Розробка бальної системи шкалірування з деталізацією по кожному оцінюваному параметру

Педагогіка » Принцип модульності в організації навчально-пізнавальної діяльності студентів » Розробка бальної системи шкалірування з деталізацією по кожному оцінюваному параметру

Сторінка 1

Наступним етапом формування оцінної моделі є розробка критеріїв по кожному оцінному параметру, виходячи з вибраної бальної шкали. Враховуючи найзвичнішу і зручну для поставленої задачі 5-ти бальну шкалу, нижче була приведена таблиця пропонованих критеріїв оцінки кожного параметра за п¢ятибальною шкалою.

Інтегральна оцінка рівня конкурентоспроможності ВНЗ (О) визначається по наступній формулі:

ПРО = О1*0,19+О2*0,,31+О3*0,22+О4*0,16+О5*0,12

де О1 . О6 - оцінки за п¢ятибальною шкалою по кожному з оцінних параметрів

ПРО = 5*0,19+4*0,31+4*0,22+5*0,16+5*0,12

ПРО = 4,47

Таблиця 3.4

Критерії оцінки конкурентоспроможності, що рекомендуються

№ п/п

Оцінювані параметри

Оцінка в балах по рівнях

1 (дуже низький)

2 (низький)

3 (середній)

4 (високий)

5 (дуже високий)

1

Ціна придбання прав на НПП (рівень доступності придбання прав на НПП)

Дуже висока, доступна тільки для елітарним

користувачам

Висока, доступна для користувачів з високим рівнем забезпеченості

Середня, доступна для користувачів з середнім рівнем забезпечення

Низька, доступна для користувачів з низьким забезпеченням

Низька, доступна для користувачів з низьк забезпе-ченням

2

Функціональні можливості НПП

Дуже обмежені функціональні можливості

Обмежені функціональні можливості

Середній

рівень функціональних можливостей

Високий рівень функціональних можливостей

Є і успішно використовуються всі сучасні функціональні можливості навчання

3

Доступність освоєння і упровадження

Дуже низька

Низька

Середня

Висока

Дуже висока

4

Імідж розробника НПП (статус, рівень акредитації, ступінь популярності і визнання вузу на національному і міжнародному рівні)

Вуз або вуз, що знов утворився, з незадовільною репутацією

Популярність тільки в межах регіону, репутація задовільна

Популярність в межах регіону, репутація звичайна (нормальна, середня)

Широка популярність і хороша репутація в країні

Добре відомий і визнаний в країні і за рубежем, має відмінну репутацію

5

Якість оформлення НПП

Дуже низьке

Низьке

Середнє

Високе

Дуже високе

За наслідками оцінки можна судити про абсолютне і відносних рівнях конкурентоспроможності порівняно з аналогічними продуктами – конкурентами. При аналізі абсолютного рівня конкурентоспроможності оцінка порівнюється з ідеальним значенням, рівним 5 балів по всіх параметрах, що практично неможливо. Рекомендується інтерпретувати результати інтегральної оцінки таким чином:

Страницы: 1 2 3 4

Цікаве про педагогіку і навчання:

Короткі відомості історії застосування зображення крейдою на класній дошці
У Древній Греції для навчання малюванню користувалися буковими дошками, покритими воском. На них вправлялися в малюванні предметів, продрапували контури зображення загостреними металевими чи кістяним ...

Особливості навчальної діяльності молодших школярів
Молодшим шкільним віком прийнято вважати вік дітей приблизно від 7 до 10-11 років, що відповідає рокам їх навчання в початкових класах. Це вік спокійного і рівномірного фізичного розвитку. Збільшення ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net