Виявлення параметрів, що характеризують конкурентоспроможність НПП з позицій потенційних користувачів

Педагогіка » Принцип модульності в організації навчально-пізнавальної діяльності студентів » Виявлення параметрів, що характеризують конкурентоспроможність НПП з позицій потенційних користувачів

Сторінка 1

Оцінне моделювання конкурентоспроможності в дослідженні полягає в якісному і кількісному аналізі параметрів його формуючих. Якісний аналіз полягає у виявленні повного набору якісних параметрів, певні відомі формально-логічні правила, що відображають. Кількісний аналіз є виявленням співвідносної значущості кожного з параметрів, виходячи з інтересів потенційних споживачів.

Під конкурентоспроможністю в роботі розуміється інтегральний кількісний оцінний показник, включаючий набір незалежних один від одного оцінних параметрів, які повною мірою характеризують інтерес потенційних користувачів (споживачів) даного НПП на конкретному певному ринку.

Приведене визначення характеризує поняття конкурентоспроможності як узагальнюючого критерію цінності НПП. Виявлення конкурентоспроможності у вигляді оцінної моделі дозволить вирішувати ряд задач управління процесом створення НПП, до яких відносяться:

Вибір варіанту забезпечення перевірки модульно-рейтингової технології викладання дисципліни „Методика професійного навчання” на стадії розробки з орієнтацією на максимальний рівень конкурентоспроможності.

Рішення питання про найдоцільніший етап виходу забезпечення перевірки модульно-рейтингової технології на ринок освітніх послуг.

Управління конкурентоспроможністю забезпечення перевірки модульно-рейтингової технології викладання дисципліни „Методика професійного навчання”

Однією з найважливіших і достатньо складних задач формування конкурентоспроможності перевірки модульно-рейтингової технології є виявлення обґрунтованого набору оцінних параметрів. Основоположним принципом для цього повинне бути максимальне задоволення потреб потенційних користувачів НПП. Реалізація його можлива при дотриманні відомих принципів формальної логіки, зв'язаних декомпозицією загального показника (критерію) на приватні. До них відносяться:

Єдність ознаки (підстави) декомпозиції, тобто кожний оцінний параметр повинен відповідати єдиній ознаці.

Повнота декомпозиції, тобто виявлені параметри повинні повною мірою відображати конкурентоспроможність НПП в цілому.

Безперервність декомпозиції, тобто між критерієм і підкритерієм не повинно бути проміжних понять, які необхідні для розкриття поняття критерію і включали б ознаки (властивості) підкритерію.

Взаємна незалежність оцінних параметрів, тобто кожний з параметрів не залежить від інших.

Істотність кожного оцінного параметра, тобто відсутність виявленого оцінного параметра, не враховуючи його значущість, робить оцінну модель неповної, а значить, некоректної.

Можливість безперервної оцінки кожного з оцінних параметрів, тобто кожний з параметрів повинен відображати не тільки наявність певної властивості, але і міру його прояву.

Виходячи з визначення конкурентоспроможності і приведених принципів, можна виявити оцінні параметри конкурентоспроможності конкретного НПП на конкретному ринку.

Стосовно розробленого НПП з урахуванням дотримання вище перерахованих формально-логічних правил такими оцінними параметрами є :

1. Ціна придбання прав на НПП

2. Функціональні можливості НПП

3. Доступність освоєння і упровадження НПП

4. Імідж розробника НПП

5. Якість оформлення

При виконання даного етапу рекомендується проведен аналіз потреб ринку подібних послуг, у тому числі за допомогою анкетування.

За наслідками опитів необхідно скласти кваліметричну таблицю парних порівнянь по наступній формі.

№п/п

Оцінювані параметри

Парні порівняння значущості

Сума значимо.

Пит. вага

1

2

3

4

5

1

Ціна придбання прав на НПП

2

Функціональні можливості НПП

3

Доступність освоєння і упровадження

4

Імідж розробника НПП

5

Якість оформлення

Страницы: 1 2 3

Цікаве про педагогіку і навчання:

Географічні центри хореографічної освіти сучасної України
Серед багатства форм художнього мистецтва хореографія займає особливе місце. Вона, як жодне інше мистецтво, володіє багатьма можливостями для повноцінного естетичного удосконалення людини, для її гар ...

Ідеологічні і науково-теоретичні засади діяльності «Молодої Січі»
Безідейні громадяни не виховуються в жодній країні світу. Наш народ, як і всі народи світу, споконвіку виховував підростаючі покоління на ідеях, вартостях етноідеології, яка в умовах незалежної Украї ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net