Розробка змісту тестового контролю навчальних досягнень учнів з теми "Постійний струм"

Педагогіка » Розробка змісту тестового контролю навчальних досягнень учнів з теми "Постійний струм"

Сторінка 6

Рівень С.

К кінцям кола, зображеного на малюнку, підведена напруга 270 В. Який струм буде показувати амперметр, якщо опір резисторів 135 Ом7

А. 1А

В. 4А

С. 2А

D. 0,5 А

E. Неможна визначити.

 

Визначити внутрішній опір джерела струму, якщо при розімкнутому ключі К скрізь резистор R1 = 2 Ом протікає струм 2,5 А, а при замкнутому ключі, скрізь резистор R2 = 4 Ом протікає струм 1 А.

А. 2/3 Ом

В. 2 Ом

С. 0,2 Ом

D. 2,6 Ом

Е. 0,5 Ом

 

У колах, зображених на малюнках, потужність на завнішніх ділянках кола однакова. Визначити внутрішній опір джерела струму, якщо опір реостату 100 Ом, Х=1/5L. (Де L – довжина намотаної частини реостату),

А. 0,4 Ом

В. 4 Ом

С. 20 Ом

D. 0,2 Ом

Е. 40 Ом

 

Які з приведених ламп не будуть горіти на схемі, якщо до кінців кола підвести постійну напругу?

А. Тільки 4

В. Тількі 2

С. 1, 3 і 5

D. 2 і 4

Е. Жодна з ламп.

 

В колі, зображеному на малюнку, вольтметр показує 10 В, а амперметр 1 А. Конденсатор ємністю 3 нф має заряд 60 нКл. На скільки зміняться показники вольтметру, якщо трапиться пробій конденсатору? ЕРС джерела 40 В, його внутрішній пір 1 Ом (R1 = R2 R3 R4)

А. Збільшаться на 10 В.

В. Зменшаться на 10 В.

С. Збільшиться на 20 В.

D. Зменшаться на 20 В.

Е. Зменшаться на 5 В.

 

Два конденсатори ємністю C1=2 мкФ та C2= 8 мкФ з’єднані послідовно. Їх зарядили від джерела струму з напругою 100 кВ та від’єднали від джерела струму. Яку кількість тепла виділиться на резисторі з опором R, якщо його приєднати паралельно до конденсатора ємністю C2

А. 0,016 мДж.

В. 1,6 мкДж

С. 0,16 мДж

D. 0,8 Дж

Е. 16·10-5 кДж

 

До кінців кола підведена напруга 40 В, максимальний струм, який проходить скрізь кожну лампу не перевищує 0,75 А. Які з ламп засвітяться при підключенні? (R=10 Ом)

А. Тільки перша.

В. Перша й друга.

С. Перша, друга й третя.

D. Загоряться всі лампи

Е. Жодна не загориться.

 

Як зміняться показники амперметра та вольтметра на схемі, якщо рухати повзунок реостату за напрямком стрілки?

А. Показники амперметра збільшаться, а вольтметра – зменшаться.

В. Показники амперметра зменшаться, а вольтметра – збільшаться.

С. Показники амперметра і вольтметра збільшаться.

D. Показники амперметра і вольтметра зменшаться.

Е. Не зміняться.

 

Який з приведених виразів справедливий для кіл, вказаних на малюнках, якщо максимальний струм у цих колах однаковий, максимальна потужність на зовнішній ділянці кола (мал 1) в два рази більша, ніж у схемі (мал 2).

А. ?1= ?2; r1= r2

В. ?1= 2?2; r1= r2

С. ?1= ?2; r1=1/2 r2

D. 2?1= ?2; r1= r2

Е. ?1=2?2; r1= 2r2

 

При одночасному замиканні ключа К1 та ключа К2, амперметр показує 5 А. Яка напруга на кінцях кола, якщо R1=2R2=2R3=4R4=20 Ом.

А. 100 В.

В. 200 В

С. 250 В.

D. 125 В.

Е. 400 В.

 
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8

Цікаве про педагогіку і навчання:

Профілактика агресивності у дітей дошкільного віку
Робота по профілактиці поведінки, що відхиляється, з дошкільниками має свої особливості. На початкових етапах не бажаними є групові форми. Із самого початку, паралельно, необхідно починати роботу з с ...

Модульно-рейтингове навчання
В останнє десятиліття XX ст. в Україні активного теоретичного розвитку набули різні модифікації модульного навчання, батьківщиною якого вважається Англія. Основна мета впровадження модульного навчанн ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.educationua.net