Розробка змісту тестового контролю навчальних досягнень учнів з теми "Постійний струм"

Педагогіка » Розробка змісту тестового контролю навчальних досягнень учнів з теми "Постійний струм"

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

Сторінка 7

Мета даного тесту - перевірити, чи знає учень:

- що таке електричний струм, його види, що таке сила струму, її одиниці вимірювання, що таке густина струму:

- які електричні величини і як поєднують між собою закон Ома для однорідної ділянки, що таке напруга, опір, що таке електропровідність і якими одиницями вона вимірюється;

- як формулюється закон Ома для кожної точки провідника зі струмом;

- єднання провідників є послідовними, а які паралельними, яким виявляється спільний опір послідовно та паралельно з’єднаних провідників, як знаходиться сила струму у точках розгалуження паралельно з’єднаних провідників, як поєднані спільні опори ділянок паралельно з’єднаних провідників з опором кожного з провідників;

- як можна визначити роботу електричного струму, що таке потужність і як вона визначається, якими одиницями вимірюються робота та потужність струму, закон Джоуля-Ленца;

- для чого потрібні джерела струму, яка їх роль, що таке сторонні сили, що таке електрорушійна сила, як і чому рухаються заряджені частки у замкнутому колі, в яке входять джерело струму та загрузка;

- як визначається робота сторонніх сил, як формулюється закон Ома для повного кола, як пов’язані між собою максимально можлива напруга ті електрорушійна сила, для чого джерела струму вмикають послідовно та паралельно.

Цей тест містить 20 завдань чотирьох рівнів складності. Перші шість завдань низького рівня – за кожне завдання передбачається 2,25 балів. Другий рівень – середній, - також містить шість завдань, але за кожне дається 4 б. Далі йде достатній рівень, яким містить п’ять складних завдань, які розраховані на поглиблене знання теми, і передбачають за кожне 6,5 б. Останній рівень – високий, - містить задачі підвищеної складності, які оцінюються, кожна по 10 б.

тест учбовий фізика

Тестовий контроль з теми «Постійний струм»

I. Початковий рівень

1. У скільки разів зміниться опір провідника (не ізольованого), якщо його скласти навпіл та скрутити?

А) зменшиться у 4 рази

В) збільшиться у 4 рази

С) зменшиться у 2 рази

D) збільшиться у 2 рази

2. Чи можна ввімкнути в мережу напругою 220 В реостат, на якому написано:

(вибрати правильні відповіді)

А) 30 Ом, 5 А;

В) 2000 Ом, 0,2 А;

С) 300 Ом, 2 А;

D) 222 Ом, 3 А.

3. Розташувати амперметри зображені на малюнках в порядку зменшення їх точності вимірювання.

А) I, II, III

В) III, I, II

С) I, III, II

D) III, II, I

E) Свій варіант

 

4. Які з приведених співвідношень між одиницями роботи справедливо?

А) 1Bm·c=кВm·ч

В) 1Bm·c=кВm·ч

С) 1кВm·ч = 3600Bm·c

D) 1кВm·ч = 3.6·106Bm·c

5. Електровоз розвиває потужність 1200 кВт, його ККД становить 80%, а напруга в колі дорівнює 6000 В. Крізь двигун проходить сила струму:

А) 1500 А;

В) 1000 А;

С) 800 А;

D) 250 А.

6. В якій або в яких зазначених схемах, потужність на внутрішньому опорі однакових джерел струму – максимальна?

А) I

В) II

С) III

D) IV

ІІ. Середній рівень

7. Знайти внутрішній опір та ЕРС джерела струму, якщо при силі струму 30 А потужність у зовнішньому колі дорівнює 180 Вт, а при силі струму 10 А ця потужність дорівнює 100 Вт.

А) 0,2 Ом; 12 В;

В) 0,4 Ом; 24 В;

С) 0,1 Ом; 6 В;

D) 0,2 Ом; 16 В.

8. Резистори з опорами R1 = R2 = 10 Ом, які з’єднані між собою паралельно, резистор R3 = 3 Ом під’єднаний до них послідовно. Коло під’єднали до джерела струму з ЕРС 10 В. Визначити внутрішній опір джерела струму.

А) 0,2 Ом;

В) 2 Ом;

С) 20 Ом;

D) 3 Ом.

9. Чотири однакових резистори опором R, = R2 = R, = R4 = R = 100 Ом кожен ввімкнуті в чотири сторони дротового квадрату. Який струм буде утворено у колі, якщо паралельно одній із сторін ввімкнути джерело струму з ЕРС 40 В та внутрішнім опором 5 Ом?

А) 1 А;

В) 5 А;

С) 0,5 А;

D) 1,5 А.

