Експериментальна оцінка ефективності методики з використанням модульно-рейтингової технології

Педагогіка » Принцип модульності в організації навчально-пізнавальної діяльності студентів » Експериментальна оцінка ефективності методики з використанням модульно-рейтингової технології

Сторінка 2

Рисунок 2.6.1 - Діаграма якості успішності по опорним дисциплінам групи Т-34

задовільно

добре

відмінно

Рис. 2.6.2 – Діаграма якості успішності по опорним дисциплінам групи Т-35е

2.6.3 Аналіз особистих характеристик студентів

Для успішного проведення процесу навчання по інноваційній технології важливо знати особисті характеристики студентів, їх дисциплінованість, наявність лідера в групі. Студентам контрольної і експериментальної групи було запропоновано тест-опитування Айзенка [40], який дозволяє визначити особливості і тип темпераменту студентів.

Також було проведено опитування по відношенню студентів до навчального процесу і майбутньої професії. Результати представлені на рис. 2.6.1

Рис. 2.5.1 - Результати тесту-опитування

По результатам тестування визначено, що відношення до навчання в групах, по даним А. Маркова, позитивне і активне, назване пізнавальним. Відношення до навчання – наявність навчальної діяльності при зовнішньому стимулюванні. Тип мислення домінує логічний.

В групі Т-34 є ярко визначений лідер – староста Савченко В., яка позитивно впливає на навчальний процес, в групі Т-35е староста Нікіфоров Д. – є позитивним прикладом, але лідером не являється.

Проаналізувавши ці факти, можна зробити висновок, що рівень знань студентів по опорним дисциплінам і їх особисті характеристики не впливають на результати порівняльного експерименту.

Порівняльний експеримент проводився з метою з’ясування впливу впровадження модульно-рейтингової технології навчання на успішність навчання. Для цього необхідною умовою було виключення нульової гіпотези та заміна її на альтернативну. Сформулюємо нульову гіпотезу – отримані студентами результати успішності є статистично однорідними. У якості альтернативної гіпотези приймається положення, що впровадження модульно-рейтингової технології в процес навчання суттєво впливає на результати навчання і активізацію роботи студентів. У додатках приведені дані оцінок по дисципліні „Технічна експлуатація автомобілів”. Результати вихідних даних порівняльного експерименту приведені в табл. 2.6.2

Таблиця 2.6.2

Оцінка порівняльних показників успішності навчання

№ гр

К-ть

студентів

Показники

“3”

“4”

“5”

“2”

Середній

бал

Яість, %

Т-34

25

10 (33%)

14 (47%)

6 (20%)

-

4,2

67

Т-35е

25

4 (13%)

12 (40%)

14 (47%)

-

4,8

87

Страницы: 1 2 3 4

Цікаве про педагогіку і навчання:

Відмінні особливості в освітніх та корекційних програмах навчання дітей грамоті
Програма корекційного навчання дітей, маючих недоліки в мовленнєвому розвитку, побудована з урахуванням психічних процесів та мовленням, зі всіма її компонентами: вимовою, звуко – буквеним аналізом, ...

Необхідність вдосконалення уроку
Якщо оглянути публікації минулих років присвячені уроку, то зустрінемося з термінами “удосконалення”, „модернізація”, „оптимізація”, а сьогодні педагоги шукають виходу із застійних штампів минулого, ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net