Розробка бальної системи шкалірування з деталізацією по кожному оцінюваному параметру

Педагогіка » Принцип модульності в організації навчально-пізнавальної діяльності студентів » Розробка бальної системи шкалірування з деталізацією по кожному оцінюваному параметру

Сторінка 1

Наступним етапом формування оцінної моделі є розробка критеріїв по кожному оцінному параметру, виходячи з вибраної бальної шкали. Враховуючи найзвичнішу і зручну для поставленої задачі 5-ти бальну шкалу, нижче була приведена таблиця пропонованих критеріїв оцінки кожного параметра за п¢ятибальною шкалою.

Інтегральна оцінка рівня конкурентоспроможності ВНЗ (О) визначається по наступній формулі:

ПРО = О1*0,19+О2*0,,31+О3*0,22+О4*0,16+О5*0,12

де О1 . О6 - оцінки за п¢ятибальною шкалою по кожному з оцінних параметрів

ПРО = 5*0,19+4*0,31+4*0,22+5*0,16+5*0,12

ПРО = 4,47

Таблиця 3.4

Критерії оцінки конкурентоспроможності, що рекомендуються

№ п/п

Оцінювані параметри

Оцінка в балах по рівнях

1 (дуже низький)

2 (низький)

3 (середній)

4 (високий)

5 (дуже високий)

1

Ціна придбання прав на НПП (рівень доступності придбання прав на НПП)

Дуже висока, доступна тільки для елітарним

користувачам

Висока, доступна для користувачів з високим рівнем забезпеченості

Середня, доступна для користувачів з середнім рівнем забезпечення

Низька, доступна для користувачів з низьким забезпеченням

Низька, доступна для користувачів з низьк забезпе-ченням

2

Функціональні можливості НПП

Дуже обмежені функціональні можливості

Обмежені функціональні можливості

Середній

рівень функціональних можливостей

Високий рівень функціональних можливостей

Є і успішно використовуються всі сучасні функціональні можливості навчання

3

Доступність освоєння і упровадження

Дуже низька

Низька

Середня

Висока

Дуже висока

4

Імідж розробника НПП (статус, рівень акредитації, ступінь популярності і визнання вузу на національному і міжнародному рівні)

Вуз або вуз, що знов утворився, з незадовільною репутацією

Популярність тільки в межах регіону, репутація задовільна

Популярність в межах регіону, репутація звичайна (нормальна, середня)

Широка популярність і хороша репутація в країні

Добре відомий і визнаний в країні і за рубежем, має відмінну репутацію

5

Якість оформлення НПП

Дуже низьке

Низьке

Середнє

Високе

Дуже високе

За наслідками оцінки можна судити про абсолютне і відносних рівнях конкурентоспроможності порівняно з аналогічними продуктами – конкурентами. При аналізі абсолютного рівня конкурентоспроможності оцінка порівнюється з ідеальним значенням, рівним 5 балів по всіх параметрах, що практично неможливо. Рекомендується інтерпретувати результати інтегральної оцінки таким чином:

Страницы: 1 2 3 4

Цікаве про педагогіку і навчання:

Методика формування навчальної діяльності учнів молодших класів
Методика формування навчальної діяльності спрямована на підвищення рівня розвитку навичок самостійного мислення та вирішення самостійних логічних операцій серед учнів молодших класів у процесах оволо ...

Виявлення підліткової схильності до тривожності
Завданням нашого дослідження є вивчення рівня прояву тривожності в підлітків та виявлення домінуючих чинників її формування. Для розкриття даного завдання нами використані три методики дослідження тр ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.educationua.net