Аналіз феномену словесна творчість. Його тип ,форми і види

Педагогіка » Вплив фантастичної казки на словесну творчість дітей старшого дошкільного віку » Аналіз феномену словесна творчість. Його тип ,форми і види

Сторінка 2

У старших дошкільників один з улюблених видів гри — театралізація, коли вони організують за своєю ініціативою колективну гру в театр. Її важливим етапом є сюжетоскладання, в якому діти привчаються підкоряти свою ідею загальній, не відходити від основної сюжетної лінії, виявляти ініціативу в її вдосконаленні. За складеним сумісно сюжетом діти готують вистави, розігрують сюжетні сцени. В ініціативній колективній творчості діти мимовільно вчаться одне в одного мовленнєвим умінням і водночас заряджаються творчим натхненням, чому сприяє особлива емоційна атмосфера.

У процесі навчання вихователі також використовують різні способи організації дітей, але на певних етапах навчання. Так, індивідуальній творчій діяльності на занятті обов'язково повинна передувати колективна творчість, у ході якої дитина поступово здобуває необхідні для творчості вміння і навички в найсприятливішій для цього ситуації. Адже, колективне творення, спрямоване і кероване вихователем, завжди закінчується успішно, що надає дітям особливого задоволення, віри у свої можливості та бажання повернутися до цієї діяльності ще не раз. Слід наголосити , що у процесі колективної творчості діти мимовільно, залюбки й успішно вчаться одне в одного, переймаючи найрезультативніші засоби дії. Ця форма організації цінна також багатоваріантністю по вирішення одного завдання, що позитивно впливає на розвиток швидкості, гнучкості та оригінальності мислення дошкільників.

Поступово вихователь починає використовувати групову (дует, тріо) форму організації, наприклад, складання розповіді командами. Вихователь доручає дитині обрати собі товаришів для сумісної розповіді, наприклад за картиною, набором іграшок тощо. Утворена група розповідачів домовляється, хто за ким, про що, як вони будуть складати розповідь. Причому кожен член команди уважно слухає мовлення свого товариша, доповнює його, підтримує у випадку виникнення труднощів. Групова мовленнєво-творча діяльність є переходом до індивідуальної творчості, коли всі діти отримують загальне завдання, всім пропонується загальна тема, а, можливо, діти самостійно обирають тему свого твору, але вони індивідуально викопують завдання і далі презентують його всій груш дітей.

Про значення індивідуальної творчості на занятті й подальше включення складених дітьми творів у колективний художній аналіз свідчить дослідження Г.М. Кудіної і З.М. Повлянської . Автори відзначають, що цінним с саме поєднання індивідуального і колективного етапу мовленнєво-творчої діяльності на занятті. Складений дитиною твір презентується всій групі, яка стає його цінувальником, критиком, співавтором, що безперечно впливає на підвищення якості індивідуальної мовленнєвої діяльності, адже поступово у процесі навчання кожен з дітей тимчасово перебуває в ролі автора, критика і слухача. Отже, використання різних способів організації розвитку словесної творчості дітей у процесі навчання сприяє підвищенню її якості.

Мовленнєво-творча діяльність дітей виявляє своєрідність і залежно від виду діяльності, до складу якого вона входить: образотворчо-мовленнєва, музично-мовленнєва, театрально-мовленнєва.

Мовленнєві дії в різких видах художньої діяльності для узагальненого аналізу і визначення типів ми поєднали в декілька груп, які пов'язані з художньою комунікацією і власне творчістю. Так, в образотворчо-мовленнєвій діяльності художня комунікація може відбуватися у формі словесного малювання, у формі розгорнутого висловлювання за змістом ілюстрації; образотворча діяльність — супроводжуватися коментуванням зображення. Для театрально-мовленнєва діяльність – ігрові діалоги, сюжетоскладання, колективні етюди. Музично-мовленнєва діяльність пов'язується зі словесною творчістю через дитячий фольклор, вербалізовані рухливі образи, музичні асоціації з літературним сюжетом і навпаки вербалізацією музичних уявлень.

Страницы: 1 2 

Цікаве про педагогіку і навчання:

Навчальний процес у закладах підвищення кваліфікації педагогічних кадрів як система
Розбудова національної системи освіти в Україні значною мірою обумовлена підвищенням рівня професійної компетентності педагогічних кадрів. У цьому зв'язку сьогодні актуалізується проблема розвитку та ...

Організоване проведення великих перерв
Статутом середньої загальноосвітньої школи передбачена тривалість перерв між уроками – 10 хв., великої перерви – 30 хв.; допускається проведення замість однієї великої перерви двох перерв по 20 хв. п ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.educationua.net