Санітарно-гігієнічні умови в аудиторії

Педагогіка » Принцип модульності в організації навчально-пізнавальної діяльності студентів » Санітарно-гігієнічні умови в аудиторії

Сторінка 11

Лабораторні заняття

№п/п

Зміст

Обсяг занять (год)

Бали

1.

Аналіз матеріально-технічної бази ПНЗ:

аналіз лабораторного обладнання та порядку його використання у навчальному процесі. Вивчення переліку задач, які можна вирішати за його допомогою;

розробка методичних вказівок з проведення лабораторних робіт, використання обладнання як засобу для демонстрації;

проведення заняття та складання зразкового звіту, складання паспорту обладнання для його використання у навчальному процесі.

4

10

2.

Розробка та проведення увідного інструктажу для уроку виробничого навчання:

розробка змісту та структури увідного інструктажу відповідно заданому типу уроку виробничого навчання;

демонстрація увідних інструктажів студентами.

4

10

3.

Розробка інструкційно-технологічної карти:

розробка змісту та структури інструкційно-технологічної карти відповідно заданої групи професій з урахуванням її специфіки;

перевірка розробленої інструкційно-технологічної карти на відповідність педагогічним вимогам дидактичного засобу.

4

10

Види та обсяг самостійних робіт

№п/п

Види й найменування самостійних робіт

Обсяг роботи

(год)

Бали

1.

Завдання №1:

Продемонструвати системний підхід при аналізі заданого предмету або явища з дисципліни.

Привести 2-3 власних приклади реалізації законів діалектики та категорій філософії в галузі машинобудування.

2

5

2.

Завдання №2:

Для трьох робітничих професій визначити елементи комплексної структури професійної діяльності на підставі аналізу кваліфікаційних характеристик.

Для конкретної робочої професії скласти функціональну структуру діяльності.

3

5

3.

Завдання №3:

3.1. Для заданої робітничої професії на підставі функціональної структури діяльності визначити елементи узагальненого об’єкту діяльності.

3.2. Скласти програму теоретичного та практичного навчання.

3.3. Скласти зведено-тематичний план професійної підготовки майбутнього робітника.

2

5

4.

Завдання №.4. Для заданих початкових умов: тип ПНЗ, дисципліна, тема, рівень знань по базовим дисциплінам учнівської групи скласти карту міжтемних зв’язків та визначити способи аналізу базових вмінь учнів.

2

5

5.

Завдання №5. Для заданої теми професійно-орієнтованої або спеціальної дисципліни, скласти логічну структуру навчального матеріалу, план та виписати нові поняття.

2

5

6.

Завдання №6. Визначити оперативні цілі навчання відповідно заданої теми, опис їх у формі переліку професійних дій учнів та еталонів цих дій.

2

5

7.

Завдання №7. Для заданих початкових умов:

Вибрати тип ООД та діяльності учня;

Скласти компоненти орієнтованої діяльності по темі;

обґрунтувати методи та засоби навчання, які будуть використовуватись при викладанні нового матеріалу.

1

5

8.

Завдання №8. Розробити систему контролю за ходом та результатами навчальної діяльності учнів ПНЗ.

1

5

9.

Написання курсового проекту

43

5

Страницы: 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Цікаве про педагогіку і навчання:

Труднощі навчання читання
Процес навчання читання іноземною мовою ускладнюється цілим рядом об'єктивних та суб'єктивних факторів. Насамперед, учитель повинен враховувати об'єктивні труднощі орфографічної системи виучуваної мо ...

Ситуативні завдання як ефективний засіб розвитку зв'язного мовлення учнів
Важливою умовою ефективності методичної системи навчання зв'язного мовлення в школі виступає знання психологічних основ, виявлення тих закономірностей, які потрібно враховувати педагогу в процесі фор ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.educationua.net