Санітарно-гігієнічні умови в аудиторії

Педагогіка » Принцип модульності в організації навчально-пізнавальної діяльності студентів » Санітарно-гігієнічні умови в аудиторії

Сторінка 10

Практичні заняття

№п/п

Зміст

Обсяг занять (год)

Бали

1.

Методологічна основа методики професійного навчання

Семінар з обговоренням ряду питань: структура діяльності інженера-педагога та її відображення у змісті психолого-педагогічної та методичної підготовки; системний підхід до процесу навчання та його реалізація в педагогічній діяльності; використання категорій та законів діалектики у викладанні машинобудівних дисциплін.

2

3

2.

Будування функціональної структури діяльності майбутнього фахівця при дидактичному пректуванні:

на підставі аналізу існуючої освітньо-кваліфікаційної та посадової документації (кваліфікаційної характеристики, навчального плану та програм) підготовки фахівців робітничих професій визначити місце використання даного фахівця;

виявити перелік необхідних професійних вмінь та якостей особистості, які потрібно формувати у неї в період навчання у ПНЗ.

4

3

3.

Методика формування змісту професійної підготовки фахівця.

На підставі виконаного домашнього завдання студенти виявляють уміння, які потрібні робітникам машинобудівного профілю. Для конкретної робітничої спеціальності студенти визначають структуру об’єкта вивчення та складають теми теоретичної і практичної підготовки. Підсумком заняття є складання кожним студентом зведено-тематичного плану професійної підготовки.

4

3

4.

Методика прогнозування мети в навчанні на рівні спеціальності та окремої технічної дисципліни.

Обговорюється питання про поняття мети в навчанні та способах її опису. Для конкретної технічної дисципліни (спеціальної або професійно-орієнтованої) для заданої робітничої професії з урахуванням структури особистості майбутнього спеціаліста студенти розробляють цілі завдання.

4

3

5.

Аналіз навчальної літератури.

Після відповіді на питання для підготовки до занять кожному студенту видаються 3 підручника та проводиться їх аналіз. Після цього проходить обговорення літератури та складається картотека наявних підручників.

2

3

6.

Конструювання та обґрунтування викладання однієї із тем професійної підготовки.

Кожний студент на підставі виконаного вдома завдання біля дошки обґрунтовує обраний план та логічну структуру навчального матеріалу, визначає всі необхідні поняття, їх об’єм та зміст.

2

3

7.

Методика аналізу базових характеристик особистості.

На підставі розробленого студентами домашнього завдання на практичному занятті вони детально аналізують вплив на вибрані способи навчання початкових умов: рівень базових вмінь та досягнень учнів ПНЗ; емоційне відношення до навчальної дисципліни та майбутньої професії, до викладача; соціо-демографічні та психологічні характеристики. Кожному студенту для свого варіанта або конструюванню базових характеристик учнів ПНЗ.

2

3

8.

Методика конкретизації мети на рівні окремих тем дисципліни.

У рамках заняття студенти для заданої теми визначають тему навчання, виразивши її у діях, що формуються, та розбивши їх за рівнями засвоєння, визначають еталони дій. Обговорюються питанн: методи постановки навчальної мети, їх позитивні якості та недоліки; поняття „знання” та „уміння” у рамках сучасних педагогічних підходів до цілеполагання.

4

3

9.

Методика складання тестів для контролю і аналізу навчального процесу.

Студенти складають тестові завдання різних типів для заданої теми; розробляють критерії оцінки знань та умінь.

2

3

10.

Часткові методики викладання окремих тем професійної підготовки машинобудівників.

2

3

Страницы: 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Цікаве про педагогіку і навчання:

Підготовка до уроку фізичної культури
Якісне вирішення педагогічних завдань уроку можливе при ідеальній підготовці вчителя до нього. В підготовці до уроку розрізняють два етапи. Метою першого етапу є визначення оптимального варіанту зміс ...

Показники ефективності тесту
Дидактичні можливості тестового контролю можуть бути реалізовані при виконанні певних вимог до складання тесту (контролюючої програми). Якісний тест повинен задовольняти таким вимогам: • валідність; ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net