Експериментальна оцінка ефективності методики з використанням модульно-рейтингової технології

Педагогіка » Принцип модульності в організації навчально-пізнавальної діяльності студентів » Експериментальна оцінка ефективності методики з використанням модульно-рейтингової технології

Сторінка 1

Порівняльний експеримент проводився з метою виявлення результатів навчання за допомогою розробленої методики у порівнянні з традиційною. Об’єктом дослідження є процес навчання.

Експеримент проводився за наступними етапами:

аналіз вхідних та вихідних параметрів;

визначення умов експерименту;

організація проведення експерименту;

математична обробка результатів, отриманих під час експерименту.

Оцінка об’єктивних даних можливо лише за умови правильного застосування наукових принципів планування експерименту. Для цього першим етапом експерименту треба було визначити фактори, що можуть вплинути на результати експерименту (рівень опорних знань, навчальні показники, особисті характеристики студентів, навчально-технічна та матеріальна база).

Аналіз успішності по опорним дисциплінам

Перед початком навчання за модульною технологією організовується проведення констатуючого експерименту. Його задача виявити існуючий початковий рівень знань і умінь по дисциплінах, які забезпечують даний курс.

Знання, які необхідні студентам, для осмисленого формування знань і умінь по дисципліні “Технічна експлуатація автомобілів”, формуються на основі вивчення декількох суміжних предметів. Основні з них „Будова автомобіля”, „ВЕЕМЕР”, „Основи ремонту автомобіля”.

Розроблені контрольні питання вхідного контролю по виявленню опорних знань представленні в додатку Є. Кожен варіант включає п’ять питань.

Вхідний контроль проводився в двох групах Т-34 і Т-35е Відомості по результатам контрольного опитування представлені у додатку Д.

Проведений контроль визначає зміст вивчення предмету з урахуванням виявлених «вузьких місць».

Таблиця 2.6.1

Вихідні данні контрольної та експериментальної групи

Група

Кількість студентів

Оцінка

5

4

3

2

Т-34

Т-35е

25

25

7

6

22%

20%

14

14

48%

48%

9

10

30%

32%

-

-

Оцінка одержаних результатів якості успішності показує, що рівень засвоєння опорних знань в групах Т-34 і Т-35е приблизно однаковий. Враховуючи це, навчання в гр. Т-34 проводиться за традиційною предметною технологією, а в гр. Т-35е – за інноваційною технологією на основі модульно-рейтингової системи.

задовільно

добре

відмінно

Страницы: 1 2 3 4

Цікаве про педагогіку і навчання:

Прийоми розвитку творчого мислення учнів при вивчені нового матеріалу
Творча діяльність учнів передбачає наявність у них певного багажу знань, високий розвиток логічного мисленні, гнучкість розуму, а також здібність передбачати результати дослідження. Для розвитку твор ...

Функції гри як засобу навчання молодших школярів
Переважною більшістю психологів зазначається, що з метою повноцінного розвитку і виховання дитини доцільно обирати і використовувати ті засоби, форми і методи педагогічного впливу, які адекватні її в ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net