Розробка змісту тестового контролю навчальних досягнень учнів з теми "Постійний струм"

Педагогіка » Розробка змісту тестового контролю навчальних досягнень учнів з теми "Постійний струм"

Сторінка 5

Рівень B.

Який з приведених графіків найбільш точно відображає залежність напруженості електричного поля всередині резистора від його удільного опору?

A.

B.

C.

D.

Е.

 

Знайти роботу сторонніх сил на зовнішній ділянці кола, якщо ЕРС джерела дорівнює 6 В, а величина переносного заряду 2 Кл.

A. 12 Dж

B. 3 Dж

C. -12 Dж

D. 0

Е. -3 Dж

 

На скільки відсотків зміниласть потужність, яка використовувалась користувачем при збільшенні сили струму на 20% і зменшені напруги на 80%?

A. Збільшиться на 240%.

B. Збільшиться на 160%.

C. Зменшиться на 60%.

D. Зменшиться на 160%.

Е. Збільшиться на 60%.

 

Який струм покаже ідеальний амперметр у колі, зображений на малюнку. Опір кожного з резисторів 5 Ом. Опором з’єднувальних дротів зневажити.  

A. 15

B. 2

C. 1,5

D. 1

Е. 0,15

 

Знайти ЕРС джерела струму, зображеного на малюнку, внутрішній опір якого 0,5 Ом. Амперметр в колі показує 4 А, а опір резисторів R1 = 4 Ом; R2 = 6,4 Ом; R3 = 16 Ом.

A. 42 В

B. 52,5 В

C. 10,75 В

D. 50,5 В

Е. 40,4 В

 

При замкнені джерела струму з внутрішнім опором 4 Ом, напруга на зажимах джерела струму стає рівним 6 В. Яка повна потужність джерела струму?

A. 13.5 Вт.

B. 20,25 Вт

C. 9 Вт.

D. 4,5 Вт.

Е. 6 Вт.

 

У скільки разів зміниться покази ідеального амперметру, якщо одна з ламп у колі перегорить. (Rл =5 Ом; R=10 Ом)

A. Зменшиться в 1,5 рази.

B. Збільшиться у 1,5 рази.

C. Зменшиться у 14/13 разів.

D. Збільшиться у 14/13 разів

Е. Сила струму буде дорівнювати нулю.

 

Два однакових вольтметри підключені до кола, зображеного на малюнку. При замкнутому ключі К, перший вольтметр показує 32 В. Знайти показання цього ж вольтметру, якщо ключ К розімкнути. (ЕРС джерела 48 В).

A. 64 В

B. 16 В

C. 38,4 В

D. 19,2 В

Е. Не можна визначити.

 

При якому значенні зовнішнього опору, потужність яка виділяється на зовнішній ділянці, буде максимальною?

A. R=r

B.

C. R=2r

D. R=4r

Е.

 

Амперметр А1 показую 6 А (див.мал). Знайти покази другого амперметру, якщо R1 = 20 Ом; R2 = 10 Ом; R3 = 15 Ом; R4 = 30 Ом.

A. 1,5 А

B. 0,5 А

C. 3 А

D. 1 А

Е. 2 А

 

Який з приведених графіків, відображає залежність потужності джерела струму (для даного кола), від ЕРС джерела струму, під’єднаного до даного кола?

A.

B.

C.

D.

Е.

 

На схемі, зображеній на малюнку, ключ К розімкнутий. На скільки зміниться показання амперметру після замикання ключа, якщо на кінцях кола підтримується постійна напруга 50 В. Опори усіх резисторів однакові і дорівнюють 5 Ом.

A.Зменшиться на 1 А.

B.Збільшиться на 1 А.

C. Не зміниться.

D. Зменшиться на 1,25 А.

Е. Збільшиться на 1,25 А.

 

Чотири резистори, опори яких R1=R2=R3=3R и R4=R, з’єднані так, як показано на малюнку та з’єднані з джерелом струму із напругою U. У скільки разів потужність струму на резисторі R3 відрізняється від потужності на резисторі R4.

A. В три рази менше.

B. В три рази більше.

C. В 3/16 разів більше.

D. В 3/16 разів менше.

Е. В 1,1 разів більше.

 

Визначити еквівалентний опір резисторів в електричніому колі, зображеному на малюнку. (R1 = 1 Ом; R2 = R3 = R4 = 2 Ом).

A. 2 Ом

B. 7 Ом

C. 6 Ом

D. 1 Ом

Е. 4 Ом

 

Електродвигун маючий опір обмотки 2 Ом, при підключенні до джерела з напругою 220 В, потребляє струм з силою 10 А. Чому дорівнює механічна потужність цього двигуна?

A. 2,4 кВт

B. 2000 кВт

C. 2 кВт

D. 2,2 кВт

Е. 0,2 кВт

 

На скільки однакових частин потрібно розрізати провідник опором 36 Ом, щоб з’єднавши ці частини паралельно, отримати опір величиною 1 Ом?

A. 4

B. 5

C. 6

D. 36

Е. Неможна визначити.

 

Який з приведених графіків відображає залежність ККД електричного кола, від величини зовнішнього опору?

A.

B.

C.

D.

Е.

 

У скільки разів сила струму на ділянці АВ відрізняється від сили струму на ділянці СД, у схемі, приведеній на малюнку?

A. Менше в 3 рази.

B. Більше в 3 рази.

C. Менше в 2 рази.

D. Більше в 2 рази.

До кінців кола, зображеного на малюнку, підведена постійна напруга. Як зміниться показання приладів при зміщенні повзунка реостату вправо?

A. Показання амперметру зменшиться, а вольтметру – збільшиться.

B. Показання амперметру збільшаться, а вольтметру – зменшаться.

C. Показання вольтметра і амперметра збільшаться.

D. Показання вольтметра і амперметра зменшаться.

Е. Показання приладів не зміняться.

 

20. Амперметр зображений на малюнку показує 2 А. Опори всіх резисторів однакові і дорівнюють 10 Ом. Вважаючи дроти ідеальними, знайти струм короткого замикання. ЕРС джерела 12 В.

А. 3 А

В. 6 А

С. 9 А

D. 10 А

Е. 12 А

 
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8

Цікаве про педагогіку і навчання:

Передумови cтворення Адамівської школи козацько-лицарського виховання
Душу – Богові! Життя – Батьківщині! Серце - людям! Честь – нікому! Козацтво організувалося в критичний для України час, коли не було державності. Воно відновило Козацьку державу і виховувало нове пок ...

Основні функції оцінювання
1. Контролююча - визначає рівень досягнень кожного учня (учениці), готовність до засвоєння нового матеріалу, що дає змогу вчителеві відповідно планувати й викладати навчальний матеріал; 2. Навчальна ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net