виховання молодого покоління. В Україні, як і в інших країнах світу, історично склалася своя система виховання, яка ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net