Санітарно-гігієнічні умови в аудиторії

Педагогіка » Принцип модульності в організації навчально-пізнавальної діяльності студентів » Санітарно-гігієнічні умови в аудиторії

Сторінка 1

Державні санітарно-гігієнічні правила та норми (ДСанПіН 5.2.2.008-98), погоджені Листом Міністерства освіти України від 15.02.1999 р. № 1/12-347, становлять гігієнічний стандарт для всіх типів навчальних закладів незалежно від форм власності.

Улаштування, обладнання приміщень навчальних закладів, що будуються, реконструюються, а також існуючих, здійснюється відповідно до вимог ДБН В.2.2-3-97 «Будинки та споруди навчальних закладів».

Відповідальність за виконання санітарних правил накладається на керівника навчального закладу.

Щоденний контроль за виконанням санітарних правил здійснює медичний персонал навчального закладу.

Повітряно-тепловий режим

Чистота повітря в приміщеннях академії забезпечується:

•відповідністю кількості студентів його нормованій наповнюваності приміщення;

•регулярністю вологого прибирання приміщень з використанням дезінфікуючих і зв’язуючи речовин;

•використанням всіх видів провітрювання (наскрізне, кутове, однобічне).

В приміщеннях академії відносна вологість повітря має бути 40-60%; температура залежно від кліматичних умов: в аудиторіях і кабінетах - 17-20°С;

Обладнання основних приміщень

Устаткування аудиторії має відповідати санітарно-гігієнічним вимогам, забезпечувати педагогічний процес та проведення позааудиторної навчально-виховної роботи.

У навчальних аудиторіях і кабінетах встановлюються меблі згідно з чинним нормативним документом (ГОСТ 5994-93).

Меблі слід підбирати відповідно до довжини тіла студентів. Заборонено використання табуреток і лав замість стільців.

Для студентів недопустима поза, при якій кут нахилу грудної частини тіла до поперекової дорівнює 145° (приводить до порушень функції зору та швидкого втомлення). Недопустима випрямлена поза, оскільки відстань від поверхні парти до очей збільшується до 48 см. Зручна поза, при якій кут нахилу становить 160-170° (проекція центру тяжіння корпусу не виходить за межі опори).

У кожній аудиторії (кабінеті) слід передбачити два, максимум три розміри меблів з перевагою одного із них (до 90%). Значну перевагу в сучасних умовах мають трансформуючі меблі.

Розміщувати меблі в аудиторії прямокутної конфігурації слід так:

•між зовнішньою стіною і першим рядом парт повинна бути відстань 0,6-0,7 м (у будівлях із цегли і місцевих матеріалів допускається 0,5 м);

•між рядами двомісних парт (столів) - не менше 0,6 м;

•між 3-м рядом парт (столів) і внутрішньою стіною або шафами, які стоять біля стіни, не менше 0,7 м;

•між передньою партою (столом) і демонстраційним столом не менше 0,8 м;

•від передньої стіни з дошкою до передніх столів не менше 2,4-2,6 м;

•від задніх столів до задньої стіни не менше 0,65 м (якщо задня стіна зовнішня - не менше 1,0 м);

•від задніх столів до шаф, які стоять уздовж заднього краю стіни, не менше 0,8 м;

•між столом викладача і передньою не менше 0,65 м;

•від демонстраційного столу до дошки не менше 1,0 м;

•між столом викладача і переднім столом студентів не менше 0,5 м;

•найбільша відстань останнього місця від класної дошки 10м;

В аудиторіях поперечної і квадратної конфігурації, у яких меблі розміщуються у 4 ряди, повинна бути збільшена відстань від дошки до першого ряду парт (не менше 3 м), щоб забезпечити кут розглядання у 35°. Відстань від першого ряду парт до зовнішньої стіни повинна бути 0,8-1,0 м, між рядами парт, столів - 0,6 м, від задніх парт до шаф, розміщених біля внутрішньої стіни, - 0,9-1,0 м.

Студенти зі зниженою гостротою зору повинні сидіти за першими партами в першому ряду (від світлонесучої стіни). Студенти з пониженим слухом розміщуються за першими і другими партами крайніх рядів. Учні, які часто хворіють на простудні захворювання, ревматизм, ангіни, розміщуються в третьому ряду парт (біля внутрішньої стіни).

Будівля навчального закладу повинна забезпечувати оптимальні умови для організації навчально-виховного процесу, відпочинку, харчування студентів.

Кількість поверхів будівлі не повинна перевищувати трьох.

При розміщенні навчальних закладів в раніше збудованих 4-5-поверхових будівлях четвертий і п'ятий поверхи відводять кабінетам, які несуть найменше навчальне навантаження.

Навчальні приміщення не можуть бути прохідними.

Поверхові сходи слід проектувати з природним освітленням. Висота приступця проектується в 15 см, ширина - 30-35 см, кут нахилу сходів - не більше 30°. Не допускається горизонтальне розміщення елементів огорожі сходів. Висота поручнів повинна бути не більша 0,8 м. Ширина маршу сходів - 1,8 м.

Усі аудиторії академії повинні мати природне освітлення. Незалежно від розміщення вікон (збоку, зверху) у навчальних аудиторіях, природне освітлення має бути рівномірним і не створювати блиску.

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Цікаве про педагогіку і навчання:

Функції та роль мотивації у процесі навчання учнів 6 років
Основними новоутвореннями молодшого шкільного віку є довільність пам'яті й уваги, внутрішній план дій, рефлексія своєї навчальної діяльності, усвідомлення себе, як суб'єкта навчання, поява нової житт ...

Формування здорового способу життя засобами фізичної культури
Термін „фізична культура” має декілька значень. Під ним розуміють „втілення в самій людині, результати використання матеріальних і духовних цінностей, які відносяться до фізичної культури в широкому ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.educationua.net