Санітарно-гігієнічні умови в аудиторії

Педагогіка » Принцип модульності в організації навчально-пізнавальної діяльності студентів » Санітарно-гігієнічні умови в аудиторії

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

Сторінка 9

2. Розроблена модульна програма змісту навчальної дисципліни. Розробка і впровадження методики навчання на основі модульно-рейтингової технології складається з аналізу змісту навчальної дисципліни „Технічна експлуатація автомобілів”, з ціллю більш логічної побудови послідовності викладення матеріалу.

3. Розроблено контрольний апарат для використання при модульній технології навчання.

4. Результати використання інноваційної технології дозволили підтвердити її результативність. Показники якості навчання в експериментальній групі вище ніж у контрольній. Таким чином, за результатами експерименту можна стверджувати, що впровадження модульної технології навчання забезпечує більш міцні і глибокі теоретичні знання та практичні вміння і значно підвищує якість навчання.

5. Результати проведеного дослідження дають підставу визначити деякі умови ефективного управління формуванням пізнавальної активності в структурі модульної організації навчання:

а) розподіл навчального матеріалу (змісту навчання) на модулі та навчальні елементи повинен узгоджуватись із закономірностями й логікою пізнавальної діяльності, структурою наукового знання;

б) модульна організація навчання повинна супроводжуватись комплексним різнорівневим діагностико-діяльнісним рейтинговим контролем, що дозволяє на основі синтезу його типів, форм і методів організації, вийти на нову, не можливу при їх автономному використанні методику управління якістю знань, умінь і навичок студентів на вищих рівнях їх інтелектуальних труднощів;

в) поетапна організація навчання та методика оцінки якості навчання студентів повинні поступово нарощувати інтелектуальне навантаження студентів, послідовно вимірювати і на цій основі коригувати їх діяльність у процесі оволодіння матеріалом певного модуля, виводячи її результати на визначений рівень у кожному з них, і таким чином гарантувати досягнення запланованої якості на завершення вивчення предмета;

г) вибір методики навчання повинен забезпечувати оволодіння системою знань, розвиток особистості в цілому і, передусім, формування пізнавальної активності;

д) узгодження навчальної та контролюючої діяльності повинно ставити зміст і методику навчання у залежність від його кінцевих (на етапах – від етапних) цілей та знаходити відбиток у планово-контрольних дидактичних матеріалах.

6. Вище сказане підтверджує гіпотезу дослідження і свідчить про досягнення поставленої мети і вирішення задач дослідження. Модульна система може бути використана при вивченні будь-якої загально-технічної і спеціальної дисципліни в процесі підготовки спеціалістів машинобудівного профілю. Головні її особливості модульна побудова вивчаючих дисциплін, рівнева підготовка, рейтингова атестація студентів.

Модульна система забезпечує варіативність вивчення окремої навчальної дисципліни і індивідуалізація підготовки, стимулює самостійність та регулярність навчальної роботи студентів.

Результати дослідження дозволяють рекомендувати використання модульно-рейтингової технології при викладанні дисципліни „Технічна експлуатація автомобілів”.

Робоча навчальна програма з методики професійного навчання для спеціальності 6.01.01.04.37 Комп’ютерні технології в машинобудуванні. 6.01.01.04.08 Професійне навчання. Технологія і обладнання автоматизованого виробництва в машинобудуванні та приладобудуванні

Лекційні заняття

№п/п

Зміст

Обсяг лекційних занять (год)

Розділ 1: Загальні відомості про педагогічну діяльність.

1.1

Методика професійного навчання як наука та навчальний предмет.

2

1.2

Системнй підхід про процесу навчання та його реалізація при аналізі педагогічної діяльності.

Схема управління процесом навчання.

Загальна характеристика дидактичного проектування.

2

Розділ 2: Основи дидактичного проектування

2.1

Методика аналізу професійної діяльності майбутнього спеціаліста з метою формування змісту освіти.

4

Методика формування навчального плану підготовки спеціалістів технічного профілю.

Методика конструювання програми теоретичної та практичної підготовки.

2

2

2.2

Методика аналізу та прогнозування мети навчання.

Загальна характеристика діяльності інженера-педагога з прогнозування мети навчання.

Поняття стратегічної мети в процесі навчання та способі його опису.

Методика постановки тактичних цілей при навчанні окремих технічних дисциплін.

Методика конкретизації мети на рівні окремих тем заданої дисципліни.

6

2

2

2

2.3

Методика аналізу і діагностування стану навчального процесу.

Загальна характеристика етапу аналізу стану процесу навчання.

4

2

Методика аналізу технічних та дидактичних засобів навчання

Методика аналізу базових знань та досягнень особистості учня.

2

2.4

Методика проектування змісту навчального матеріалу.

Методика вибору джерел навчальної інформації.

Методика проектування плану викладання навчальної теми; розробки тексту та конспекту.

6

2

4

2.5

Методика розробки дидактичних технологій.

Методика вибору мотиваційних технологій.

Методика вивчення нового матеріалу у рамках теоретичного навчання.

Орієнтована основа діяльності (ООД) та методи її формування.

Методика формування ООД. Заходи педагогічної майстерності під час викладання нового матеріалу. Активізація пізнавальної діяльності учнів.

Методика формування технічного мислення.

Методика підготовки та проведення лабораторно-практичних робіт.

12

2

2

4

2

2

2.6

Методика проектування виробничого навчання.

Дидактичні особливості дидактичного навчання.

Типи виробничих процесів та характеристика систем виробничого навчання.

Методика формування ООД та практичних дій у рамках виробничого навчання.

12

4

2

4

Розділ 3: Контроль процесу формування професійної діяльності.

3.1

Контроль за процесом формування професійної діяльності у рамках теоретичного та практичного навчання.

Система контролю. Вибір методів та форм контролю у рамках теоретичного та практичного навчання.

Вимоги до контролю. Методика складання контрольних запитань та карток-завдань до машинобудівних дисциплін.

Методика об”єктивної оцінки умінь.

4

2

2

Розділ 4: Організація навчального процесу та комунікативна діяльність

4.1

Методика організації та планування за темою, розділом та дисципліною професійного навчання.

Види планування; характеристика основних документів, що відображають порядок та організацію здійснення навчального процесу.

Методика складання поурочно-тематичного плану у рамках теоретичного та практичного навчання.

2, курсовий проект

4.2

Часткові методики викладання окремих тем професійної підготовки машинобудівника.

Характеристика та методика викладання занять з там, що мають загальні особливості.

4

Страницы: 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Цікаве про педагогіку і навчання:

Деякі офіційні документи Адамівської Січі
Доки Україна мала козацтво, доти вона була або незалежна, або автономна. Оволодіваючи козацькою духовністю і вступаючи до лав козацтва, українці ставали славним і звитяжним братством лицарів волі, че ...

Види театралізованої діяльності та їх характеристика
Важливе значення для організації театралізованої діяльності дітей та керівництва нею має визначення змісту, функціонального призначення, специфіки мовленнєвих завдань у кожному з її видів. У таблиці ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educationua.net