Санітарно-гігієнічні умови в аудиторії

Педагогіка » Принцип модульності в організації навчально-пізнавальної діяльності студентів » Санітарно-гігієнічні умови в аудиторії

Сторінка 14

Таблиця Д2

Оцінки, отриманні групою Т-35

№ п/п

ПІБ

Сума балів

Рейтинговий коефіцієнт

Оцінка

1

Алексєєв Д.О.

40

0,8

5

2

Благодатний А.О.

35

0,7

4

3

Войтенко М.П.

45

0,9

5

4

Волошин О.В.

23

0,46

3

5

Глушко О.О.

32

0,67

4

6

Губарев А.А.

39

0,6

4

7

Данильченко О.В.

38

0,59

4

8

Катриченко В.С.

35

0,67

4

9

Колодка С.І.

35

0,71

4

10

Кочуро А.Е.

35

0,7

4

11

Кушнарєв Д.В.

20

0,52

3

12

Лобанів І.О.

32

0,68

4

13

Мангушев С.Г.

38

0,77

4

14

Нікітченко О.А.

35

0,76

4

15

Перехрест А.О

32

0,69

4

16

Прокопчено А.В.

20

0,51

3

17

Савченко А.В.

25

0,38

3

18

Скрипник А.В.

35

0,73

4

19

Солошенко І.М.

35

0,66

4

20

Тагільцев С.Г.

38

0,78

4

21

Федоров І.О.

35

0,77

4

22

Фоменко О.М.

45

0,88

5

Зміст модулів для спеціальності : 5.090240 «Технічна експлуатація автомобілів»

Модуля

Тема

Зміст модуля

Вид

контролю

Бали

Модуль

№ 1

Р.1Т-1 Основи сервісного ТО автомобілів. Технологічне обладнання що застосовується.

Суть планово попереджувальної системи ТО. Види ТО.

Періодичність та трудомісткість ТО. Види діагностування.

Технічні терміни.

Тести

5

Модуль

№ 2

Р.2 Т-1 Загальне діагностування двигуна.

Т-2 ТО та ПР КШМ і ГРМ

Т-3 ТО та ПР системи охолодження.

Т-4 То та ПР системи мащення.

Послідовність діагностування двигуна. Оцінити стан двигуна за зовнішніми ознаками.

Прослуховувати двигун.

Основні роботи ТО двигуна. ТО та ПР системи охолодження і мащення.

Тести

15

Модуль

№ 3

Р.2 Т- 5 ТО та ПР системи живлення карбюраторних двигунів.

Т-6 ТО та ПР системи живлення дизельніх двигунів.

Т-7 ТО та ПР системи живлення газобалонних автомобілів.

Діагностичні параметри системи живлення. ЩО,ТО-1,ТО-2,СО системи живлення.

ПР системи живлення.

Регулювання системи живлення .

Тести

15

Модуль

№4

Р.2 Т-8 Діагностування та встановлення кута випередження запалювання карбюраторних двигунів

Діагностичні параметри системи запалювання. ЩО,ТО-1,ТО-2,системи запалювання.

Тести

5

Модуль

№5

Р.2 Т-9 То та ПР трансмісії

Діагностичні параметри трансмісії автомобіля. ЩО,ТО-1,ТО-2,СО трансмісії автомобіля

Тести

5

Модуль

№6

Р.2 Т-10 ТО та ПР ходової частини автомобіля

Діагностичні параметри ходової частини автомобіля.

ЩО,ТО-1,ТО-2,СО ходової частини автомобіля

Тести

5

Модуль

№7

Р.2 Т-11 ТО та ПР механізмів керування

Діагностичні параметри механізмів керування

Тести

5

Модуль

№8

Р.2 Т-12 ТО та ПР кузова, кабіни , платформи

Діагностичні параметри Кузова, кабіни , платформи

Тести

5

Модуль

№9

Р.3 Т-13

Методи діагностування автомобілів.

Загальне та по елементне діагностування автомобілів

Діагностичні параметри автомобіля. Перелік загального та по елементного діагностування автомобіля.

Тести

5

КОНТРОЛЬНА РОБОТА ПО РОЗДІЛУ № 1- 2 За темами 1-13

80

Модуль

№ 10

Р.3 Т -1 Організація зберігання автомобілів.

Організація та керування виробництвом

Основи правил зберігання автомобілів.

Організація керування виробництвом

Тести

Тести

5

5

КОНТРОЛЬНА РОБОТА ПО РОЗДІЛУ 3 За темою 1

Модуль

№ 11

Р.4 Основи проектування виробничих підрозділів.

Т – 1 Основи проектування автотранспортних підприємств

Тип автотранспортних підприємств , Розрахунок виробничої програми АТП.

Тести

5

Модуль

№12

Р.4 Т – 2 Основи проектування станцій технічного обслуговування автомобілів.

Типи СТО – А. Розрахунок виробничої програми міських СТО-А.

Тести

5

Модуль

№13

Р.4 Т – 2 Основи проектування дорожніх СТО-А

Типи дорожніх СТО-А. Розрахунок виробничої програми дорожнього СТО-А.

Тести

5

КОНТРОЛЬНА РОБОТА ПО РОЗДІЛУ 4, За темами 1-2

КР

50

Модуль

№ 14

Лабораторна робота № 1-5

Практична робота

Залік

25

Модуль

№ 15

Лабораторна робота № 6 - 9

Практична робота

Залік

20

Модуль

№ 16

Лабораторна робота № 10 - 14

Практична робота

Залік

25

Модуль №17

Курсове проектування

Розробка курсового проекту за розділом 4

Залік

100

ЗАЛІКОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

КР

80

Модуль

№ 18

Виконання самостійної роботи

По розділам ! - 4

За темами розділів

Залік

30

ІСПИТ

Іспит

Страницы: 9 10 11 12 13 14 15

Цікаве про педагогіку і навчання:

Дослідно-експериментальна перевірка ефективності формування організаційних умінь і навичок
На основі аналізу психолого-педагогічної та методичної літератури, а також власних спостережень за навчально-виховним процесом у початковій школі нами виявлено, що формування організаційних умінь і н ...

Труднощі навчання читання
Процес навчання читання іноземною мовою ускладнюється цілим рядом об'єктивних та суб'єктивних факторів. Насамперед, учитель повинен враховувати об'єктивні труднощі орфографічної системи виучуваної мо ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.educationua.net