Методика педагогічного контролю оцінки успішності знань студентів при модульній організації навчального процесу

Педагогіка » Принцип модульності в організації навчально-пізнавальної діяльності студентів » Методика педагогічного контролю оцінки успішності знань студентів при модульній організації навчального процесу

Сторінка 3

Методика оцінки достовірності результатів дослідження

Для того, щоб вирішити, чи достовірна відмінність результатів досліджень, виражених у відсотках, можна використовувати різницю відсоткових чисел і середнє відношення помилки різниці відсоткових чисел. (Останнє називається і критичним відношенням) використовуючи методи дослідження в професійній педагогіці А.А. Кивирялга.

Відсоткове число позитивних відповідей обчислюється по формулі:

де np – сумарна кількість позитивних відповідей;

N – загальна кількість питань;

S – загальна кількість відповідаючих .

Різниця відсоткових чисел обчислюється по формулі:

D = p1 – p2

Середня помилка різниці відсоткових чисел обчислюється по формулі:

де mD% - середня помилка різниці відсоткових чисел;

р1 і р2 – результати у відсотках;

q1 i q2 – відповідно 100-р1 і 100-р2;

n1 i n2 – кількість досліджуємих явищ.

Критичне відношення обчислюється по формулі:

Якщо різниця відсоткових чисел D у 2-3 рази більше середньої помилки різниці відсоткових чисел (t > 2), можна відмінність між двома відсотковими числами вважати достовірним. Як що t > 3, то відмінність безумовно довірна.

Для визначення взаємозв’язку між успішністю студентів групи Т-35е по дисципліні “Технічна експлуатація автомобілів” на основі модульно-рейтингової системи можна використати коефіцієнти асоціації і контингенції [42].

Коефіцієнт асоціації визначається по формулі:

,

де А – кількість студентів які отримали оцінки 5 і 4 у групі Т-35е;

В – кількість студентів які отримали оцінки 5 і 4 у групі Т-34;

С - кількість студентів які отримали оцінки 3 і 2 у групі Т-35е;

D - кількість студентів які отримали оцінки 3 і 2 у групі Т-34.

Коефіцієнт контингенції розраховується по формулі:

Якщо коефіцієнт асоціації А ≥ 0,5, а коефіцієнт контингенції К ≥ 0,3, то можна взаємозв’язок між успішністю студентів групи Т-35е і використанням технології, на основі модульно-рейтингової системи навчання, можна врахувати підтвердженою.

Апробація розробленої у розділі 2 методики викладання дисципліни на основі модульно-рейтингової технології проводилася за допомогою педагогічного експерименту. Експеримент складався з вирішення наступних завдань:

а) оцінка стану традиційної системи навчання студентів;

б) експериментальна перевірка ефективності розробленої методики викладання дисципліни на основі модульно-рейтингової технології.

Педагогічний експеримент проводився у 2010-2011 навчальному році (лютий-травень) в ХАТТ. В експерименті приймали участь 25 студентів контрольної групи Т-34, яка навчалась по традиційній методиці та 25 студентів експериментальної групи Т-35е, які навчалися по розробленій модульно-рейтингової технології. Перевірка ефективності розробленої методики проводилася шляхом порівняльного експерименту. При цьому необхідно враховувати, що при плануванні експерименту треба включити вплив об’єктивних та суб’єктивних факторів [40], що дозволить забезпечити надійність, достовірність та валідність отриманих експериментальних даних.

Критерій, що надає оцінку педагогічній діяльності, є результативність. Результативність методики визначається за допомогою аналізу результатів, контролю знань. Для збору експериментальних даних застосовувалися методи оцінювання рейтингу, спостереження; для доказу достовірності та ефективності отриманих даних застосовувалися методи математичної статистики.

Страницы: 1 2 3 

Цікаве про педагогіку і навчання:

Типи нестандартних уроків при вивченні у старших класах зарубіжної літератури
Державна національна програма визначає стратегічні напрямку розвитку освіти й забезпечення постійного духовного самовдосконалення особистості, формування інтелектуального й культурного потенціалу – в ...

Особливості навчання письму
В методичній літературі існують різні критерії класифікації вправ в усній та письмовій формі. Так, письмові вправи розрізняють з точки зору: - призначення (підготовчі та основні); - специфіки мовленн ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net