Санітарно-гігієнічні умови в аудиторії

Педагогіка » Принцип модульності в організації навчально-пізнавальної діяльності студентів » Санітарно-гігієнічні умови в аудиторії

Сторінка 14

Таблиця Д2

Оцінки, отриманні групою Т-35

№ п/п

ПІБ

Сума балів

Рейтинговий коефіцієнт

Оцінка

1

Алексєєв Д.О.

40

0,8

5

2

Благодатний А.О.

35

0,7

4

3

Войтенко М.П.

45

0,9

5

4

Волошин О.В.

23

0,46

3

5

Глушко О.О.

32

0,67

4

6

Губарев А.А.

39

0,6

4

7

Данильченко О.В.

38

0,59

4

8

Катриченко В.С.

35

0,67

4

9

Колодка С.І.

35

0,71

4

10

Кочуро А.Е.

35

0,7

4

11

Кушнарєв Д.В.

20

0,52

3

12

Лобанів І.О.

32

0,68

4

13

Мангушев С.Г.

38

0,77

4

14

Нікітченко О.А.

35

0,76

4

15

Перехрест А.О

32

0,69

4

16

Прокопчено А.В.

20

0,51

3

17

Савченко А.В.

25

0,38

3

18

Скрипник А.В.

35

0,73

4

19

Солошенко І.М.

35

0,66

4

20

Тагільцев С.Г.

38

0,78

4

21

Федоров І.О.

35

0,77

4

22

Фоменко О.М.

45

0,88

5

Зміст модулів для спеціальності : 5.090240 «Технічна експлуатація автомобілів»

Модуля

Тема

Зміст модуля

Вид

контролю

Бали

Модуль

№ 1

Р.1Т-1 Основи сервісного ТО автомобілів. Технологічне обладнання що застосовується.

Суть планово попереджувальної системи ТО. Види ТО.

Періодичність та трудомісткість ТО. Види діагностування.

Технічні терміни.

Тести

5

Модуль

№ 2

Р.2 Т-1 Загальне діагностування двигуна.

Т-2 ТО та ПР КШМ і ГРМ

Т-3 ТО та ПР системи охолодження.

Т-4 То та ПР системи мащення.

Послідовність діагностування двигуна. Оцінити стан двигуна за зовнішніми ознаками.

Прослуховувати двигун.

Основні роботи ТО двигуна. ТО та ПР системи охолодження і мащення.

Тести

15

Модуль

№ 3

Р.2 Т- 5 ТО та ПР системи живлення карбюраторних двигунів.

Т-6 ТО та ПР системи живлення дизельніх двигунів.

Т-7 ТО та ПР системи живлення газобалонних автомобілів.

Діагностичні параметри системи живлення. ЩО,ТО-1,ТО-2,СО системи живлення.

ПР системи живлення.

Регулювання системи живлення .

Тести

15

Модуль

№4

Р.2 Т-8 Діагностування та встановлення кута випередження запалювання карбюраторних двигунів

Діагностичні параметри системи запалювання. ЩО,ТО-1,ТО-2,системи запалювання.

Тести

5

Модуль

№5

Р.2 Т-9 То та ПР трансмісії

Діагностичні параметри трансмісії автомобіля. ЩО,ТО-1,ТО-2,СО трансмісії автомобіля

Тести

5

Модуль

№6

Р.2 Т-10 ТО та ПР ходової частини автомобіля

Діагностичні параметри ходової частини автомобіля.

ЩО,ТО-1,ТО-2,СО ходової частини автомобіля

Тести

5

Модуль

№7

Р.2 Т-11 ТО та ПР механізмів керування

Діагностичні параметри механізмів керування

Тести

5

Модуль

№8

Р.2 Т-12 ТО та ПР кузова, кабіни , платформи

Діагностичні параметри Кузова, кабіни , платформи

Тести

5

Модуль

№9

Р.3 Т-13

Методи діагностування автомобілів.

Загальне та по елементне діагностування автомобілів

Діагностичні параметри автомобіля. Перелік загального та по елементного діагностування автомобіля.

Тести

5

КОНТРОЛЬНА РОБОТА ПО РОЗДІЛУ № 1- 2 За темами 1-13

80

Модуль

№ 10

Р.3 Т -1 Організація зберігання автомобілів.

Організація та керування виробництвом

Основи правил зберігання автомобілів.

Організація керування виробництвом

Тести

Тести

5

5

КОНТРОЛЬНА РОБОТА ПО РОЗДІЛУ 3 За темою 1

Модуль

№ 11

Р.4 Основи проектування виробничих підрозділів.

Т – 1 Основи проектування автотранспортних підприємств

Тип автотранспортних підприємств , Розрахунок виробничої програми АТП.

Тести

5

Модуль

№12

Р.4 Т – 2 Основи проектування станцій технічного обслуговування автомобілів.

Типи СТО – А. Розрахунок виробничої програми міських СТО-А.

Тести

5

Модуль

№13

Р.4 Т – 2 Основи проектування дорожніх СТО-А

Типи дорожніх СТО-А. Розрахунок виробничої програми дорожнього СТО-А.

Тести

5

КОНТРОЛЬНА РОБОТА ПО РОЗДІЛУ 4, За темами 1-2

КР

50

Модуль

№ 14

Лабораторна робота № 1-5

Практична робота

Залік

25

Модуль

№ 15

Лабораторна робота № 6 - 9

Практична робота

Залік

20

Модуль

№ 16

Лабораторна робота № 10 - 14

Практична робота

Залік

25

Модуль №17

Курсове проектування

Розробка курсового проекту за розділом 4

Залік

100

ЗАЛІКОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

КР

80

Модуль

№ 18

Виконання самостійної роботи

По розділам ! - 4

За темами розділів

Залік

30

ІСПИТ

Іспит

Страницы: 9 10 11 12 13 14 15

Цікаве про педагогіку і навчання:

Деякі проблеми активізації художньої діяльності в дитячому садку
Підготовленість дитини до школи - складний комплекс. Психологи відзначають два аспекти підготовки до школи дітей дошкільного віку : 1.Організація всієї виховної роботи, направленої на формування зага ...

Дидактичні умови формування пізнавальних інтересів учнів на уроках вивчення біології
Аналіз літератури по вищеназваній проблемі показав певний дефіцит досліджень, пов'язаних з розвитком пізнавального інтересу молодших школярів. Біля витоків цих досліджень стояли М.Н. Волокитіна, М.Ф. ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net