Санітарно-гігієнічні умови в аудиторії

Педагогіка » Принцип модульності в організації навчально-пізнавальної діяльності студентів » Санітарно-гігієнічні умови в аудиторії

Сторінка 4

Таблиця 4.1.2

Енергетичні затрати при виконанні м’язами механічної роботи

Частини тіла зайняті роботою

Кількість затраченої енергії при умовних степенях інтенсивності роботи, кДж/хв

1

2

3

Кисті та пальці рук

1,7(1,3-2,5)

3,0(2,5-3,8)

4,2(3,8-5,0)

Руки

4,6(2,9-5,9)

7,6(5,9-9,2)

10,9(9,2-12,6)

Руки й тулуб, а також водночас робота трьох або чотирьох кінцівок.

13,9(10,5-16,8)

21,0(16,8-25,2)

30,2(25,5-35,7)

Система „людина-машина” складається з людини-оператора (групи операторів) і машини (технічних пристроїв), за допомогою якої оператор здійснює трудову діяльність (ГОСТ 21033-75).

Під людиною-оператором розуміється людина, що здійснює трудову діяльність, основу якого складає взаємодію з предметом праці, машиною і зовнішнім середовищем за допомогою інформаційної моделі й органів керування.

Дії оператора можуть бути практичними і розумовими. До розумових дій відносяться: перцептивні, за допомогою яких формується цілісний образ предметів; мнемічні, що входять до складу діяльності запам'ятовування і відтворення якого-небудь матеріалу; розумові, з яких складається розумове рішення задач. До практичних дій відносяться: рухові і мовні. За допомогою цих дій оператор реалізує рішення по керуванню процесом.

Вважається, що розумова праця – це легка праця, тому що в даному випадку енерговитрати значно нижче, ніж при фізичній праці. Однак з фізіологічної точки зору при розумовій праці мозок виконує функції не тільки координаційні, але й основного працюючого органа. При цьому значно активізуються функції центральної нервової системи, ускладнюється прийом і переробка інформації, зростає роль уваги, пам'яті, напруги і навантаження зорового і слухового аналізаторів.

Ця праця поєднує роботи, зв'язані з прийомом і переробкою інформації, що вимагають переважної напруги уваги, сенсорного апарата, пам'яті, а також активізації процесів мислення, емоційної сфери (керування, творчість, викладання, наука, навчання і т.п.)

Праця викладача і медичного працівника – постійний контакт із людьми, підвищується відповідальність, дефіцит часу й інформації для ухвалення рішення. Що обумовлює високий ступінь нервово-емоційної напруги.

Тривале розумове навантаження впливає на психічну діяльність: погіршуються функції уваги (обсяг концентрація, переключення), пам'яті (короткочасного і довгострокової), сприйняття (з'являється велике число помилок).

Н.Є. Введенський сформулював наступні загальні основні фізіологічні умови продуктивної розумової роботи:

У роботу потрібно «входити» поступово;

Необхідно дотримувати визначений ритм роботи, що сприяє виробленню навичок і сповільнює розвиток стомлення;

Варто дотримуватися звичайної послідовності і систематичності в роботі, що забезпечує більш тривале збереження робочого стану;

Правильне чергування розумової праці з відпочинком або фізичною попереджає розвиток стомлення, підвищує працездатність;

Висока працездатність зберігається при систематичній діяльності, що забезпечує вправу і тренування.

Виконання вище перерахованих умов сприяє удосконалюванню й автоматизації навичок у розумової, особливо в операторській роботі.

Рефлексопрофілактика. Рефлексопрофілактика - це застосування методів рефлексотерапії в здорової людини для підвищення його захисно-пристосувальних механізмів.

Основні області застосування рефлексопрофілактики це:

1. Рефлексопрофілактика професійного стресу шляхом підвищення адаптаційних можливостей організму. Оптимальним рішенням профілактики професійного стресу є можливість сполучення підвищення загальної адаптації з впливом на ті органи, системи і функції організму, що випробують найбільше навантаження під впливом несприятливих факторів зовнішнього середовища. Такими можливостями володіє рефлексопрофілактика.

Рефлексоадаптируючим впливом вдається оптимізувати течію нейрофізіологічних і психічних процесів, що мають відношення до ефективності навчання і тренування. Наприклад, 2-х хвилинні роздратування активних точок приводять до достовірного скорочення часу рішення тестових задач і зниженню кількості помилок.

Точковий вплив сприяє підвищенню адаптивних можливостей організму до роботи з впливом екстремальних факторів середовища і підтримці нормального рівня протікання основних професійно важливих психічних процесів (пам'яті, уваги, сприйняття й ін.).

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Цікаве про педагогіку і навчання:

Козацька педагогіка й сучасна освіта
„ Ми не лукавили з тобою. Ми просто йшли. У нас нема Зерна неправди за собою .” Т.Шевченко. Своєрідність сучасного розвитку України характеризується відродженням коренів нашої національної минувшини: ...

Розвиток творчої особистості у позашкільній виховній діяльності
Позакласна виховна діяльність спрямовані на виховання гармонійної особистості. Ця діяльність заснована на законах творчості, які передбачають залучення дітей до реальної співтворчості, інтелектуально ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.educationua.net