Обґрунтовування вибору напряму організаційно-економічного дослідження науково-педагогічного продукту з урахуванням аналізу існуючих підходів розв’язання проблеми

Педагогіка » Принцип модульності в організації навчально-пізнавальної діяльності студентів » Обґрунтовування вибору напряму організаційно-економічного дослідження науково-педагогічного продукту з урахуванням аналізу існуючих підходів розв’язання проблеми

Сторінка 2

Дослідження сучасних освітніх проблем свідчать, що пріоритетним напрямком у педагогічній практиці є побутова навчання у контексті неперервної освіти з орієнтацією на активну й ініціативну позицію суб’єкта за умови діалогу. Такий характер навчання надає можливість досягнення бажаного еталона особистості, ключовими характеристиками якого виступають: освіченість, самостійність, здібність до подальшого розвитку через самоосвіту. Формування відповідних до суспільного еталона особистісних здібностей потребує і нового характеру освіти – інноваційного навчання.

Ретроспективний аналіз досягнень педагогічної теорії та практики підтверджує, що пошук шляхів ефективного навчання був визначальним для педагогіки. Використання технічних засобів у навчальній діяльності, програмоване навчання (Б. Скіннер), терія поетапного формування розумових дій (П. Гальперін, Н.Ф. тализіна), управління пізнавальним процесом (І. Лернер), його оптимізація (Ю. Бабанський та ін.) попри всі позитивні моменти не сприяло радикальному вирішенню проблеми. Подальші інноваційні пошуки в напрямку реалізації особистісних потреб в освіті сприяли народженню ідеї модульного навчання, система принципів якого визначалися у прикладних дослідженнях (А. Алексюк. І. Богданова, К. Вазіна, В. Мельник, В. Огнев’юк, Дж. Рассел, В.Пасвянскене, Є. Сковін, А.В. Фурман, П. Юцявічене). За думкою названих вчених та їх послідовників – педагогів-практиків, інноваційне навчання на основі нових освітніх технологій, у тому числі модульної технології, оптимізує навчальний процес; забезпечує високий рівень мотивації, пізнавальної активності й самостійності студентів у навчальній діяльності, а також інтеграцію їх професійної та соціокультурної підготовки, що сприяє розвитку особистісних якостей. Крім того, зберігаючи колективні форми навчання, надають студентові можливість персоналізації навчання в оптимальному режимі з урахуванням його індивідуальних особливостей, актуального рівня розвитку й перспектив його зростання.

Сьогодні модульно-рейтингова система є важливою складовою частиною нових освітніх технологій.

Виявляється така цiкава деталь: студент, який намагається навчатись добре i вiдмiнно, витрачає бiльше часу на пiдготовку до занять i все ж вважає, що цього недостатньо. Студент, який навчається задовiльно i придiляє менше часу самостiйнiй роботi, вважає, що вiдведеного часу цiлком достатньо.

Загальновідомо, що використання рейтингової системи сприяє мотивації студентів до навчання й активізації їхньої самостійної роботи. При об'єднанні модульної технології навчання і рейтингової системи оцінки знань можна говорити про модульно-рейтингову технологію навчання (МРТН), що припускає освоєння дисципліни по модулях і оцінювання кожного модуля в балах за допомогою контрольних заходів. За підсумками роботи за семестр підраховується сумарний бал, що потім переводиться у відповідну оцінку по п'ятибальній системі.

Модульно-рейтингова система активізує і роботу викладачів, яким приходиться займатися не тільки викладанням, але і приділяти значний час контролюючим заходам. Введення в навчальний процес рейтингової системи зв'язано зі зростанням навантаження на викладачів. У цьому зв'язку представляється доцільна автоматизація розрахунку рейтинга й аналізу рейтингових результатів.

Страницы: 1 2 

Цікаве про педагогіку і навчання:

Психологічні передумови навчально-ігрової діяльності молодших школярів
У попередніх підрозділах ми розглядали дидактико-методичні передумови використання дидактичної гри як засобу навчання іноземних мов учнів початкової школи. Однак, ефективність раціонального застосува ...

Методи навчання та їх класифікація
Для досягнення свідомо визначеної мети в навчально-пізнавальній діяльності необхідно діяти, тобто змінювати стан предмета (для отримання необхідного результату-продукту). Методи навчання — це система ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net