10. Для схеми на малюнку відомі опори резисторів R1 = 20 Ом, R2 = 40 Ом, R3 = 30 Ом та сила струму, яка проходить крізь перший резистор, і дорівнює 0,5 А. Визначити напругу джерела струму та спільну силу струму в колі.

А) 3,5 В; 0,15 А;

В) 15 В; 0,3 А;

С) 35 В; 1,5 А;

D)15 В; 3 А.

11. Сила струму в провіднику опором 50 Ом рівномірно зростає від 0 до 3 А за час, який дорівнює 6 с. Визначити кількість теплоти, що виділилась у провіднику за цей час.

А) 950 Дж;

В) 900 Дж;

С) 850 Дж;

D) 760 Дж.

12. Визначити: 1) ЕРС; 2) внутрішній опір джерела струму, якщо у зовнішньому колі при силі струму 4 А розвивається потужність 10 Вт, а при силі 2 А – потужність 8 Вт.

А) 5,5 В; 0,75 Ом;

В) 7,5 В; 0,55 Ом;

С) 5 В; 75 Ом;

D) 5,3 В; 70 Ом.

ІІІ. Достатній рівень

13. На малюнку ξ = 2 В, R1 = 60 Ом, R2 = 40 Ом, R3 = R4 = 20 Ом та RG = 100 Ом. Визначити силу струму, яка проходить крізь гальванометр.  

А) 1,49 мА

В) 1, 58 мА;

С) 2,3 мА;

D) 0, 94 мА.

14. Вольтметр, ввімкнутий у коло послідовно з опором R1, показав напругу 198 В, а при вмиканні послідовно з опором R2 = 2·R1 – напруга 180 В. Визначити опір R1 та напругу у мережі, якщо опір вольтметру 900 Ом.

А) 200 Ом

В) 150 Ом

С) 170 Ом

D) 100 Ом

15. На малюнку R1 = R2 = 50 Ом, R3 = 100 Ом, С = 50 нФ. Визначити ЕРС джерела, зневажаючи його внутрішнім опором, якщо заряд на конденсаторі 2,2 мкКл.

А) 260 В

В) 220 В

С) 230 В

D) 240 В

16. Два джерела струму з ЕРС ξ1 = 2 В, ξ2 = 1,5 В та внутрішнім опором r1 = 0,5 Ом та r2 = 0,4 Ом ввімкнуті паралельно опору R = 2 Ом. Визначити силу струму, що проходить крізь опір.

А) 0,775 А

В) 7, 75 А

С) 5, 75 А

D) 0, 05 А

17. Вольтметр, під’єднаний до зажимів джерела струму, показав 6 В. Коли до тих же зажимів під’єднали резистор, вольтметр почав показувати 3 В. Що покаже вольтметр, якщо замість одного під’єднати два таких само резистори, з’єднаних послідовно?

А) 2 В

В) 3 В

С) 5 В

D) 4 В

IV. Високий рівень

18. Джерело струму, внутрішній опір якого 0,19 Ом, живить 14 паралельно з’єднаних споживачів, розрахованих на напругу 220 В і потужністю по 40 Вт кожний. Споживачі з’єднано з джерелом дротовою лінією довжиною 60 м, виготовленою з провідника питомим опором 2,8 мОм·м і площею поперечного перерізу 1,2 кв.мм Обчислити: 1) силу струму в лінії; 2)опір лінії; 3)спад напруги лінії; 4)втрату потужності лінії; 5)спад напруги на внутрішньому опорі; 6)ЕРС джерела.

19. Від генератора, що має ЕРС 40 В і внутрішній опір 0,04 Ом, струм надходить по мідному кабелю, переріз якого 170 кв.мм і питомий опір дорівнює 1,7 мОм·м, до місця електрозварювання, віддаленого від генератора на 50 м. Визначити потужність зварювальної дуги, якщо сила струму в колі становить 200 А.

20. Є джерело струму напругою 6 В, реостат опором 30 Ом та дві лампи, на яких написано: 3,5 В, 0,35 А та 2,5 В, 0,5 А. Як зібрати коло, щоб лампи працювали у нормальному режимі?

Страницы: 2 3 4 5 6 7 8

Цікаве про педагогіку і навчання:

Аналіз відвідуваного виховного заходу
Під час педагогічної практики я була присутня на кураторському часі за темою: "Шкідливим звичкам немає місця серед нас". Форма (жанр) виховного заходу: етична бесіда. Мета заходу: ознайомит ...

Оцінка знань. Метод. Контроль. Результат
У навчальному процесі оцінка (рівень знань студента) служить також важливим організаційним фактором задоволення певних соціальних потреб особистості, є умовою стимулювання підвищення навчальної актив ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educationua.net