Методика педагогічного контролю оцінки успішності знань студентів при модульній організації навчального процесу

Педагогіка » Принцип модульності в організації навчально-пізнавальної діяльності студентів » Методика педагогічного контролю оцінки успішності знань студентів при модульній організації навчального процесу

Сторінка 3

Методика оцінки достовірності результатів дослідження

Для того, щоб вирішити, чи достовірна відмінність результатів досліджень, виражених у відсотках, можна використовувати різницю відсоткових чисел і середнє відношення помилки різниці відсоткових чисел. (Останнє називається і критичним відношенням) використовуючи методи дослідження в професійній педагогіці А.А. Кивирялга.

Відсоткове число позитивних відповідей обчислюється по формулі:

де np – сумарна кількість позитивних відповідей;

N – загальна кількість питань;

S – загальна кількість відповідаючих .

Різниця відсоткових чисел обчислюється по формулі:

D = p1 – p2

Середня помилка різниці відсоткових чисел обчислюється по формулі:

де mD% - середня помилка різниці відсоткових чисел;

р1 і р2 – результати у відсотках;

q1 i q2 – відповідно 100-р1 і 100-р2;

n1 i n2 – кількість досліджуємих явищ.

Критичне відношення обчислюється по формулі:

Якщо різниця відсоткових чисел D у 2-3 рази більше середньої помилки різниці відсоткових чисел (t > 2), можна відмінність між двома відсотковими числами вважати достовірним. Як що t > 3, то відмінність безумовно довірна.

Для визначення взаємозв’язку між успішністю студентів групи Т-35е по дисципліні “Технічна експлуатація автомобілів” на основі модульно-рейтингової системи можна використати коефіцієнти асоціації і контингенції [42].

Коефіцієнт асоціації визначається по формулі:

,

де А – кількість студентів які отримали оцінки 5 і 4 у групі Т-35е;

В – кількість студентів які отримали оцінки 5 і 4 у групі Т-34;

С - кількість студентів які отримали оцінки 3 і 2 у групі Т-35е;

D - кількість студентів які отримали оцінки 3 і 2 у групі Т-34.

Коефіцієнт контингенції розраховується по формулі:

Якщо коефіцієнт асоціації А ≥ 0,5, а коефіцієнт контингенції К ≥ 0,3, то можна взаємозв’язок між успішністю студентів групи Т-35е і використанням технології, на основі модульно-рейтингової системи навчання, можна врахувати підтвердженою.

Апробація розробленої у розділі 2 методики викладання дисципліни на основі модульно-рейтингової технології проводилася за допомогою педагогічного експерименту. Експеримент складався з вирішення наступних завдань:

а) оцінка стану традиційної системи навчання студентів;

б) експериментальна перевірка ефективності розробленої методики викладання дисципліни на основі модульно-рейтингової технології.

Педагогічний експеримент проводився у 2010-2011 навчальному році (лютий-травень) в ХАТТ. В експерименті приймали участь 25 студентів контрольної групи Т-34, яка навчалась по традиційній методиці та 25 студентів експериментальної групи Т-35е, які навчалися по розробленій модульно-рейтингової технології. Перевірка ефективності розробленої методики проводилася шляхом порівняльного експерименту. При цьому необхідно враховувати, що при плануванні експерименту треба включити вплив об’єктивних та суб’єктивних факторів [40], що дозволить забезпечити надійність, достовірність та валідність отриманих експериментальних даних.

Критерій, що надає оцінку педагогічній діяльності, є результативність. Результативність методики визначається за допомогою аналізу результатів, контролю знань. Для збору експериментальних даних застосовувалися методи оцінювання рейтингу, спостереження; для доказу достовірності та ефективності отриманих даних застосовувалися методи математичної статистики.

Страницы: 1 2 3 

Цікаве про педагогіку і навчання:

Форми й види ар-терапевтичної роботи у процесі інтеграції у суспільство дітей з обмеженнями у розвитку
У процесі соціалізації дітей з особливими потребами у більшості випадків використовують індивідуальну і групову форми арт-терапії. Індивідуальну арт-терапію можна використовувати для широкого кола ді ...

Використання мережі Інтернет та наочний принцип навчання
При використані мережі Інтернет вчитель повинен дотримуватися певних завдань, вимог які притомні наочному принципу навчання. Вчитель трудового навчання повинен добре розуміти яким чином перегляд карт ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.educationua.net