Фантастична казка як засіб формування словесної творчості у старших дошкільників

Педагогіка » Вплив фантастичної казки на словесну творчість дітей старшого дошкільного віку » Фантастична казка як засіб формування словесної творчості у старших дошкільників

Сторінка 1

словесна творчість дошкільний

У фантастичних казках незвичайність персонажів чи подій пояснюється великим інтересом праслав'ян у чари. Незвичайність є обов’язковим елементом фантастичної казки. Серед фантастичних казок виділяють «героїчні казки». Героїчними вони називаються тому,що в центрі зображення в них знаходиться образ героя-богатиря, лицаря, завдяки мудрості, доблесті якого відбуваються всі події казки. Героїзм в фантастичних казках є обов’язковим, оскільки вони виникли та розвинулись у перед княжий та княжий періоди слов'янської історії.

Головною і обов’язковою ознакою всіх груп фантастичних казок є незвичайність описуваного, надприродність,таємничість, фантастичність подій, динамічність їх розгортання. Центральним мотивом кожної казки є зображення подорожі, дороги її головного героя. Важливою ознакою фантастичних казок є динамізм. Розвиток сюжету відбувається у зв’язку із подіями навколо головного героя. Дія , як правило, розгортається не лише у часі , а й в просторі, який постійно змінюється. Категорії часу та простору функціонують за певними ознаками. Час майже не вказується - не повідомляється, оскільки часу пройшло між вказаними подіями,( напр., скільки герой був в дорозі). Часові періоди часто підміняють один одного. Простір у фантастичних казках плинний. Чуже, потойбічне царство, заходиться під землею, у воді, на небі, на високому дереві тощо. Воно функціонує за своїми особливими законами. Межею між царствами служать ліс, море, рослини, гора, печера, і т.п., перейшовши або перестрибнувши які герой опиняється у потойбічні. Інколи цей перехід можливий лише в певний зачарований час. У цьому героєві можуть допомагати інші персонажі - одухотворені чи не одухотворені. Чуже царство завжди виявляється ворожим до головного героя. Він обов’язково проходить через випробування і небезпеки, що вимагають від нього сили фізичноъ і магічної, пройшовши які, він отримує нагороду.

Російський дослідник В.Пропп виділив сім основних персонажів:

1)герой

2) суперник( той,проти кого бореться герой)

3) псевдогерой ( той, хто присвоює результат героя)

4) чудо-помічник

5)дарувальник ( той, хто винагороджує героя)

6)Об'єкт, який шукає герой

7) відправник ( той, хто ставить умови, відправляє героя в дорогу).

Сюжетно - композиційна побудова фантастичних казок має сталі закони побудови. Їх сюжет розгортається динамічно та в хронологічній послідовності. Елементи сюжету завжди розміщені у традиційному порядку, який ніколи не змінюється. Поширене явище – наявність кількох кульмінацій, часто однотипних за силою та емоційним напруженням.

Співвідношення елементів сюжету завжди стале. Експозиція – коротка і чітка. У ній, як правило, повідомляється про місце чи час подій. Зав'язка казки традиційна: це може бути наказ виконати певне завдання.

Розвиток дії завжди динамічний – головний герой вирушає в нелегку дорогу, часто в потойбічний світ. На шляху герой зустрічає незвичайних людей, представників природи, чарівних істот, від яких не рідко отримує магічних помічників чи поради на майбутнє.

Основні події розгортаються у потойбічні - іншому царстві, з якого герой повинен взяти необхідну йому річ – молодильні яблука, живу воду або викрадену царівну. Для цього персонажеві доводиться долати надзвичайні труднощі та проходити страшні випробування, які йому вдається витримати лише завдяки чарівній силі його помічників.

Найпоширеніша кульмінація фантастичної казки – двобій героя та антигероя , який , як правило, завершується перемогою героя. Після головної кульмінації можуть бути ще кілька. Кульмінаційним моментом може бути смерть героя та його оживлення живою водою. Поширеним видом допоміжної кульмінації є сцена втечі героя та погоні за ним родичів вбитого ворога.

Страницы: 1 2 3

Цікаве про педагогіку і навчання:

Види оцінювання навчальних досягнень учнів
Поточне оцінювання - це процес встановлення рівня навчальних досягнень учня (учениці) в оволодінні змістом предмета, уміннями та навичками відповідно до вимог навчальних програм. Об'єктом поточного о ...

Методики дослідження міжоособистісних відносин
З метою вивчення між особистісних відносин використовуються різні методи. Найпоширеніші з них, це методи спостереження, анкетування та опитування. Методика визначення структури взаємовідносин між діт ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.educationua.net