Електронні видання та ресурси

Педагогіка » Використання робочих зошитів, підручників та електронних ресурсів на уроках біології у 8 класі » Електронні видання та ресурси

Сторінка 3

4. Будова і функції гортані. (Розповідь учителя з використанням таблиці, демонстрацією моделі гортані.)

5. Трахея і бронхи, особливості їх будови. (Бесіда з демонстрацією таблиці, муляжу торса людини, вологого препарату.) Дати відповідь на запитання: «Чому трахея має півкільця, а бронхи – кільця із хрящової тканини?»

6. Будова і функції легень. (Розповідь з елементами бесіди.) Виконання завдань: 1) на мал. 62 на с. 131 підручника знайдіть бронхи, бронхіальне дерево, альвеоли, капілярну сітку; 2) розкажіть про їх функції.

II. Закріплення знань учнів про органи дихання, їх будову і значення.

1. Демонстрування діафільму «Будова і робота органів дихання».

2. Складання учнями таблиці «Органи дихання і їх функції» та заповнення в робочому зошиті.

Частини

Органи

Будова

Функції

Повітроносні шляхи

1. Носова порожнина

2. Носоглотка

3. Гортань

4. Трахея

5. Бронхи

Легені

Легені (альвеоли)

III. Домашнє завдання. Вивчити § 33.

Поміркуйте:

1). У чому полягає біологічне значення появи у ссавців альвеол і збільшення їх кількості у людини.

2). У період внутрішньоутробного розвитку в людини формуються легені у вигляді мішечків з гладенькими стінками. Бронхи і легеневі пухирці розвиваються пізніше. Про що це свідчить?

Газообмін у легенях і тканинах. Значення газообміну та клітинного дихання для організму

Освітні цілі: показати значення газообміну в легенях і тканинах, роль дифузії в цих процесах; на прикладі дифузії газів показати взаємодію біологічних і фізичних явищ в організмі; зробити висновок про необхідність громадської боротьби за чисте повітря та додержання правил особистої гігієни дихання.

Основні поняття і терміни: газообмін, вдихуване (видихуване, альвеолярне повітря), дифузія, парціальний тиск, газообмін, оксигемоглобін, артеріальна (венозна) кров.

Обладнання: дихальні клапани, моделі будови легень, гортані.

Структура уроку, основний зміст і методи роботи.

I. Актуалізація опірних заннь.

Перевірка знань про голосовий апарат. (Розповіді учнів з використанням таблиць і моделей гортані.)

II. Вивчення нового матеріалу.

1. Склад вдихуваного і видихуваного повітря (самостійна робота за статтею «Газообмін у легенях і тканинах» § 35 та мал. 64, 66 на с. 135, 137 підручника).

2. Демонстрація дослідів: «Виявлення води у видихуваному повітрі», «Виявлення вуглекислого газу у видихуваному повітрі».

3. Обмін газів у легенях. (Розповідь учителя з елементами бесіди.)

4. Самостійна робота з мал. 65 на с. 136 підручника. Розгляньте малюнок, зробіть висновки про будову і функції альвеол.

5. Транспортування кисню із легень у тканини. (Бесіда з використанням таблиці «Схема кровообігу людини».)

6. Обмін газів у тканинах. Залежність дифузії газів від біологічних факторів – швидкості руху крові, обумовленою нервовою і гуморальною регуляцією. (Розповідь учителя з елементами бесіди.)

7. Формування висновків про єдність фізичних закономірностей у живій і неживій природі і залежність проявів фізичних процесів від біологічних факторів.

III. Закріплення знань учнів.

1. Покажіть графічно зміну кількості вуглекислого газу в приміщеннях з такими об'ємами повітря: 200 м3, 500 м3, 1000м3.

2. Визначте за графіком кількість вуглекислого газу, який міститься у провітрюваному класному приміщенні, об'єм якого 400м3.

3. Як змінюється кількість вуглекислого газу на кінець уроку, якщо в кімнаті 40 чоловік і кожен з них у середньому протягом однієї хвилини виділяє у процесі дихання 250 мл СО2?

Механізм вдиху і видиху. Регуляція дихання. Фізіологічні показники органів дихання

Освітні ціпі: пояснити механізм дихання, сформувати поняття нервової і гуморальної регуляції дихання, їх взаємозв'язок, розкрити роль дихального центру в ритмічному чергуванні вдиху і видиху, значення дихальних рефлексів, суть і способи вимірювання життєвої ємності легень.

Страницы: 1 2 3 4 5

Цікаве про педагогіку і навчання:

Сутність понять “освітні технології ”, “педагогічні технології ”, “технології навчання ”
В освітній практиці педагогічна технологія може функціонувати на таких рівнях: 1. Загальнопедагогічний рівень функціонування педагогічної технології. Загальнодидактична, загальновиховна технологія ре ...

Дидактичні умови використання ігор на уроках іноземних мов у початковій школі
Як свідчить досвід, потенційні можливості та ефективність педагогічної технології дидактичної гри визначаються сукупністю взаємопов’язаних дидактичних умов, які забезпечують її функціонування. Зістав ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.educationua.net