Шляхи і методи формування словесної творчості у старших дошкільників

Педагогіка » Вплив фантастичної казки на словесну творчість дітей старшого дошкільного віку » Шляхи і методи формування словесної творчості у старших дошкільників

Сторінка 3

4) розповіді з опорою на власний досвід дітей.

Формування словесної творчості дітей засобами фольклору відбувається поетапно.

У творчих завданнях необхідно послідовно дотримуватись принципу поетапності:

- освоєння дітьми під керівництвом педагога матеріалу фольклору (змісту, образів, тем, ідей), його активізація;

- засвоєння традиційних фольклорних способів художнього зображення;

- оволодіння способами втілення власного творчого задуму.

У завданнях слід чітко виділяти цілі й завдання кожного етапу.

На першому етапі, підготовчому до творчості, педагог збагачує досвід дітей новим змістом, знайомить дітей з новими, раніше не чутими ними казками, віршиками, забавлянками, примовками, загадками; відновлює в пам'яті дітей колишній запас творів фольклору, закріплює, активізує його, привертає увагу дітей до засобів художнього розкриття змісту казки. Вихователь використовує різноманітні прийоми: виразне читання й розповідання дорослими, бесіди, розглядання ілюстрацій книг, картин, показ діафільмів, слухання в грамзаписі читання казок майстрами художнього слова, проведення вікторин, концертів, ігор; сприяє відбиттю змісту казок в інших видах діяльності.

Дитяча діяльність на цьому етапі виражається в активному сприйнятті й засвоєнні фольклору, у зростанні інтересу до нього, бажанні виконувати - виразно читати народні віршики, забавлянки, розповідати знайомі казки, складати свої.

На другому етапі педагог використовує прийоми, що сприяють розумінню й більш глибокому сприйняттю традиційних фольклорних прийомів розвитку сюжету й побудови казки: повторності, триразовості епізодів, їх подібності, ланцюгової композиції, прийомів "від великого до малого", "від малого до великого". У вправах на складання власної казки, оповідання діти можуть запозичити ці способи. Той або інший спосіб обирається залежно від особливостей казки. Для аналізу й засвоєння того або іншого способу діти включаються в різні види художньо-мовної діяльності. В одних випадках діти можуть бути виконавцями тіньового, лялькового театру, що ведуть при показі спектаклю на фланельографі, в інших - активними глядачами. У малюванні казки по епізодах беруть участь одночасно всі діти. Становити по малюнках панно може частина дітей. У драматизації по черзі бере участь більшість дітей групи.

Після виконання завдання по тій або іншій казці вихователь пропонує одному-двом дітям придумати свою казку, яка не повинна повторювати відому дітям народну казку. Але герої можуть з'являтися так само - від малого до великого або від великого до малого, можуть бути повтори, зустрічі героїв, які поступово підводять до кульмінації. Однак треба знати заздалегідь, як скінчиться казка.

Таким чином, дитяча діяльність на другому етапі полягає в активній взаємодії з матеріалом: в аналізі засобів художнього зображення народної казки й використанні цих засобів у власній творчості.

У завданнях третього етапу - самостійний розвиток оповідання - завдання полягає у формуванні власної словесної творчості. Зусилля дитини направляються; на підвищення самостійності й активності в словесно-творчих проявах. Спочатку діти повинні придумати оповідання на запропоновану тему, використовуючи заданих персонажів і розбудовуючи названий сюжет. Далі вимога до самостійності зросте: діти вибирають із запропонованого матеріалу персонажів тему своєї казки, придумують сюжет. Спроби дитини в самостійному розвитку власного оповідання можуть бути успішними за умови активного керівництва з боку педагога.

Страницы: 1 2 3 

Цікаве про педагогіку і навчання:

Формування експериментальної програми фізичної підготовки молодших школярів
Теоретичний аналіз обраної проблеми дав нам підстави стверджувати, що організація фізичної підготовки зі школярами молодшого шкільного віку повинна включати наступні кроки: 1) формування системи трен ...

Мета, зміст і засоби навчання діалогічному мовленню на іноземній мові
При навчанні іноземної мови ставлять дві мети: комунікативна – формування вміння користуватися вивченням іноземної мови як засіб спілкування і науково-виховна – забезпечує загальну освіту і виховання ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net