Розробка рейтингової системи педагогічного контролю й оцінювання навчальних досягнень студентів

Педагогіка » Принцип модульності в організації навчально-пізнавальної діяльності студентів » Розробка рейтингової системи педагогічного контролю й оцінювання навчальних досягнень студентів

Сторінка 1

П’ятибальна система оцінки допомагає на екзамені визначити рівень знань студентів. Впровадження модульної організації навчального процесу потребує створення відповідної системи оцінок їх знань, в яких оцінка по дисципліні формується протягом всього періоду навчання , а не тільки на екзаменах. Частіше всього з цією метою вводять бали і рейтинг студентів.

Енциклопедичний словник (1992 р.) визначає рейтинг як „індивідуальний числовий показник оцінки спортивних досягнень шахістів у класичному списку (рейтинг-лист), який складено ФЕДЄ”. Це визначення дозволяє виділити важну відмінну рису такого способу підведення підсумків – не адитивність результатів окремих змагань, які можуть відрізнятися один від одного своїм рангом та значущістю. Таким чином, складання результатів повинно проводитися з урахуванням вагомого коефіцієнту кожного спортивного досягнення.

Цей принцип використовується і при використанні рейтингової системи для контролю та керівництва навчальним процесом.

Рейтинг студентів – це індивідуальний числовий показник інтегрального оцінювання досягнень у навчанні (ІКТ- індивідуальний комунікативний індекс). Цей числовий показник утворюється шляхом складання рейтингових балів, які отримані в результаті оцінювання окремих навчальних дій в досягненні освітньої мети. Відрізняють рейтинг по дисципліні (по навчальному предмету), рейтинг за семестр чи за курс, який розраховують при складанні рейтингу по дисциплінам семестру чи курсу згідно встановлених в ВНЗ правилами, рейтинг за весь період навчання чи загальний рейтинг - загальна сума рейтингових балів за семестри (курси). Іноді доцільно визначати рейтинг студентів по групі дисциплін чи циклу дисциплін (наприклад, по загально технічним, гуманітарним дисциплінам).

Термін „рейтинг студента” коректно використовувати у разі, коли мова йде про чисельний показник досягнень в навчанні в класифікаційному списку (рейтинг-лист ).

Рейтинг-лист – класифікаційний список, в якому прізвища студентів розміщені згідно зменшення рейтингу. Існують рейтинг-листи академічної групи, спеціальності, всього контингенту студентів по навчальній дисципліні, за семестр, весь період навчання.

Шкали рейтингових балів встановлюють кількість отриманих студентами балів за виконання різних видів навчальної діяльності. Шкали розроблюються кожним викладачем чи викладачами однієї навчальної дисципліни з урахуванням специфіки навчального предмета .Вона не має нормативних обмежень (регламентується тільки верхня межа суми балів по предмету, якщо не використовується процедура розрахунку приведеної суми балів ).

В рамках кожного модуля студент завжди має справу як з предметними знаннями, так і з видами діяльності, пов'язаними з отриманням і використовуванням цих знань. Все залежить від варіанту занять, відповідно контроль по модулю може бути змістовним, діяльнісним або змістовно-діяльнісним (вивчення матеріалу, виконання експерименту, рішення задач). Метою утворення кожного модуля є досягнення наперед планованого результату навчання. Підсумки контролю по модулю характеризують в рівній мірі і успішність учбової діяльності студента, і ефективність педагогічної технології, вибраної викладачем.

Контрольні завдання для модулів, побудованих на змістовній основі, дозволяють оцінювати рівень засвоєння конкретних предметних знань по виду їх використовування. При чому за основу беруть три рівні знань - критичні, достатні, оптимальні. У кожне завдання для такого виду модулів включені структурні елементи наукових знань, що підлягають засвоєнню, і визначений вид діяльності по їх використовуванню.

Страницы: 1 2 3 4 5

Цікаве про педагогіку і навчання:

Вплив плавання на хворих дітей
Водне середовище викликає в організмі людей, що займаються плаванням, численні зміни, які визначаються фізичними, хімічними та біологічними властивостями. Плавання найбільш успішно виправляє поставу ...

Педагогічні умови успішного статевого виховання підлітків
Виходячи з загальних цілей статевого виховання, а саме — виховати здорову і цілісну особистість жінки та чоловіка, які можуть адекватно усвідомлювати свої психологічні і фізіологічні особливості відп ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net