Санітарно-гігієнічні умови в аудиторії

Педагогіка » Принцип модульності в організації навчально-пізнавальної діяльності студентів » Санітарно-гігієнічні умови в аудиторії

Сторінка 11

Лабораторні заняття

№п/п

Зміст

Обсяг занять (год)

Бали

1.

Аналіз матеріально-технічної бази ПНЗ:

аналіз лабораторного обладнання та порядку його використання у навчальному процесі. Вивчення переліку задач, які можна вирішати за його допомогою;

розробка методичних вказівок з проведення лабораторних робіт, використання обладнання як засобу для демонстрації;

проведення заняття та складання зразкового звіту, складання паспорту обладнання для його використання у навчальному процесі.

4

10

2.

Розробка та проведення увідного інструктажу для уроку виробничого навчання:

розробка змісту та структури увідного інструктажу відповідно заданому типу уроку виробничого навчання;

демонстрація увідних інструктажів студентами.

4

10

3.

Розробка інструкційно-технологічної карти:

розробка змісту та структури інструкційно-технологічної карти відповідно заданої групи професій з урахуванням її специфіки;

перевірка розробленої інструкційно-технологічної карти на відповідність педагогічним вимогам дидактичного засобу.

4

10

Види та обсяг самостійних робіт

№п/п

Види й найменування самостійних робіт

Обсяг роботи

(год)

Бали

1.

Завдання №1:

Продемонструвати системний підхід при аналізі заданого предмету або явища з дисципліни.

Привести 2-3 власних приклади реалізації законів діалектики та категорій філософії в галузі машинобудування.

2

5

2.

Завдання №2:

Для трьох робітничих професій визначити елементи комплексної структури професійної діяльності на підставі аналізу кваліфікаційних характеристик.

Для конкретної робочої професії скласти функціональну структуру діяльності.

3

5

3.

Завдання №3:

3.1. Для заданої робітничої професії на підставі функціональної структури діяльності визначити елементи узагальненого об’єкту діяльності.

3.2. Скласти програму теоретичного та практичного навчання.

3.3. Скласти зведено-тематичний план професійної підготовки майбутнього робітника.

2

5

4.

Завдання №.4. Для заданих початкових умов: тип ПНЗ, дисципліна, тема, рівень знань по базовим дисциплінам учнівської групи скласти карту міжтемних зв’язків та визначити способи аналізу базових вмінь учнів.

2

5

5.

Завдання №5. Для заданої теми професійно-орієнтованої або спеціальної дисципліни, скласти логічну структуру навчального матеріалу, план та виписати нові поняття.

2

5

6.

Завдання №6. Визначити оперативні цілі навчання відповідно заданої теми, опис їх у формі переліку професійних дій учнів та еталонів цих дій.

2

5

7.

Завдання №7. Для заданих початкових умов:

Вибрати тип ООД та діяльності учня;

Скласти компоненти орієнтованої діяльності по темі;

обґрунтувати методи та засоби навчання, які будуть використовуватись при викладанні нового матеріалу.

1

5

8.

Завдання №8. Розробити систему контролю за ходом та результатами навчальної діяльності учнів ПНЗ.

1

5

9.

Написання курсового проекту

43

5

Страницы: 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Цікаве про педагогіку і навчання:

Експериментальна перевірка ефективності використання педагогічної технології дидактичної гри у процесі навчання іноземних мов
Експериментальна перевірка ефективності використання педагогічної технології дидактичної гри у навчанні іноземних мов молодших школярів як одного з механізмів функціонування розробленої нами моделі п ...

Особливості фізичного виховання дітей з вадами слуху
Фізичне виховання дітей з порушеннями слуху — один з важливих напрямків корекційно-педагогічної роботи — знаходиться в тісному зв'язку з усіма іншими сторонами виховання і навчання. Правильно організ ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net