Санітарно-гігієнічні умови в аудиторії

Педагогіка » Принцип модульності в організації навчально-пізнавальної діяльності студентів » Санітарно-гігієнічні умови в аудиторії

Сторінка 2

Зона освітлення має забезпечувати високий рівень зорової функції - 1000—1200 лк. Нормування умов природного освітлення проводиться за відносною величиною - коефіцієнтом природного освітлення (КПО).

Рекомендований гігієністами рівень природного освітлення (600 лк) на робочій поверхні можливий при КПО 2,5%, а оптимальний рівень (1260) - при КПО 5%. КПО в навчальних аудиторіях повинен відповідати нормам. При однобічному боковому освітленні нормується мінімальне значення КПО на відстані 1 м від стіни, найбільш віддаленій від вікон, на перехресті вертикальної поверхні характерного розрізу аудиторії і умовної робочої поверхні (або підлоги). При двобічному освітленні мінімальне значення КПО нормується посередині аудиторії на перехресті вертикальної площини характерного розрізу аудиторії і умовної робочої поверхні або підлоги. При верхньому і боковому природному освітленні нормується середнє значення КПО на перехресті вертикальної поверхні, характерного розрізу аудиторії і умовної поверхні (або підлоги).

Рівномірність освітлення на робочому місці - це відношення мінімального освітлення до максимального, що має складати не більше 0,3.

Достатність і рівномірність освітлення можна оцінити за світловим коефіцієнтом (СК), який залежить від розміру вікон, конфігурації їх, кількості. Найбільш раціональна форма вікон - прямокутна, висота - 2-2,5 м, ширина 1,8-2,0 м, верхній край вікна має бути на відстані 0,15-0,3 м від стелі. Ширина простінків між вікнами повинна бути не більша 0,5 м, висота підвіконня 0,7-0,8 м.

Для забезпечення нормованої величини СК слід передбачити:

• кут, під яким видно небо з найбільш віддаленого робочого місця від вікна, повинен бути не меншим 5°; коефіцієнт затінення не менше 3; висадження високих дерев на відстані не меншій як 10 м від вікон академії;

• заборону розміщення на підвіконнях у навчальних аудиторіях кімнатних квітів;

• очищення віконного скла 1-2 рази на місяць зсередини аудиторії і не менше 3 разів на рік знадвору; колір поверхні стелі, стін, меблів повинен бути жовтим, зеленим, світло-коричневим. Ці кольори можуть добавлятися як відтіночні до білого, сірого, світло-сірого; стелю, верхні частини стін, віконні рами та двері слід фарбувати в білий колір, коефіцієнт відбиття якого 0,8; в кабінетах технічних засобів навчання (ТЗН) стіна, яка є фоном для екрана (телевізор, кінопроектор), повинна бути пофарбована в жовтий або світло-коричневий колір з коефіцієнтом відбиття 0,6; класна дошка повинна мати матову поверхню, пофарбовану в темно-зелений, коричневий колір з коефіцієнтом відбиття 0,1-0,2.

На всі полімерні матеріали, які використовуються для виготовлення меблів, настилу підлоги в академії, слід мати дозвіл МОЗ України.

Оптимальне відношення яскравості для «зошит — парта» становить 4:1, «класна дошка - зошит» — 1:5-1:6,5, «вікно - зошит» -7:1, «аудиторна дошка - вікно» - 1:12. Допустимими рекомендуються такі співвідношення яскравості для поверхні: «зошит -парта» -2:1-3:1, «аудиторна дошка-зошит» - 1:3, 1:8-1:10, «вікно — зошит» - 15:1-17:1, «аудиторна дошка - вікно» — 1:5.

Оптимальні і допустимі з гігієнічного погляду якісні показники природного освітлення для основних поверхонь навчального процесу можуть бути при відповідних коефіцієнтах відбиття поверхонь «зошит - парта» при коефіцієнті відбиття парти — 0,16, а допустимі при Р = 0,3, для поверхонь «аудиторна дошка дошка — зошит» і «аудиторна дошка — вікно» при Рдошка=0,45, при цьому середній коефіцієнт відбиття повинен складати не менше 0,45.

В Україні від вересня до травня необхідно підвищувати рівень освітлення навчальних аудиторій за допомогою штучного (додаток 2.1). Для освітлення третього ряду парт слід у навчальних аудиторіях передбачати окреме включення другого ряду електроламп. Необхідно використовувати фотоелектричне реле, яке включає автоматичне штучне освітлення при зниженні рівня натурального освітлення приміщень.

Рівень штучного освітлення й електротехнічне устаткування навчальних приміщень, освітлення території академії повинні відповідати СНиП 11-4-79, СН 544-82, СН 541-82, ДСТУ БВ.2.2-6-97.

Штучне освітлення аудиторії може бути забезпечено люмінесцентними лампами та лампами розжарювання з відповідною арматурою, яка повинна давати розсіяне світло.

Рівень штучного освітлення аудиторії має бути при використанні ламп розжарювання 150 лк і 300 лк при лампах люмінесцентних. В аудиторії слід передбачити систему загального освітлення. Освітлювальна арматура має забезпечувати високу рівномірність освітлення аудиторії, відсутність осліплення в результаті великої яскравості.

Люмінесцентні світильники повинні давати розсіяне світло, а для ламп розжарювання характерне повністю відбите, або переважно відбите світлорозповсюдження.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Цікаве про педагогіку і навчання:

Характеристика державних і суспільних вимог до реалізації економічної освіти
Економічна освіта стала потребою сьогодення. Вона покликана сформувати в громадян України не тільки знання, діловитість, підприємництво, а й найголовніше — економічну культуру. Економічна освіта спри ...

Сучасні форми, методи та технології формування навчальної діяльності учнів молодших класів
Стандарти загальної освіти поставили перед масовою початковою школою нові завдання, які припускають її переорієнтацію від навиково-освітньою до особово-орієнтованої розвиваючої моделі навчання. Дане ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.educationua.net