Розробка змісту тестового контролю навчальних досягнень учнів з теми "Постійний струм"

Педагогіка » Розробка змісту тестового контролю навчальних досягнень учнів з теми "Постійний струм"

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

Сторінка 4

Приведені розрахунки показують, що учень повинен відзначати лише ті відповіді в тестових блоках в яких він упевнений. (Проте статистика показує, що при великій кількості завдань в тестовому блоці, є сенс з числа 10 і більш невирішених завдань, відкидаючи заздалегідь чітко встановлені неправильні відповіді, спробувати вгадати правильний, сподіваючись на УСПІХ.) Даний метод підрахунку підсумкового балу за виконаний блок тестового завдання, по невідмічених тестах, або по невірних відповідях дозволить більш глибоко діагностувати знання учнів.

Мета даного тесту - перевірити, чи знає учень:

- що таке електричний струм, його види, що таке сила струму, її одиниці вимірювання, що таке густина струму:

- які електричні величини і як поєднують між собою закон Ома для однорідної ділянки, що таке напруга, опір, що таке електропровідність і якими одиницями вона вимірюється;

- як формулюється закон Ома для кожної точки провідника зі струмом;

- єднання провідників є послідовними, а які паралельними, яким виявляється спільний опір послідовно та паралельно з’єднаних провідників, як знаходиться сила струму у точках розгалуження паралельно з’єднаних провідників, як поєднані спільні опори ділянок паралельно з’єднаних провідників з опором кожного з провідників;

- як можна визначити роботу електричного струму, що таке потужність і як вона визначається, якими одиницями вимірюються робота та потужність струму, закон Джоуля-Ленца;

- для чого потрібні джерела струму, яка їх роль, що таке сторонні сили, що таке електрорушійна сила, як і чому рухаються заряджені частки у замкнутому колі, в яке входять джерело струму та загрузка;

- як визначається робота сторонніх сил, як формулюється закон Ома для повного кола, як пов’язані між собою максимально можлива напруга ті електрорушійна сила, для чого джерела струму вмикають послідовно та паралельно.

Дані тести містять 100 питань по всіх основних питаннях вказаної теми. Тести складені в трьох варіантах "А", "В" і "С", що відрізняються по рівню складності завдань. Група А відповідає мінімальному рівню складності. Група B відповідає середньому рівню складності. У групі C в основному представлені завдання, що вимагають творчого підходу, прояв кмітливості і логіко-математичного мислення.

При складанні тестів увага також приділялася графічним тестам, оскільки правильне читання графіків, діаграм є одним з основних атрибутів сучасної інженерії. Велика увага приділялася і складанню тестів, вирішення яких можливо лише при достатньо глибокому розумінні і аналізі прочитаного. Багато тестів можуть бути вирішені декількома способами, але лише певний навик у вирішенні традиційних завдань і тестів дозволяє вибрати рішення, яке вимагає мінімальної кількості часу. Елементи математики потрібні для вирішення тестів не виходять за рамки шкільної програми.

Розміщення завдань в групах носить хаотичний характер, що повинне змусити учнів самим визначати ступінь складності тесту і співвідносити свої уміння і знання до вказаного тесту.

Рівень А.

Який з приведених виразів відповідає означенню сили струму?

А. Спрямований рух частинок.

В. Хаотичний рух частинок.

С. Зміна швидкості руху заряджених часток.

D. Спрямований рух заряджених часток.

Яке, або які з приведених стверджень справедливі? Електричний струм можливий лише при наявності:

A. Заряджених часток.

B. Електричного поля

C. Провідникового середовища.

D. Заряджених часток, які вільно рухаються у провідниковому середовищі.

Виразити через основні одиниці, одиницю ЕРС.

A. Дж·Кл-1

B. Кг·м2·А-1·с-3

C. Кг·м2·А-1·с-2

D. Кг·м2·А·с-3

Яке з приведених співвідносив між одиницями роботи справедливо?

A. 1Bm·c=кВm·ч

B. 1кВm·ч = 360Bm·c

C. 1кВm·ч = 3600Bm·c

D. 1кВm·ч = 3.6·106Bm·c

Сила струму на резисторі рівномірно зростає від 0 до 2 А за 4 с. Знайти величину заряду, який пройшов поперечний переріз резистора за цей час.

A. 0,5 Кл

B. 2 Кл

C. 6 Кл

D. 8 Кл

Е. 4 Кл

 

Якщо два різнойменних заряджених тіла з’єднати провідником, то електричний струм буде мати напрям:

A. Струм не виникне.

B. Від тіла з більшим по модулю зарядом до тіла з меншим по модулю зарядом.

C. Від тіла з меншим по модулю зарядом до тіла з більшим по модулю зарядом.

D. Від позитивно зарядженого тіла, до негативно зарядженого.

Е. Від негативно зарядженого тіла, до позитивно зарядженого.

