Перші дошкільні навчальні заклади, перші вихователі

Педагогіка » Історія становлення та розвитку професії вихователя дітей дошкільного віку » Перші дошкільні навчальні заклади, перші вихователі

Сторінка 2

Садок містився в п’яти кімнатах. У закладі працював лікар, для дітей організовувались прогулянки, свята, проводились фребелівські заняття. Діти отримували дворазове харчування. Київське товариство широко пропагувало ідею суспільного дошкільного виховання. У 1911 р. ним було створено перше в країні періодичне видання, повністю присвячене питанням дошкільного виховання, – журнал «Дошкольное воспитание», у якому висвітлювалися питання теорії та практики виховання в Росії, Західній Європі та США. Журнал сприяв творчому об’єднанню педагогів і діячів дошкільного виховання, являв собою місце обміну досвідом з питань організації, утримання, змісту та методів роботи дошкільних закладів. Деякі існуючі на той час платні приватні дитячі садки працювали в єдності з початковою школою, такими були: Фребелівський дитячий садок-елементарна школа – заснований з 1905 року в Керчі та відкритий у 1914 році в Сімферополі дитячий садок-елементарна школа Е. Нергер. Діяльність педагогічних товариств, які існували на той час, сприяла появі народних дитячих садків. Зокрема, у Києві у 1905 р. було відкрито 5 народних дитячих садків, на початок 1917 р. – 11, окрім того у містах Житомирі, Севастополі, Харкові, Черкасах, Чернігові та інших існувало 13 приватних садків. В Україні у період з 1914 – 1915 рр. працювало 38 дошкільних закладів, які відвідувало 935 дітей. У більшості джерел зазначається, що держава не виділяла коштів на фінансування дошкільних закладів, але у статті М.

Чехова „Збільшення казенних асигнувань на дошкільне виховання в Росії” наведено дані кошторису Міністерства народної просвіти за 1911 р., у якому зазначається: Київському товариству народних дитячих садків – 3500 карб., дитячому садку в місті Харкові – 1000 карб., дитячому садку в Севастополі – 400 карб., також по 2000 карб. було надано „на курси, що готують керівниць дитячих садків” Київському товариству народних дитячих садків і Київському Фребелівському товариству[5, с.14].Дитсадки в Україні, як і решта навчально-виховних закладів, були російськомовними, за змістом виховання й навчання відірваними від української культури та духовного життя українського народу. Усі існуючі в Україні дитячі садки було відкрито з ініціативи та на кошти приватних осіб або педагогічних товариств. Українські педагогічні діячі в 1916 р. звернулися до Міністерства народної освіти з проханням про введення дошкільного виховання до державної системи освіти та державного фінансування. На жаль, це питання не було вирішено позитивно. Вивчення матеріалів, які стосуються питань виникнення перших дошкільних закладів в Україні в кінці ХІХ – на початку ХХ століття, - дозволяє констатувати: суспільне дошкільне виховання в Україні було започатковане діячами освіти та приватними особами. Перші заклади створювалися на громадські кошти, внески членів суспільних товариств, пожертвування та кошти земств, дошкільні заклади не були включені до державної освітньої системи. У досліджуваний історичний період була створена певна система закладів дошкільного виховання – дитячі садки, ясла, ясла-притулки, осередки та майданчики. Значну роль у розвитку й поширенні ідей суспільного виховання дітей дошкільного віку та підготовки педагогів для дошкільних закладів відігравали педагогічні товариства. Саме в цей історичний період ще не існувало чіткого уявлення про організацію роботи дитячого садка, не було визначено зміст навчально-виховної роботи та майже повністю було відсутнє методичне забезпечення дошкільних закладів.

Страницы: 1 2 

Цікаве про педагогіку і навчання:

Емпатія у педагогічному спілкуванні
У Концепції національного виховання розглядаються основні завдання, принципи роботи школи України, вимоги до організації виховної роботи в системі освіти (Україна XXI ст). Педагогічне спілкування - ц ...

Роль мотивації у вивченні іноземної мови на початковому етапі
Як відомо, велике значення в організації учбового процесу грає мотивація навчання. Вона сприяє активізації мислення, викликає інтерес до того або іншого виду занять, до виконання тієї або іншої вправ ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net