Санітарно-гігієнічні умови в аудиторії

Педагогіка » Принцип модульності в організації навчально-пізнавальної діяльності студентів » Санітарно-гігієнічні умови в аудиторії

Сторінка 8

Виберемо три контрольні точки А,В,С.

По заданій висоті і відстані d виписуємо значення e , що можуть впливати на створення освітленості. Для кожної групи світильників приводимо всі значення e ,до e даного зводимо в таблицю.

А

Число світильників

Відстань d

Умовна освітленість 100е

Кут a

Сила світла I

a

e=e

ne

2

2

3

1

1,9

2,9

9,5

6,4

3,93

18

34

45

320

270

230

30,4

17,28

9,04

60,8

34,56

27,2

=122,56

4

2

1

1,9

9,5

6,4

18

34

320

270

30,4

17,28

121,6

34,56

=156,16

3

1

1

1

2,5

1

1,9

3,9

4,6

9,5

6,4

2,4

40

18

34

53

250

320

270

180

11,5

30,4

17,28

4,32

34,5

30,4

17,28

4,32

=86,5

У подальших обчисленнях приймаємо точку з найменшим значенням =86,5

відповідно до формули:

Ф=

Ф= =4300 лм

Вибираємо з довідкових матеріалів лампу типу «Г» потужністю 300 Вт, Ф = 4300 лм

У магістерській роботі згідно задачам, поставленим по темі роботи

- проведений методичний огляд за станом модульно-рейтингового навчання в педагогічній науці і практиці, уточнено і розкрито зміст поняття «модуль», „модульна одиниця”, „рейтинг”;

- на основі теоретичного аналізу обґрунтовано доцільність впровадження модульно-рейтингової технології навчання;

- вивчені теоретичні основи розробки модульно-рейтингової технології, принципи побудови і функціонування, цілі модульно-рейтингової технології;

- розроблена модульна технологія викладання дисципліни «Технічна експлуатація автомобілів» на основі структуризації навчального матеріалу;

- розроблені критерії оцінки сформованості знань студентів, що навчаються за інноваційною технологією;

- здійснена підготовка до проведення дослідницької роботи – педагогічного експерименту по упровадженню модульно-рейтингової технології в процес навчання (проведення констатуючого експерименту);

- проведено порівняльний експеримент по визначенню впливу впровадження технології викладання дисципліни „Технічна експлуатація автомобілів” на якість успішності.

На підставі літературного дослідження сформульовані основні положення модульно-рейтинговій технології з дисципліни „Технічна експлуатація автомобілів”.

1. На основі літературного огляду зроблено висновок про доцільність використання модульної технології при викладанні методики професійного навчання. Аналізом літературних даних доведено, що сприятливі умови для формування пізнавальної активності студентів створює модульний підхід до організації їх навчальної діяльності. Сутність його полягає у тому, що студент більш самостійно може працювати із запропонованою йому індивідуальною навчальною програмою, яка включає цільову програму дій, банк інформації і методичне керівництво для досягнення поставлених дидактичних цілей.

Страницы: 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Цікаве про педагогіку і навчання:

Теоретичні аспекти формування правильності мовлення майбутніх вчителів початкових класів
Правильність – одна з визначальних ознак культури мовлення. За тлумаченням сучасних словників, правильний: 1) який відповідний дійсності; 2) який відповідний встановленим правилам, нормам; 3) безпоми ...

Народна педагогіка – першооснова національної системи навчання та виховання
Народна педагогіка – галузь педагогічних знань і досвіду народу, що виявляється в домінуючих поглядах на мету, завдання, засоби і методи виховання і навчання. Народна педагогіка стала першоосновою ст ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net