Конструювання програмно-методичного забезпечення модульно-рейтингової технології

Педагогіка » Принцип модульності в організації навчально-пізнавальної діяльності студентів » Конструювання програмно-методичного забезпечення модульно-рейтингової технології

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

Сторінка 8

Хід педагогічного експерименту передбачає такі етапи:

- діагностичний - включає формулювання цілей і задач експерименту, гіпотези, прогнозування очікуваних результатів і можливих негативних наслідків, а також компенсаційних механізмів;

- організаційний – передбачає розробку програми експерименту, в котрій повинні бути відображені: підготовка матеріальної бази, розподіл функцій управління організація спеціальної підготовки експериментаторів методичне забезпечення, матеріальне і моральне заохочення, наукове керівництво;

- практичний – вивчення до експериментального стану досліджувальної системи, реалізація нової педагогічної технології та спостереження за процесом навчання за нею, аналіз поточних результатів, коригування експерименту, проведення контрольних опробувань;

- узагальнюючий – аналіз і обговорення одержаних результатів експерименту, їх порівняння з поставленими цілями, коригування гіпотези, оформлення результатів експерименту;

- впроваджувальний – впровадження нової технології в практику навчання.

Незалежно від типу експерименту всі пошукові дослідження починаються з розробки програми, котра є одним із основних документів. Оскільки в програмі необхідно передбачити увесь комплекс досліджень, аналіз результатів і їх оцінку, висновки і рекомендації за їх подальшим використанням, виключити з неї навіть найменші помилки, котрі можуть вплинути на хід експериментальних досліджень, програму необхідно направити на рецензію висококваліфікованим фахівцям.

Практичну значущість експериментальних досліджень оцінюють шляхом аналізу конкретних змін в навчально-виховному процесі, організованому завдяки новій технології та розробленій в процесі експерименту.

Теоретичне значення результатів експерименту може бути оцінене, виходячи з розроблених методів, ідей і висновків, можливостей і границь їх дії в навчальному процесі.

Якщо результати заслуговують розповсюдження в педагогічній практиці, про них можна повідомити шляхом виступу на конференціях, педагогічних читаннях тощо.

Для досягнення постановленої мети магістерської роботи згідно задачам розроблена технологія проведення дослідницької роботи – метод педагогічного експерименту.

Метод педагогічного порівняльного експерименту служить для вирішення науково-педагогічної проблеми, в даному випадку, обґрунтування застосування модульно-рейтингової технології при вивченні дисципліни «Технічна експлуатація автомобілів».

Дослідження передбачало :

- сформувати за результатами письмового опитування експериментальну і контрольну групи студентів, які б мали максимально подібний рівень успішності;

- організувати формуючий експеримент щодо проведення навчання по інноваційній технології;

- дати якісний аналіз результатів і визначити його педагогічну ефективність.

Практична значущість дослідження лежить в обґрунтуванні і застосуванні технології викладання на основі модульно-рейтингової технології в одній групі і порівняння підсумкових оцінок з результатами підсумкових оцінок групи, в якій навчання проводилося за традиційною технологією. Якщо рейтингові показники в експериментальній групі будуть вищими, то це підтверджує раціональність застосування інноваційної технології навчання на основі модульно-рейтингової системи, як засобу активізації роботи студентів, які позитивно впливають на формування їх знань і умінь.

Для проведення дослідницької роботи розроблена модульна структура навчальної дисципліни «Технічна експлуатація автомобілів», для оцінки рівня формування знань студентів розроблена рейтингова система оцінки. Метод

Страницы: 3 4 5 6 7 8 

Цікаве про педагогіку і навчання:

Патріотичне виховання підлітків та юнаків: мета, завдання, принципи
Сучасне розуміння патріотизму характеризується різноманітністю і неоднозначністю. Багато в чому воно пояснюється складною природою даного явища, багатим його змістом і розмаїттям форм прояву. Крім то ...

Знаково-числова система оцінювання показників ключових процесів ВНЗ
Для кількісного оцінювання показників процесів використовувалась проста і доступна 5‑ти бальна шкала, яка є малоінформативною. У зв» язку з цим пропонується кількісну оцінку за кожним показнико ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educationua.net