Розуміння учнями навчального матеріалу як умова активізації їх пізнавальної діяльності

Педагогіка » Активізація пізнавальної діяльності учнів при вивченні курсу фізики » Розуміння учнями навчального матеріалу як умова активізації їх пізнавальної діяльності

Сторінка 3

Для вимірювання якої величини прилад призначений?

Яка будова приладу?

Який принцип дії приладу?

На конкретному приладі даного виду учні повинні вміти визначити границю вимірювання та ціну поділки.

Орієнтовний план розповіді про фізичне явище:

Назвати істотні ознаки та умови перебігу даного фізичного явища.

Розповісти, як це явище можна побачити на досліді та де воно використовується в техніці.

Теоретично обґрунтувати фізичне явище.

Орієнтовний план розповіді про фізичний закон:

Формулювання закону, математичний запис, графік.

Область дії закону.

Дослідне його підтвердження.

Теоретичний вивід або пояснення.

Ким, коли, як був відкритий закон?

Де в природі можна спостерігати дію закону? Як він враховується та використовується в техніці?

Які наслідки закону?

Орієнтовний план розповіді про фізичну величину:

Означення фізичної величини.

Математичний запис цього означення.

Одиниці вимірювання.

Практичні способи її вимірювання.

Границі застосування даного поняття.

Окрім навчання учнів виокремлювати головне у тексті підручника, доречно пропонувати їм такі завдання, як знайти у підручнику:

означення вивчає мого поняття (формулювання закону);

приклади, які ілюструють використання фізичних законів (явищ) у техніці, або у побуті, або в природі;

пояснення певного фізичного явища;

відповідь на питання вчителя;

відповіді на питання, що знаходяться в кінці параграфу.

Для забезпечення розуміння учнями навчального матеріалу важливе значення має робота учнів з рисунками підручника, тому з перших уроків фізики необхідно привчити учнів під час читання тексту звертати увагу на рисунки, креслення, таблиці.

Формами роботи з рисунками підручника є:

виділення головного в даному рисунку;

порівняння двох схожих за характером рисунка з метою їх протиставлення;

складання розповіді за рисунком підручника;

складання задач за рисунками підручника;

Наведені прийоми навчання учнів роботі з підручником повинні використовуватись перш за все на уроках у 7-8 класах. Проте залежно від рівня розвитку учнів та сформованості в них навичок роботи з книгою іноді доцільно використовувати ці прийоми й в старших класах.

Страницы: 1 2 3 

Цікаве про педагогіку і навчання:

Участь окремих клумбових рослин у вивчених клумбових композиціях
Для вивчення асортименту клумбових рослин в озелененні м. Харкова восени 2006 року було вивчено и сфотографовано 90 клумб и композицій в центральній и північній частині міста. Список 50 визначених ви ...

Методи дослідження в онкогенетиці
В онкогенетиці основним методом вивчення спадковості людини є клініко – генеалогічний . Генеалогія – вчення про родоводи. Суть генеалогічного методу полягає у вивченні спадковості людини шляхом ураху ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.educationua.net