Експериментальна оцінка ефективності методики з використанням модульно-рейтингової технології

Педагогіка » Принцип модульності в організації навчально-пізнавальної діяльності студентів » Експериментальна оцінка ефективності методики з використанням модульно-рейтингової технології

Сторінка 2

Рисунок 2.6.1 - Діаграма якості успішності по опорним дисциплінам групи Т-34

задовільно

добре

відмінно

Рис. 2.6.2 – Діаграма якості успішності по опорним дисциплінам групи Т-35е

2.6.3 Аналіз особистих характеристик студентів

Для успішного проведення процесу навчання по інноваційній технології важливо знати особисті характеристики студентів, їх дисциплінованість, наявність лідера в групі. Студентам контрольної і експериментальної групи було запропоновано тест-опитування Айзенка [40], який дозволяє визначити особливості і тип темпераменту студентів.

Також було проведено опитування по відношенню студентів до навчального процесу і майбутньої професії. Результати представлені на рис. 2.6.1

Рис. 2.5.1 - Результати тесту-опитування

По результатам тестування визначено, що відношення до навчання в групах, по даним А. Маркова, позитивне і активне, назване пізнавальним. Відношення до навчання – наявність навчальної діяльності при зовнішньому стимулюванні. Тип мислення домінує логічний.

В групі Т-34 є ярко визначений лідер – староста Савченко В., яка позитивно впливає на навчальний процес, в групі Т-35е староста Нікіфоров Д. – є позитивним прикладом, але лідером не являється.

Проаналізувавши ці факти, можна зробити висновок, що рівень знань студентів по опорним дисциплінам і їх особисті характеристики не впливають на результати порівняльного експерименту.

Порівняльний експеримент проводився з метою з’ясування впливу впровадження модульно-рейтингової технології навчання на успішність навчання. Для цього необхідною умовою було виключення нульової гіпотези та заміна її на альтернативну. Сформулюємо нульову гіпотезу – отримані студентами результати успішності є статистично однорідними. У якості альтернативної гіпотези приймається положення, що впровадження модульно-рейтингової технології в процес навчання суттєво впливає на результати навчання і активізацію роботи студентів. У додатках приведені дані оцінок по дисципліні „Технічна експлуатація автомобілів”. Результати вихідних даних порівняльного експерименту приведені в табл. 2.6.2

Таблиця 2.6.2

Оцінка порівняльних показників успішності навчання

№ гр

К-ть

студентів

Показники

“3”

“4”

“5”

“2”

Середній

бал

Яість, %

Т-34

25

10 (33%)

14 (47%)

6 (20%)

-

4,2

67

Т-35е

25

4 (13%)

12 (40%)

14 (47%)

-

4,8

87

Страницы: 1 2 3 4

Цікаве про педагогіку і навчання:

Коригувальний вплив вчителя
Універсальним методом оптимізації засвоєння навчального матеріалу можна вважати коригувальний вплив учителя. Коригувальні впливи особливо ефективні, коли вони індивідуалізовані. Це не завжди здійснен ...

Активізація пізнавальної діяльності
Навчання - найважливіший і надійніший спосіб здобування систематичної освіти. Відображаючи всі істотні властивості педагогічного процесу (двосторонність, спрямованість на усесторонній розвиток особи, ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.educationua.net