 

Сторонні сили за 5 хвилин здійснили роботу 0,72 кДж. Знайти силу струму у ланці, якщо ЕРС джерела дорівнює 12 В.

A. 1,2 А

B. 2 А

C. 0,2 А

D. 12 А

Е. 5 А

 

Струм, проходячи по спіралі з опором 100 Ом виділяє 1,5 кДж тепла на протязі однієї хвилини. Знайти ЕРС елементу, якщо його внутрішній опір 2 Ом.

A. 395 В

B. 51 В

C. 510 В

D. 39,5 В

Е. 49,5 В

 

Знайти спільний опір ланки, приведеної на малюнку. (R1 = R2 = R3 = 9 Ом; R4 = R5 = 2 Ом; R6 = 4 Ом).

A. 5 Ом

B. 35 Ом

C. 12 Ом

D. 15 Ом

Е. 42 Ом

 

Розташувати амперметри зображені на малюнках в порядку зменшення їх точності вимірювання.

A. I, II, III

B. III, I, II

C. II, III, I

D. I, III, II

Е. III, II, I

 

Який з приведених графіків найбільш точно відображає залежність сили струму в замкнутому колі від опору зовнішнього навантаження?

A.

B.

C.

D.

Е.

 

В якій або в яких зазначених схемах, потужність на внутрішньому опорі однакових джерел струму – мінімальна?

A. I и II

B. III и IV

C. II и III

D. Только IV

Е. Только III

 

Електричне коло має п’ять паралельних гілок, в кожній з яких знаходяться по десять однакових резисторів, з’єднаних між собою послідовно. В скільки разів опір однієї гілки відмінний від опору всього кола. Опір кожного резистора 10 Ом.

A. В 5 раз більше.

B. В 5 раз менше.

C. Не відрізняються.

D. В 10 раз більше.

Е. В 10 раз менше.

 

Який з приведених графіків відповідає залежності сили струму від часу, при проходженні скрізь провідник одного й того ж заряду?

A.

B.

C.

D.

Е.

 

Амперметр зображений на малюнку показує 2 А. Знайти опір зовнішньої ділянки кола, якщо ЕРС джерела струму 12 В, а падіння напруги у ньому 4В.

A. 4 Ом

B. 8 Ом

C. 6 Ом

D. 2 Ом

Е. Неможна визначити, тому що не зазначений внутрішній опір джерела струму

У скільки разів потужність на першому резисторі, відрізняється від потужності на третьому? (До кінців кола підведена постійна напруга). R1=R, R2=R3=2R .

A. В 2 рази більше.

B. В 2 рази менше.

C. В 8 раз більше.

D. В 8 раз менше.

Е. В 4 рази більше.

 

N ооднакових резисторів з опором 20 Ом кожен з’єднані паралельно та підключені до джерела струму з напругою 100 В. На скільки змінится сила струму у нерозгалуженій ділянці кола, якщо до них приєднати паралельно ще один такий само резистор?

A. 5 А

B. 10 А

C. 15 А

D. 20 А

Е. 25 А

 

За 30 хв. скрізь провідник пройшов заряд 1800 Кл. Знайти силу струму та час, за який скрізь даний провідник пройшов заряд 600 Кл? (Сила струму постійна).

A. I= 1A; t=0,6ч

B. I=60A; t=10с

C. I=3240A; t=0,19с

D. I=1A; t=600с

Коло, яке складається з трьох паралельно ввімкнутих ламп з опором 300 Ом кожна, підключено до джерела струму з внутрішнім опором 0,2 Ом. Знайти ЕРС джерела, якщо сила струму в кожній лампочці 0,1 А, а опір з’єднувальних дротів 0,1 Ом.

A. 3,009 В

B. 300,9 В

C. 100,3 В

D. 30,09 В

Е. 10,03 В

 

На малюнку зображена залежність сили струму від напруги на деякому резисторі. Знайти потужність на цьому резисторі при збільшені напруги від 0 до 6 Вольт.  

A. 72 Вт.

B. 0,72 Вт.

C. 36 Вт.

D. 0,36 Вт.

Е. 0,036 Вт

 
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8

Цікаве про педагогіку і навчання:

Методика розвитку міжособистісних стосунків засобами ігрової діяльності
Головним завданням програми є залучення уваги дитини до іншого у його різноманітних проявах: у зовнішності, настрої, рухах, діях, вчинках. Пропоновані ігри допомагають дітям пережити почуття спільнос ...

Гендерний підхід у вивченні проблеми домашнього насилля
Багато теорій намагалися пояснити поведінку насильників. Існує теорія, що така природа чоловіків, що вони народжуються агресивними. Ми бачили раніше, самі по собі біологічні докази непереконливі. Хоч ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educationua.net