Робота з педагогічними кадрами в період атестації

Педагогіка » Підвищення кваліфікації педагогічних кадрів » Робота з педагогічними кадрами в період атестації

Атестація педагогічних кадрів — одне із важливих питань методичної роботи в закладі або установі освіти. Освітній заклад або установа забезпечує погреби га права громадян на розвиток, виховання дитини, на загальну середню освіту. Сучасний заклад освіти являє собою складний механізм, який об'єднує багато напрямків діяльності:

Навчальний процес;

Виховний процес;

Методична робота (науково-методична робота);

Експериментальна (інноваційна) діяльність:

Психологічне забезпечення;

Допоміжний напрямок (забезпечення навчально-виховного процесу необхідними умовами діяльності).

Реалізація усіх напрямків діяльності освітніх закладів здійснюється педагогічними працівниками. Чим вище науково-теоретичний і загальнокультурний рівень педагогічного працівника, його професійна майстерність, тим ефективніше стають навчально-виховний процес та результативність діяльності освітнього закладу.

Виходячи з цього, особливого значення набуває грамотна й послідовна робота адміністрації освітнього закладу з педагогічними кадрами, до якої входить і атестація педагогічних працівників. Керівник навчального закладу або освітньої установи та його заступники є організаторами і керівниками атестаційного процесу. їхнім обов'язком перш за все є створення у школі системи атестаційної роботи. Як правило роботу, пов'язану з атестацією педагогічних кадрів, згідно з розподілом функціональних обов'язків, організовують і проводять заступники керівника з навчальної або навчально-методичної роботи.

Атестація педагогічних працівників може виконати покладену на неї функцію лише за умови включення її з одного боку в систему управлінської діяльності та з іншого боку в систему методичної роботи, спрямованої на забезпечення розвитку творчої ініціативи, підвищення рівня професійної майстерності та якості педагогічної праці.

Атестацію слід розглядати як складову діяльності педагогічного колективу, яка проводиться протягом усього навчального року. Виходячи з цього, робота з педагогічними кадрами повинна бути відображена у річному плані роботи освітнього закладу.

У вступі до річного плану роботи доцільно:

Підкреслити результативність науково-методичної роботи з педагогічними кадрами щодо підвищення їх професійної майстерності.

Вказати кількісні та якісні показники стосовно кваліфікаційних рівнів педагогічних працівників.

Накреслити завдання, пов'язані із забезпеченням підвищення рівня професійної компетенції педагогів.

В основній частині річного плану робота з педагогічними кадрами планується окремим розділом і може носити такі назви:

Науково-методична робота з педагогічними кадрами;

Робота з кадрами;

Робота з педагогічними кадрами:

Кадри;

Управління підвищенням професійної кваліфікації педагогів;

Робота з учасниками навчально-виховного процесу.

Планування підготовки до атестації педагогічних працівників.

Планування атестації педагогічних працівників поділяється на перспективне та поточне. Перспективне планування складається терміном на п'ять років і здійснюється з метою виявлення педагогічних працівників, які підлягають атестації, їх відповідної підготовки до атестації.

Для зручності перспективного планування доцільне створення бази даних кількісно-якісного складу педагогічних працівників закладу. Така база даних складається з метою обліку педагогічних працівників закладу (установи, району, міста) на підставі щорічної звітної форми РВК "Списки педагогічних працівників на 5 жовтня поточного навчального року".

Іншою формою обліку педагогічних працівників може бути картотека педагогічних кадрів закладу.

Цікаве про педагогіку і навчання:

Досвід вивчення здорового способу життя
Викладене трактування ЗСЖ дозволяє більш широко висвітлили досвід соціологічних досліджень у близьких сферах. Як зазначалось, один з багатьох дослідницьких підходів розглядає здоров’я і добробут у ко ...

Особливості статевого розвитку молодших школярів
Молодший шкільний вік – період від сформованої статевої ідентичності до початку статевого дозрівання, від 6-7 до 11 років. Індивідуальні границі цього періоду можуть коливатися, особливо якщо їх оцін ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net