Розробка змісту тестового контролю навчальних досягнень учнів з теми "Постійний струм"

Педагогіка » Розробка змісту тестового контролю навчальних досягнень учнів з теми "Постійний струм"

Сторінка 3

При складанні тестів необхідно дотримуватися наступних правил

А) Запропонований блок тестів повинен бути валідним. (Валідність - ступінь відповідності блоку тестів (тесту) його призначенню.)

B) Текст кожного тесту повинен бути ясним для розуміння і не містити "смислових пасток", якщо це заздалегідь не сплановано.

C) Графіки, креслення, схеми, приведені в умові повинні бути виконані стандартним чином (тобто дотримуватися умовних позначень прийнятих в більшості підручників.)

D) Графіки, креслення, схеми повинні обов'язково складати з текстом логічно цілісну структуру.

E) Умови тестів, приведені в тестовому блоці завдань, повинні описувати реальні ситуації. (Слід уникати тестів з надуманою ситуацією і великою кількістю спеціальних термінів.)

F) Значення величин, що входять в умову тесту, повинні носити реальний характер.

G) При композиції тесту необхідно (по можливості) враховувати не тільки рішення, що отримується стандартним, традиційним чином, але і рішення отримуване в результаті оригінального нестандартного підходу. Очевидно, що таке можливо лише для найбільш просунутих, маючих науковий, достатньо великий навик вирішення завдань.

H) Розрахунок визначуваної величини повинен бути проведений без достатньо складних математичних перетворень.

I) Відповіді на приведені тести не повинні бути "підказкою" для вирішення інших тестів.

J) Тестові блоки повинні задовольняти всім загально дидактичним принципам, тобто науковості, доступності, наочності

Велике значення має і правильне складання сітки відповідей, що є найбільш важливою і важкою частиною композиції тестів. (Дійсно, в ідеалі, кожна відповідь повинна бути складений з урахуванням характерних помилок що вчиться, що дозволяє діагностувати його знання і характер особи найточніше.) Прийнято рахувати оптимальне число відповідей - п'ять. В цьому випадку різко падає вірогідність вгадування. (При такій кількості відповідей, вірогідність вгадування складає 20%. )

При складанні сітки відповідей на запропоновані тести можна рекомендувати наступні принципи.

А) Крім правильної відповіді, чотири інших відповіді повинні враховувати характерні помилки учня. Очевидно що побудова такої сітки відповідей, по силу лише вчителеві з дуже великим стажем роботи. Виходячи з цього, відмітимо, що складання окремого тесту, реально для будь-якого вчителя, проте правильний підбір сітки відповідей і компанування релевантного блоку тестів підсилу лише досвідченому вчителеві.

B) У разі неможливості побудови відповідей, недостатнє число відповідей необхідно доповнити відповідями, які противомовлять здоровому глузду. Відкидання даних відповідей вчаться може трактуватися як наявність певних знань, інтуїції придбаною в результаті цілеспрямованої роботи в процесі навчання.

C) Відповіді можуть бути підібрані і таким чином, що всі відповіді є правильними, але - частково! І лише одна відповідь є повною, а отже і правильним. ( Зазвичай така сітка відповідей конструюється при перевірці теоретичної бази знань. )

У перспективі планується кожній відповіді (навіть неправильному) привласнювати певний коефіцієнт, що дозволить з найбільшим ступенем надійності діагностувати не тільки знання що вчиться, але і його психофізіологічні якості особи.

Вкажемо формулу, що рекомендується, для підрахунку балів по виконанню заданого блоку тестів. ( Природно, що ця формула не враховує коефіцієнти вирішаючи ступінь неправильної відповіді - це надалі! )

Де:

Z - число набраних балів.

N0*-число правильних відповідей з відповідного блоку тестів

N- число тестів з неправильними відповідями

N0 - число всіх тестів із заданого блоку.

З приведеної вище формули виходить, що невирішений тест зменшує підсумкова кількість балів менше, ніж фіксація неправильної відповіді.

Покажемо це на конкретному прикладі.

Хай число в даному блоці тестів рівне 10. Хай число правильно вирішених тестів 6., число неправильне вирішених 2. ( Відповідно учень 2 тести не вирішував або ж не ризикнув відзначити відповіді на них. ). Тоді число набраних балів :

Припустимо, що учень сподіваючись на успіх, довільним чином відзначив ті два тести вирішення яких він не знав. Враховуючи низький ступінь вірогідності вгадування, можна припустити що відповіді будуть невірними, тоді число неправильно вирішених тестів буде рівне 4, і відповідно набрана кількість балів:

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8

Цікаве про педагогіку і навчання:

Козацькі організації Задністров’я середини 90-х років ХХ століття
…Зима 1993 року. Україна готується до виборів депутатів всіх рівнів та Президента України. Кандидати в депутати Одеської обласної та Верховної Рад "мотаються" по району – беруть участь у пе ...

Художні зображальні матеріали для педагогічного малюнка
У навчальних приміщеннях наших середніх та вищих навчальних закладах завжди є класні дошки чорного, коричневого, рідше темно-зеленого кольору, на яких чітко виділяються написи чи малюнки крейдою. Кла ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net